Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Version 2012-12-04. 2 Version 2012-12-04 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Version 2012-12-04. 2 Version 2012-12-04 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1 Version

2 2 Version Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!

3 3 Version Dagens agenda  eHälsa – vad är det egentligen?  Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis) - E-post  Sammanhållen journalföring - Patientdatalagen - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val - NPÖ  Avvikelserapportering  eHälsa i framtiden

4 4 Version eHälsa – vad är det egentligen?  Vad betyder eHälsa för dig?  Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter?  Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 5 Version Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, SLL eHälsa är den struktur som håller samman patientens vårdprocesser i en hälso- och sjukvård som erbjuds av en mängd olika aktörer. eHälsa definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen.

6 6 Version Kompetenslyftet eHälsa Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. TakeCare, Beställningsportalen, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdpersonal och patient.

7 7 Version Nya tider…..  Önskemål från patienter & närstående  eHälso-tjänster för ökad delaktighet  Sammanhållen journalföring  Strukturerad vårddokumentation  Uppföljning av resultat stimulerar utveckling av vården

8 8 Version ”e-användandet” i Sverige  9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet  av 10 personer mellan år använder Internet dagligen  3 av 10 personer 75 år och äldre använder Internet dagligen  7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen  Mina vårdkontakter i Stockholms län: användarkonton (okt 2012) snitt ärenden/månad, 2012 Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

9 9 Version eHälsa - tillgängligt för alla?

10 10 Version Kompetensgap

11 11 Version Några eHälso-tjänster idag…  FASS  Hjälpmedelsguiden  Vårdguiden  Färdtjänst & sjukresor 

12 12 Version

13 13 Version Fika

14 14 Version Händelsevis - avvikelserapportering

15 15 Version E-post

16 16 Version Att arbeta med sammanhållen journalföring

17 17 Version Nationell patientöversikt (NPÖ)  Info till vårdverksamheten om NPÖ  Info till patienter om sammanhållen journalföring

18 18 Version Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Sök info om patientdatalagen på insidan Sammanhållen journalföring, info på insidan Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring Att arbeta med sammanhållen journalföring

19 19 Version Vad är SALA? Info om SALA på insidan Handbok för SALA Att arbeta med sammanhållen journalföring

20 20 Version Spärrad journalinformation Info om spärrad journalinformation på insidan Överskrida journalspärr? Att arbeta med sammanhållen journalföring

21 21 Version Aktiva val i TakeCare?

22 22 Version Pausgymnastik Paus- gymnastik!

23 23 Version PAUS

24 24 Version eHälsa i framtiden?

25 25 Version Vad har vi gått igenom idag? eHälsa – vad är det egentligen? Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis) - E-post Sammanhållen journalföring - Patientdatalagen - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val - NPÖ Avvikelserapportering eHälsa i framtiden

26 26 Version Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till ledningen / APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

27 27 Version Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1 Version 2012-12-04. 2 Version 2012-12-04 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser