Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG. Dagens program 10.00-10.10Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) 10.10-10.20 SWIBREG – organisation (Hans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG. Dagens program 10.00-10.10Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) 10.10-10.20 SWIBREG – organisation (Hans."— Presentationens avskrift:

1 SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG

2 Dagens program Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) SWIBREG – organisation (Hans Strid) SWIBREG – ekonomi, hemsida, mm (Pär Myrelid, Anna Lindhoff Larsson) Varför SWIBREG/IBD care ? (Henrik Hjortswang, Jonas Ludvigsson) BENSTRÄCKARE Nya versionen av IBD care (Henrik Hjortswang, Hans Strid) Erfarenheter från IBD care (Gamla styrgruppen IBD care) Förberedelse för praktiska övningar på em LUNCH Health Solutions AB (Joakim Söderberg/Jonas Svensson) Praktiska övningar i mindre grupper (styrgruppsmedlemmar) Avslutning och utvärdering

3 Från IBDQ till ”Nya SWIBREG ” IBDQSWIBREG Nya SWIBREG IBD care

4 Styrgruppen och arbetsgrupper Gastroenterologer 6 st Barngastro- enterologer 3 st Övriga 2 st Sjuksköterskor 2 st Kolorektalkirurger 3 st Arbetsgrupp

5 Styrgruppen – sammansättning • Gastroenterologer – Anders Rönnblom – Hans Strid - utbildningsansvarig – Olof Grip – Henrik Hjortswang – Michael Eberhardsson – Jonas Halfvarson • Barngastroenterologer – Jonas Ludvigsson – Ulrika Fagerberg – Ola Olén • Kolorektalkirurger – Pär Myrelid - Ordförande – Urban Karlbom – P-O Nyström • Sjuksköterskor – Sanna Jäghult – Anna Lindhoff Larsson • Övriga – Landstingsledamot – Expert på förändrings- arbete

6 Styrgruppen • Ledamöterna utses av SGF, BLF-gastro och kolorektalkirurgföreningen • Möten 2-3 ggr/år, telefonmöten 2 ggr/år • Beslut om – Ändringar/tillägg i registret – Uttag forskningsdata – Samarbete med andra register

7 Styrgruppen • Ansökan om medel från – SKL – Andra myndigheter – Övriga • Kontakt med: – Myndigheter – Kompetenscentrum (sydöst) – Health Solutions AB – företag – mm

8 Arbetsgrupper • Sammansättning – Gastroenterologer – 8-9 st – Barngastroenterologer – 4-5 st – Kolorektalkirurger – 4-6 st – Sjuksköterskor – 3-4 st • Arbetsuppgifter – Förslag till förändringar i SWIBREG – Utarbetande av program – Kvalitetsuppföljning och forskning

9 Utbildningsorganisation områden • Södra: Skåne, Blekinge, Kronoberg • Sydöstra: Kalmar, Jönköping, Östergötland • Västra: VG-regionen, Halland • Uppsala/Örebro: Uppsala, Örebro, Dalarna, Västmanland, Värmland, Gävleborg, Sörmland • Stockholm: Stockholm, Gotland • Norra: Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten

10 Utbildningsorganisation regionalt ansvariga OmrådeGastroenterologer Barngastro- enterologer Kolorektal- kirurger Mag-tarm- sköterskor SödraOlof Grip Maria van der Pals Anders R Falk SydöstraHenrik Hjortswang Maria van der Pals Pär Myrelid VästraHans StridRobert SaalmanMattias Block StockholmSanna Jäghult Petter Malmborg Maja Ideström Per-Ove NyströmSanna Jäghult Uppsala Örebro Anders Rönnblom Jonas Halfvarson Ulrika FagerbergUrban Karlbom NorrPontus KarlingKarl KappinenJan Lindberg

11 Utbildningsorganisation arbetsuppgifter för utbildningsansvariga – Utbildning • Hålla sig uppdaterade på systemet • Introduktionsutbildning • Kontinuerlig fortbildning – Information till kliniker inom sin region – Svara på frågor från lokalt ansvariga för SWIBREG inom sin region – Medverka vid kontraktsskrivande

12 SWIBREG är namnet på det nationella IBD registret och IBD care är databas- verktyget


Ladda ner ppt "SWIBREG – dagen 2012 Styrgruppen för SWIBREG. Dagens program 10.00-10.10Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid) 10.10-10.20 SWIBREG – organisation (Hans."

Liknande presentationer


Google-annonser