Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internat Ehälsa 9-10 september, Villa Brevik, Lidingö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internat Ehälsa 9-10 september, Villa Brevik, Lidingö."— Presentationens avskrift:

1 Internat Ehälsa 9-10 september, Villa Brevik, Lidingö

2 Hänt sedan sist - informationspunkter  Inriktningsbeslut i SKL:s styrelse om ehälsoutvecklingen  Ändring i PDL 1/10 – personer med nedsatt beslutsförmåga

3 Beslut i SKL:s styrelse  Styrelsen beslutade 13 juni 2014 att - rekommendera landsting/regioner att ta ställning till att påbörja ett arbete för att gemensamt med SKL genomföra en översyn av Ineras tjänsteportfölj, utforma ett avtalsförslag kring framtida finansiering och användning av densamma samt ett överlåtelseavtal av Inera AB till SKL Företag AB - uppdra åt kansliet att utarbeta principer och riktlinjer för styrning, finansiering, förankring och kriterier för urval av gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting

4 Förändringar i PDL från 10/10  Sammanhållen journalföring görs möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga  Användningen av nationella kvalitetsregister blir möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga  Förarbeten; SOU 2013:43, Prop. 2013/14:202

5 Sammanhållen journalföring  Steg 1 - En vårdgivare får göra uppgifter tillgängliga om - Patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning, - Patientens inställning så långt möjligt klarlagts - Det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig  Steg 2 - En vårdgivare får ta del av uppgifter om vilken vårdgivare som har gjort uppgifter tillgängliga om patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke

6 Forts. sammanhållen journalföring  En vårdgivare får ta del av uppgifterna om patienten om - Vårdgivaren bedömer att uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd, - Patientens inställning så långt möjligt klarlagts, - Det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen

7 Nationella kvalitetsregister  Om patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning får personuppgifterna behandlas om - Patientens inställning så långt möjligt klarlagts, - Det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen - Procapita koppling till Senior Alert, piloter kring årsskiftet.


Ladda ner ppt "Internat Ehälsa 9-10 september, Villa Brevik, Lidingö."

Liknande presentationer


Google-annonser