Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!"— Presentationens avskrift:

1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!

2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Uppdraget Skatteväxling för hemsjukvården i Jönköpings län. Byte av huvudmannaskap från Landstinget till länets tretton kommuner.

3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Nytta för patienten Socialstyrelsens utvärdering ”Hemsjukvård i förändring” visar att kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Det är med patientnyttan som utgångspunkt som landstinget och kommunerna i Jönköpings län går in i denna process.

4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Fördelar enligt Socialstyrelsen Hemsjukvård i kommunal regi ger: Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i mindre utsträckning över till egenvård/anhöriga Perspektivet förflyttas från vårdcentralens öppettider till vårdtagarens behov över dygnet, veckans alla dagar

5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Projektorganisation En styrgrupp arbetar på uppdrag av landstingets planeringsdelegation och Primärkommunala nämnden. Representanter för kommunerna: - en socialchef/direktör från vardera länsdel, - en kommunchef - en representant från Region- förbundet. Representanter för landstinget: - landstingsdirektör, - hälso- och sjukvårdsdirektör, - utvecklingsdirektör, - personaldirektör - ekonomidirektör. Arbetsgrupper för hälso- och sjukvård, ekonomi, rehabilitering/habilitering, personal m.m.

6 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. April 2012: Ett sammanhållet avtalsförslag. Samverkan med fackliga företrädare. September 2012: Respektive kommunfullmäktige och landstings- fullmäktige beslutar att godkänna avtalet. Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. 1 januari 2013: Skatteväxling

7 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Gemensam värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov. Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

8 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Viljeinriktning Tillsammans ska Landstinget och kommunerna definiera och utforma en framtida hemsjukvård som utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering.

9 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Så mycket som möjligt Ur landstingets och kommunernas gemensamma avsiktsförklaring hösten 2011: Utgångspunkten är att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att - den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, - är resurseffektiv - vården ges med god kompetens och säkerhet

10 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Kommunerna tar över hemsjukvård för alla personer, oavsett ålder och diagnos hemsjukvård hela dygnet all planerad hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk vårdnivå och specialiserad psykiatrisk vårdnivå, som kan ske med bibehållen patientsäkerhet i hemmet (enligt tröskelprincipen) oplanerade hälso- och sjukvårdsinsatser till patienter inskrivna i hemsjukvård (upprättad vårdplan) samt oplanerade hembesök vid oförutsedda behov för patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården (enligt tröskelprincipen)

11 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Kommunerna tar över insatser till och med specialistsjuksköterska, samt sjukgymnast och arbetsterapeut insatser inom hemsjukvården från den dag behovet uppstår och en vårdplan har upprättats förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende

12 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Tröskelprincipen Flera landsting och kommuner använder tröskelprincipen för att ange huvudmännens ansvar: Landstinget ansvarar för vårdtagare som utan större svårigheter kan ta sig till vårdcentralen. Kommunen ansvarar för vårdtagare som inte kan ta sig till vårdcentralen.

13 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Avtal Avtalet ska godkännas av samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under 2012.

14 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-28 Mer information Projektledning: Ulf Granath, projektledare Lena Hägg-Råsberg Marianne Lillieberg Margareta Lindahl Sickan Ljunghager Ulrika Stefansson Rolf Bardon Projektplats: www.komhem.net


Ladda ner ppt "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!"

Liknande presentationer


Google-annonser