Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av kompetensnyttjande Anki Eriksson, revisor/konsult 0709-292164 Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 70 läkares och 750 sjuksköterskors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av kompetensnyttjande Anki Eriksson, revisor/konsult 0709-292164 Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 70 läkares och 750 sjuksköterskors."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av kompetensnyttjande Anki Eriksson, revisor/konsult Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 70 läkares och 750 sjuksköterskors åtagande har kartlagts vid 13 kliniker - Västmanland, Örebro Läns Landsting, Östergötland Hösten 2001 t o m våren 2003 Aktivitets- och tidsregistrering, fokusgrupper och enkäter

2 Lön – vi köper produktion
Så här ser det ut! Lön – vi köper produktion Direkt produktivitet 40 % Administration 5 % utveckling C.a 55 % Går till Stödprocesser Strul o väntan

3 Sjuksköterskans tidsfördelning
Övrig tid

4 Tidsfördelningen i andra termer

5 Sjuksköterskans arbetssituation i faktiska termer
Ca 41 % av tiden åtgår till administration och indirekt patientarbete ( stödprocesser, info, tel) Effektiviseringspotential finns! - C:a 36 % består av uppgifter som kan omfördelas/effektiviseras ( 2.50 min/dag) C:a 35 % direkt patienttid (kliniskt arbete och omvårdnad) 5% av tiden kan avsätts utveckling Åtagandet är mycket splittrat och studierna visar att sjuksköterskans kompetens kan nyttjas lång mer effektivt

6 Tidsfördelning för läkare

7 Varför nyttjas resursen fel?
För skyddad ekonomi Uppdragsgivaren styr mer på form än innehåll Sjukvården styrning är mer produktions- än kundorienterad Präglad av professionell styrning Otydliga uppdrag för enheter och grupper Oklara gränssnitt Bristande logistik Felaktiga bemanningsprofiler Ostyrd administration/ bristande strukturer för informationshantering Begränsade förutsättningar för resursstyrning Yrkesrollernas utveckling i otakt med hur resursen (borde) nyttjas Hierarkiska blockeringar och protectionism

8 Slutsats -Att åtgärda den interna effektiviteten skulle i steg 1 ge en kostnadssänkning om % per landsting - i steg 2 mycket mer! ( och då på rätt grunder) Nuvarande utvecklingsmodell Alternativ utvecklingsmodell Fel/ för snabba strukturbeslut ger kostnadsdrivande bieffekter Interna brister kvar! Strukturbeslut Beslut om finansiell ram och personal Rätt organisatorisk effektivitet Rätt systemeffektivitet Rätt resursvolym/resursinnehåll Effektiva flöden och effektiv resursanvändning

9 Kommande bok Resursnyttjande och resursstyrning inom sjukvården
Hur används sjukvårdens samlade resurser? En diskussion om systemeffektivitet, styrning och resursanvändning inom hälso- och sjukvården


Ladda ner ppt "Kartläggning av kompetensnyttjande Anki Eriksson, revisor/konsult 0709-292164 Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 70 läkares och 750 sjuksköterskors."

Liknande presentationer


Google-annonser