Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Capio 2008-09 Intelligenta lösningar frigör tid för patientmöten och sjukvård på Capio Stockholm, 21 april 2009 Peter Lysell, Business Intelligence Manager.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Capio 2008-09 Intelligenta lösningar frigör tid för patientmöten och sjukvård på Capio Stockholm, 21 april 2009 Peter Lysell, Business Intelligence Manager."— Presentationens avskrift:

1 © Capio 2008-09 Intelligenta lösningar frigör tid för patientmöten och sjukvård på Capio Stockholm, 21 april 2009 Peter Lysell, Business Intelligence Manager Capio peter.lysell@capio.com

2 © Capio 2008-09 Ingen brist på information......ständig brist på fakta

3 © Capio 2008-09 Utmaning - Bakgrund och mål Definiera och kontinuerligt mäta nyckeltal (KPI´er*) för Capios verksamheter i Norden för att säkerställa att vi uppfyller våra affärsmål och strategier. Manuella rutiner och rapportering leder till bristande datakvalitet -> osäkerhet kring mätvärden-> frustration -> dåliga/felaktiga beslutsunderlag -> onödigt mycket administration Automatiserad laddning skall vara absolut prioriterat –Skapa mervärden för enheterna -> enkel tillgång till data –Minimera all manuell rapportering – frigör tid till värdeskapande aktiviteter, patientmöten och sjukvård * Key Performance Indicators

4 © Capio 2008-09 Ambition "Vi bygger all officiell informations moder"  d.v.s. de siffror som finns i vårt portal är de som är ”sanningen” i alla diskussioner med bolag och ledningar

5 © Capio 2008-09 Definitioner och informationsbehov Två viktiga grundbultar: 1.Definitioner 2.Målgruppernas informationsbehov Gunnar Németh,Professor Per Nyman, Läkare Sveneric Svensson,Läkare Fredrik Thafvelin, Läkare

6 © Capio 2008-09 Maskinell- och manuell rapportering KPI (Gränsvärden) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Rapporter Ekonomi Produktion Lön / Tid Maskinell rapportering Manuell rapportering Grunddata: 1.Ekonomisystem (1) 2.Produktionssystem (7) 3.Lön / Tid (9)

7 © Capio 2008-09 ? Krav på lösning Krav Teknik: 1.Enkelt för slutanvändare 2.Välkänd arbetsmiljö 3.Integration övrig IT-miljö 4.Stor installationsbas Krav konsult: 1.Enkla att arbeta med 2.Erfarenhet 3.Kompetens 4.Trovärdighet

8 © Capio 2008-09 Slutgiltigt val Maskinell rapportering Manuell rapportering

9 © Capio 2008-09 Överblick OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

10 © Capio 2008-09 Prestationer OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

11 © Capio 2008-09 Nyckeltal 1 OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

12 © Capio 2008-09 Gemensamma definitioner OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

13 © Capio 2008-09 Delegerade målvärden OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

14 © Capio 2008-09 Planerad produktion OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

15 © Capio 2008-09 Utgångspunkt för diskussion OBS! Alla värden är fiktiva – endast demo

16 © Capio 2008-09 Medicinsk kvalitet

17 © Capio 2008-09 Slutsatser Teknik är lätt Implementation tar tid... Implementation tar längre tid... Implementation tar längre tid än du tror...

18 © Capio 2008-09 © 2007, 2008 Fedja Stevanovic

19 © Capio 2008-09 Acando + Capio =.NET awards 2008 http://www.microsoft.com/sverige/msdn/netawards2008/vinnare.htm

20 © Capio 2008-09


Ladda ner ppt "© Capio 2008-09 Intelligenta lösningar frigör tid för patientmöten och sjukvård på Capio Stockholm, 21 april 2009 Peter Lysell, Business Intelligence Manager."

Liknande presentationer


Google-annonser