Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG. Dagens program 10.00-10.10Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) 10.10-10.20 SWIBREG – organisation (Hans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG. Dagens program 10.00-10.10Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) 10.10-10.20 SWIBREG – organisation (Hans."— Presentationens avskrift:

1 SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG

2 Dagens program 10.00-10.10Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) 10.10-10.20 SWIBREG – organisation (Hans Strid) 10.20-10.40 SWIBREG – ekonomi, hemsida, mm (Pär Myrelid, Anna Lindhoff Larsson) 10.40-11.00 Varför SWIBREG/IBD care ? (Henrik Hjortswang, Jonas Ludvigsson) 11.00-11.05 BENSTRÄCKARE 11.05-11.40 Nya versionen av IBD care (Henrik Hjortswang, Hans Strid) 11.40-12.00 Erfarenheter från IBD care (Gamla styrgruppen IBD care) 12.00-12.15Förberedelse för praktiska övningar på em 12.15-13.00 LUNCH 13.00-13.10 Health Solutions AB (Joakim Söderberg/Jonas Svensson) 13.10-15.15 Praktiska övningar i mindre grupper (styrgruppsmedlemmar) 15.15-15.30 Avslutning och utvärdering

3 Från IBDQ till ”Nya SWIBREG ” IBDQSWIBREG Nya SWIBREG IBD care 2001 2005 2008-09 2012

4 Styrgruppen och arbetsgrupper Gastroenterologer 6 st Barngastro- enterologer 3 st Övriga 2 st Sjuksköterskor 2 st Kolorektalkirurger 3 st Arbetsgrupp

5 Styrgruppen – sammansättning • Gastroenterologer – Anders Rönnblom – Hans Strid - utbildningsansvarig – Olof Grip – Henrik Hjortswang – Michael Eberhardsson – Jonas Halfvarson • Barngastroenterologer – Jonas Ludvigsson – Ulrika Fagerberg – Ola Olén • Kolorektalkirurger – Pär Myrelid - Ordförande – Urban Karlbom – P-O Nyström • Sjuksköterskor – Sanna Jäghult – Anna Lindhoff Larsson • Övriga – Landstingsledamot – Expert på förändrings- arbete

6 Styrgruppen • Ledamöterna utses av SGF, BLF-gastro och kolorektalkirurgföreningen • Möten 2-3 ggr/år, telefonmöten 2 ggr/år • Beslut om – Ändringar/tillägg i registret – Uttag forskningsdata – Samarbete med andra register

7 Styrgruppen • Ansökan om medel från – SKL – Andra myndigheter – Övriga • Kontakt med: – Myndigheter – Kompetenscentrum (sydöst) – Health Solutions AB – företag – mm

8 Arbetsgrupper • Sammansättning – Gastroenterologer – 8-9 st – Barngastroenterologer – 4-5 st – Kolorektalkirurger – 4-6 st – Sjuksköterskor – 3-4 st • Arbetsuppgifter – Förslag till förändringar i SWIBREG – Utarbetande av program – Kvalitetsuppföljning och forskning

9 Utbildningsorganisation områden • Södra: Skåne, Blekinge, Kronoberg • Sydöstra: Kalmar, Jönköping, Östergötland • Västra: VG-regionen, Halland • Uppsala/Örebro: Uppsala, Örebro, Dalarna, Västmanland, Värmland, Gävleborg, Sörmland • Stockholm: Stockholm, Gotland • Norra: Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten

10 Utbildningsorganisation regionalt ansvariga OmrådeGastroenterologer Barngastro- enterologer Kolorektal- kirurger Mag-tarm- sköterskor SödraOlof Grip Maria van der Pals Anders R Falk SydöstraHenrik Hjortswang Maria van der Pals Pär Myrelid VästraHans StridRobert SaalmanMattias Block StockholmSanna Jäghult Petter Malmborg Maja Ideström Per-Ove NyströmSanna Jäghult Uppsala Örebro Anders Rönnblom Jonas Halfvarson Ulrika FagerbergUrban Karlbom NorrPontus KarlingKarl KappinenJan Lindberg

11 Utbildningsorganisation arbetsuppgifter för utbildningsansvariga – Utbildning • Hålla sig uppdaterade på systemet • Introduktionsutbildning • Kontinuerlig fortbildning – Information till kliniker inom sin region – Svara på frågor från lokalt ansvariga för SWIBREG inom sin region – Medverka vid kontraktsskrivande

12 SWIBREG är namnet på det nationella IBD registret och IBD care är databas- verktyget


Ladda ner ppt "SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG. Dagens program 10.00-10.10Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) 10.10-10.20 SWIBREG – organisation (Hans."

Liknande presentationer


Google-annonser