Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig."— Presentationens avskrift:

1 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig

2 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkomna Hälsar Eva, Mikaela, Isak, Frank, Gunilla och Malin

3 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Hemsjukvården - Nyttan för patienten Sedan början av 1990-talet och den så kallade Ädelreformen, har frågan om en mer konsekvent kommunalisering och därmed sammanhållen hemvård, varit aktuell i landet. Under de två decennier som gått har en majoritet av landets kommuner övertagit ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstingen. Utvärdering, genomförd av Socialstyrelsen 2008 ”Hemsjukvård i förändring” visar att kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Det är med patientnyttan som utgångspunkt som landstinget och kommunerna i Jönköpings län går in i denna process.

4 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Inriktning för framtida hälso- och sjukvårdsuppdrag för kommunerna i ordinärt boende Utgångspunkten är att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, är resurseffektiv och att vården ges med god kompetens och säkerhet.

5 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2011-122012-13 Work- shop x 5 Avsikts- förklaring klar Konstituera arbetsgrupper Tidplan/ Projektplan Kartläggning befintliga avtal etc Facklig samverkan Avtals- förslag klart Tjänste- skrivelse Facklig samverkan Fack- nämnd Baslinje- indikatorer Kf beslut Lf beslut Skrivelse regeringen Skatteväxling Huvudmanna skifte Uppdrag slut PKN/PD Kf/Lf beslut PKN/PD Jan juni dec Jan juni dec Jan TIDPLAN Sammanhållen hemvård 2011-2013

6 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrgrupp Politisk styrgrupp: PKN + PD Projektledning - projektledare - informatör/administratör - sakkunniga Referenser: - Fackliga - FoU - Med flera Referenser: - Patient/klient/ anhöriga - KHR/LHR/ med flera - Med flera ORGANISATION Sammanhållen hemvård 2011-2013

7 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig ArbetsgrupperLokala arbetsgrupper Ekonomi HR Rehab/Hab Med.tekn. produkter Övrigt (t ex slutenvård, IT-system) Lärandeseminarier Utbildningar Resurspersoner Workshops Namn Namn LS1 LS2 LS3 LS4 LS1 LS2 LS3 LS4 Kulturmöten KommunvisLänsdelsvis 15/5 13/9 14/9 15/9 28/9 HS

8 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrgrupp KomHem Åsa ÖhrnPersonalchef Agneta HuganderVård- och omsorgschef Agneta Sahlberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Mikaela Johansson Områdeschef, sjukvårdsinsatser

9 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Projektgruppen Komhem Mikaela Johanssonmikaela.johansson@vaggeryd.se0370-678022mikaela.johansson@vaggeryd.se Eva Berntsson, (sammankallande) eva.berntsson@vaggeryd.se0393-678599 eva.berntsson@vaggeryd.se Isak Cederisak.ceder@vaggeryd.se 0370-678339isak.ceder@vaggeryd.se Frank Hammerfrank.hammer@vaggeryd.se0370-678291frank.hammer@vaggeryd.se Gunilla Clarin gunilla.clarin@lj.se 070-2824126, 0393-40512gunilla.clarin@lj.se Malin Bjurevikmalin.bjurevik@lj.se070-2965911malin.bjurevik@lj.se

10 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Arbetsgrupper Rehab: Anne-Sofie Linderum arbetsterapeut, kommunenanne-sofie.linderum@vaggeryd.se Eva Stråth, sjukgymnast, kommuneneva.strath@vaggeryd.se Wiveka Rickskog, arbetsterapeut Vaggeryds VCwiveka.rickskog@lj.se Björn Johansson, sjukgymnast, Skillingaryds VCbjorn.a.johansson@lj.se Sjukvård: Maria Ottosson, ssk från Sörgårdenmaria.ottosson@vaggeryd.se Inga Jönsson, ssk från Furugårdeninga.jonsson@vaggeryd.se Jenny Andersson, dsk Vårdcentralen SkillingarydJenny.A.Andersson@lj.se Maria Hessel Ingelström, dsk VC Vaggerydmaria.hessel.ingelstrom@lj.se Omvårdnad: Undersköterskor hemtjänst: Christina Svensson, Skillingarydhemtjansten.skillingaryd@vaggeryd.se Ann Rosenblom Carlsson, Vaggerydhemtjansten.oster@vaggeryd.se Undersköterskor hemsjukvård: Pia (Else-Marie) Mallander, SkillingarydElse-Marie.Mallander@lj.se Lena Fridell, Vaggerydlena.fridell@lj.se

11 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Värdegrund Vår gemensamma värdegrund för länets hemsjukvård ”KomHem - vård, omsorg och rehab nära dig” är: - Vi utgår från patientens/brukarens behov. - Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. - Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. - Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

12 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Tillsammans ska landstinget och kommunerna definiera och utforma en framtida hemsjukvård som utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering. Förändringsarbetet präglas av patientens/brukarens fokus. Patienten/brukaren har stort inflytande, kan påverka vården, får möjlighet att ta eget ansvar och upplever ökad trygghet i hemmet. Insatserna stödjer patientens/brukarens självständighet. Möjligheterna att få hälso- och sjukvårdsinsatser utförda i hemmet ökar för de som har behov av det. Invånarna upplever att det är en sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering genom teamarbete. God samverkan Under förändringsarbetet görs ansträngningar för att utveckla ett starkt förtroende mellan huvudmännen vilket säkrar en god samverkan. En mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen ger en resurseffektiv hemsjukvård och parallellt organiserande undviks. Trygghet Hemsjukvården utmärks av trygghet och utvecklingsarbete, av att man ser nya möjligheter och att bästa möjliga kompetens uppnås i samverkan. Viljeinriktning

13 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Uppdrag till arbetsgrupperna….. ……..att förbereda ett förslag till hur organisationen skulle kunna se ut i Komhem, Vaggeryd. Utgångspunkt: Två geografiska områden (Vaggeryd och Skillingaryd), teamaarbete och samarbete, hemtjänsten hela målgruppen, ett system etc. Diskutera: Organisation, team, reell kompetens, utbildning, samverkan, utrustning och övrigt.

14 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Lokal tidsplan: Projektgruppens sammanträden: uppstart 9/2 Arbetsgrupperna kommer att träffas 2-3 gånger på cirka 2 tim och redovisa till kontaktpersonen senast 27/2. Varje arbetsgrupp utser en kontaktperson och arbetsgruppen ska föra protokoll vid sina sammanträden. Kontaktpersoner är: Sjukvård: Mikaela och Malin Rehab: Isak och Eva Omvårdnad: Frank och Gunilla

15 9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Tack för oss


Ladda ner ppt "9 september 2014 Projektgruppen KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig."

Liknande presentationer


Google-annonser