Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen"— Presentationens avskrift:

1 Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen

2 Vad önskar landstingen för stöd?

3 Planerad vård med stöd av fördraget 2012
Län Bifall Avslag Mkr Stockholm Skåne ,5 VGR Norrbotten ,9

4 SKLs arbetsgrupp Region Skåne Västra Götalandsregionen Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting Örebro läns landsting Norrbottens läns landsting

5 Ersättning för vårdkostnader
Försäkringskassan beslutar Inhämtar yttrande från landstingen i frågor om ersättning och förhandsbesked. § 12 ersättningslagen

6 Ersättning för vårdkostnader
FK har kontaktfunktioner inom respektive landsting Kontaktfunktionerna inom landstingen har i sin tur interna nätverk för inhämtande av fakta om t.ex. * vårdfrågor * prislistor * läkemedel * hjälpmedel * tandvård

7 Ersättning för vårdkostnader
Särskilda frågemallar ifrån FK Föremål för översyn tillsammans med SKLs arbetsgrupp Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg) har koncentrerat handläggningen till Region Skåne

8 Landstingen betalar för EES-vården
Landstingen är finansiellt ansvariga för EES-vården (akut/nödvändig och planerad vård). mkr, mkr, mkr, mkr Efter 5 år kontrollstation

9 Patienter från andra EU-länder som kommer till Sverige
Inget i direktivet tvingar vårdgivarna att godkänna planerad vård för patienter från andra EU-länder eller prioritera dem till nackdel för andra patienter. (Prop. s 97)

10 Patienter från andra EU-länder som kommer till Sverige
Patienten betalar hela arvodet direkt till vårdgivaren Riksavtalets utomlänsavgifter tillämpas. Regional prislista. Likabehandling avseende arvorden.

11 SKLs stöd till landstingen
SKL arrangerade i juni 2013 en nationell konferens SKL-cirkulär 13:52 Uppdaterat handboken Vård av personer från andra länder SKL följer kontinuerligt tillsammans med landstingens arbetsgrupp och FK utvecklingen SKL och FK arrangerar en utbildningskonferens för samtliga landsting den 27 februari 2014


Ladda ner ppt "Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen"

Liknande presentationer


Google-annonser