Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Lysell, Business Intelligence Manager Capio

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Lysell, Business Intelligence Manager Capio"— Presentationens avskrift:

1 Peter Lysell, Business Intelligence Manager Capio
Intelligenta lösningar frigör tid för patientmöten och sjukvård på Capio Stockholm, 21 april 2009 Peter Lysell, Business Intelligence Manager Capio

2 Ingen brist på information...
...ständig brist på fakta

3 Utmaning - Bakgrund och mål
Definiera och kontinuerligt mäta nyckeltal (KPI´er*) för Capios verksamheter i Norden för att säkerställa att vi uppfyller våra affärsmål och strategier. Manuella rutiner och rapportering leder till bristande datakvalitet -> osäkerhet kring mätvärden-> frustration -> dåliga/felaktiga beslutsunderlag -> onödigt mycket administration Automatiserad laddning skall vara absolut prioriterat Skapa mervärden för enheterna -> enkel tillgång till data Minimera all manuell rapportering – frigör tid till värdeskapande aktiviteter, patientmöten och sjukvård * Key Performance Indicators

4 "Vi bygger all officiell
Ambition "Vi bygger all officiell informations moder" d.v.s. de siffror som finns i vårt portal är de som är ”sanningen” i alla diskussioner med bolag och ledningar

5 Definitioner och informationsbehov
Två viktiga grundbultar: Definitioner Målgruppernas informationsbehov Gunnar Németh, Professor Per Nyman, Läkare Sveneric Svensson, Läkare Fredrik Thafvelin, Läkare

6 Maskinell- och manuell rapportering
Grunddata: Ekonomisystem (1) Produktionssystem (7) Lön / Tid (9) Ekonomi Produktion Lön / Tid Utfall Budget Budget Utfall Budget Utfall KPI (Gränsvärden) Rapporter Maskinell rapportering Manuell rapportering

7 ? Krav på lösning Krav Teknik: Krav konsult: Enkelt för slutanvändare
Välkänd arbetsmiljö Integration övrig IT-miljö Stor installationsbas ? Krav konsult: Enkla att arbeta med Erfarenhet Kompetens Trovärdighet

8 Slutgiltigt val Maskinell rapportering Manuell rapportering

9 Överblick OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

10 Prestationer OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

11 Nyckeltal 1 OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

12 Gemensamma definitioner
OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

13 Delegerade målvärden OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

14 Planerad produktion OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

15 Utgångspunkt för diskussion
OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

16 Medicinsk kvalitet

17 Slutsatser Teknik är lätt Implementation tar tid...
Implementation tar längre tid... Implementation tar längre tid än du tror...

18 © 2007, 2008 Fedja Stevanovic

19 Acando + Capio = .NET awards 2008

20


Ladda ner ppt "Peter Lysell, Business Intelligence Manager Capio"

Liknande presentationer


Google-annonser