Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut."— Presentationens avskrift:

1 Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut

2 Region, landsting eller kommuner Budget 2013 Miljoner kr Antal organisationer Stockholms stad 75,3 90 frivillig organisationer Göteborgs kommun 22,2 86 organisationer Region Skåne 13,0 49 org. varav 6 paraply-org. Västra Götalandsregionen 10,8 98 org. varav 3 paraply-org. Jönköpings kommun 4,2 40 organisationer

3 Region, landsting eller kommuner Budget 2013 Miljoner kr Antal organisationer Norrbottens läns landsting3,5 HSN ger bidrag till HSO, SRF och DRH som fördelar anslaget mellan sig efter en särskild ordning Örebro läns landsting 3,3 46 organisationer Landstinget bekostar hyra och städning för Brukarnas Hus i Örebro där samtliga länsorganisationer har möjlighet att ha kansli och där det finns konferenslokal och gemensamhetslokal med kök. Kostnad för detta var 620,0 tkr Region Halland 3,143 organisationer

4 Region, landsting eller kommuner Budget 2013 Miljoner kr Antal organisationer Landstinget i Östergötland 3,7 C:a 36 org. som delade budget enligt Överenskommelser kring föreningsbidrag till ideella föreningar Landsting i Västernorrland 2,3 Delar ut bidrag till c:a 12 org. bland annat HSO, DRH, SRF, VDL och Attention och handikappidrottsförbund Landsting i Västerbotten 3,0 40 organisationer Kalmar län 2,237 organisationer

5 Region, landsting eller kommuner Budget 2013 miljoner kr Antal organisationer Landstinget i Värmland 2,1 37 organisationer Blekinge kommun1,8 40 organisationer Landstinget Sörmland1,7 36 organisationer Landstiget Västmanland 1,4 40 organisationer Landstinget Kronoberg1,3 38 organisationer Landstinget Dalarna1,1 + 900 000* 22 organisationer * Landstings bidrag till idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikappverksamheten

6  Både budgeten och riktlinjerna ser olika ut i landet  De flesta enheterna som arbetar med frågan är kopplade till HSN eller handikappverksamheter  Några kommuner ger bidrag till handikapporganisationer även idrotts- och ungdomsorganisationer i samma budget  Landstinget i Östergötland har en överenskommelse om föreningsbidrag. En kort analys

7 Intressepolitiskt arbete:  Stockholms stads budget för år 2012 reserverades 1 miljon kronor för intressepolitiskt arbete. Medlen fördes genom tertialrapport 1 över till socialnämnden. Förvaltningen föreslog att medlen fördelas med utgångspunkt i intresseorganisationernas deltagande i funktionshinderråden.


Ladda ner ppt "Hur ser budgeten för organisationsbidrag i övriga landet ut."

Liknande presentationer


Google-annonser