Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut"— Presentationens avskrift:

1 Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut

2 Region, landsting eller kommuner
Budget 2013 Miljoner kr Antal organisationer Stockholms stad 75,3 90 frivillig organisationer Göteborgs kommun 22,2 86 organisationer Region Skåne 13,0 49 org. varav 6 paraply-org. Västra Götalandsregionen 10,8 98 org. varav 3 paraply-org. Jönköpings kommun 4,2 40 organisationer

3 Miljoner kr Region, landsting eller kommuner Budget 2013
Antal organisationer Norrbottens läns landsting 3,5 HSN ger bidrag till HSO, SRF och DRH som fördelar anslaget mellan sig efter en särskild ordning Örebro läns landsting 3,3 46 organisationer Landstinget bekostar hyra och städning för Brukarnas Hus i Örebro där samtliga länsorganisationer har möjlighet att ha kansli och där det finns konferenslokal och gemensamhetslokal med kök. Kostnad för detta var 620,0 tkr Region Halland 3,1 43 organisationer

4 Region, landsting eller kommuner
Budget 2013 Miljoner kr Antal organisationer Landstinget i Östergötland 3,7 C:a 36 org. som delade budget enligt Överenskommelser kring föreningsbidrag till ideella föreningar Landsting i Västernorrland 2,3 Delar ut bidrag till c:a 12 org. bland annat HSO, DRH, SRF, VDL och Attention och handikappidrottsförbund Landsting i Västerbotten 3,0 40 organisationer Kalmar län 2,2 37 organisationer

5 Region, landsting eller kommuner
Budget 2013 miljoner kr Antal organisationer Landstinget i Värmland 2,1 37 organisationer Blekinge kommun 1,8 40 organisationer Landstinget Sörmland 1,7 36 organisationer Landstiget Västmanland 1,4 Landstinget Kronoberg 1,3 38 organisationer Landstinget Dalarna 1,1 + * 22 organisationer * Landstings bidrag till idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikappverksamheten

6 En kort analys Både budgeten och riktlinjerna ser olika ut i landet De flesta enheterna som arbetar med frågan är kopplade till HSN eller handikappverksamheter Några kommuner ger bidrag till handikapporganisationer även idrotts- och ungdomsorganisationer i samma budget Landstinget i Östergötland har en överenskommelse om föreningsbidrag.

7 Intressepolitiskt arbete:
Stockholms stads budget för år 2012 reserverades 1 miljon kronor för intressepolitiskt arbete. Medlen fördes genom tertialrapport 1 över till socialnämnden. Förvaltningen föreslog att medlen fördelas med utgångspunkt i intresseorganisationernas deltagande i funktionshinderråden.


Ladda ner ppt "Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut"

Liknande presentationer


Google-annonser