Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen."— Presentationens avskrift:

1 Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen

2 Vad önskar landstingen för stöd?

3 Planerad vård med stöd av fördraget 2012 LänBifallAvslagMkr Stockholm1 20914925 Skåne1 2936318,5 VGR245545 Norrbotten498530,9

4 SKLs arbetsgrupp Region Skåne Västra Götalandsregionen Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting Örebro läns landsting Norrbottens läns landsting

5 Ersättning för vårdkostnader Försäkringskassan beslutar Inhämtar yttrande från landstingen i frågor om ersättning och förhandsbesked. § 12 ersättningslagen

6 Ersättning för vårdkostnader FK har kontaktfunktioner inom respektive landsting Kontaktfunktionerna inom landstingen har i sin tur interna nätverk för inhämtande av fakta om t.ex. * vårdfrågor * prislistor * läkemedel * hjälpmedel * tandvård

7 Ersättning för vårdkostnader -Särskilda frågemallar ifrån FK -Föremål för översyn tillsammans med SKLs arbetsgrupp -Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg) har koncentrerat handläggningen till Region Skåne

8 Landstingen betalar för EES-vården Landstingen är finansiellt ansvariga för EES-vården (akut/nödvändig och planerad vård). 2014 93 mkr, 2015 162 mkr, 2016 222 mkr, 2017 262 mkr Efter 5 år kontrollstation

9 Patienter från andra EU-länder som kommer till Sverige Inget i direktivet tvingar vårdgivarna att godkänna planerad vård för patienter från andra EU-länder eller prioritera dem till nackdel för andra patienter. (Prop. s 97)

10 Patienter från andra EU-länder som kommer till Sverige -Patienten betalar hela arvodet direkt till vårdgivaren -Riksavtalets utomlänsavgifter tillämpas. Regional prislista. -Likabehandling avseende arvorden.

11 SKLs stöd till landstingen SKL arrangerade i juni 2013 en nationell konferens SKL-cirkulär 13:52 Uppdaterat handboken Vård av personer från andra länder SKL följer kontinuerligt tillsammans med landstingens arbetsgrupp och FK utvecklingen SKL och FK arrangerar en utbildningskonferens för samtliga landsting den 27 februari 2014


Ladda ner ppt "Patientrörlighetsdirektivets implementering i landstingen."

Liknande presentationer


Google-annonser