Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva, Mikaela, Isak, Frank, Gunilla och Malin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva, Mikaela, Isak, Frank, Gunilla och Malin"— Presentationens avskrift:

1

2 Eva, Mikaela, Isak, Frank, Gunilla och Malin
Välkomna Hälsar Eva, Mikaela, Isak, Frank, Gunilla och Malin

3 Hemsjukvården - Nyttan för patienten
Sedan början av 1990-talet och den så kallade Ädelreformen, har frågan om en mer konsekvent kommunalisering och därmed sammanhållen hemvård, varit aktuell i landet. Under de två decennier som gått har en majoritet av landets kommuner övertagit ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstingen. Utvärdering, genomförd av Socialstyrelsen 2008 ”Hemsjukvård i förändring” visar att kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Det är med patientnyttan som utgångspunkt som landstinget och kommunerna i Jönköpings län går in i denna process.

4 Inriktning för framtida hälso- och sjukvårdsuppdrag för kommunerna i ordinärt boende
Utgångspunkten är att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, är resurseffektiv och att vården ges med god kompetens och säkerhet.

5 TIDPLAN Sammanhållen hemvård 2011-2013
Baslinje- indikatorer Skatteväxling Huvudmanna skifte Avsikts- förklaring klar Avtals- förslag klart Work-shop x 5 Jan juni dec Jan juni dec Jan Tjänste-skrivelse Fack- nämnd Kartläggning befintliga avtal etc Kf beslut Lf beslut Skrivelse regeringen Uppdrag slut Tidplan/ Projektplan PKN/PD Facklig samverkan PKN/PD Facklig samverkan Konstituera arbetsgrupper Kf/Lf beslut PKN/PD

6 ORGANISATION Sammanhållen hemvård 2011-2013
Politisk styrgrupp: PKN + PD Styrgrupp Projektledning - projektledare - informatör/administratör - sakkunniga Referenser: - Fackliga - FoU - Med flera Referenser: - Patient/klient/ anhöriga - KHR/LHR/med flera - Med flera

7 Övrigt (t ex slutenvård, IT-system)
Arbetsgrupper Lokala arbetsgrupper Ekonomi HR HS Rehab/Hab Med.tekn. produkter Övrigt (t ex slutenvård, IT-system) Kulturmöten Lärandeseminarier Kommunvis Länsdelsvis LS1 LS2 LS3 LS4 Utbildningar LS1 LS2 LS3 LS4 Resurspersoner Workshops Namn Namn Namn Namn 15/5 13/9 14/9 15/9 28/9

8 Styrgrupp KomHem Åsa Öhrn Personalchef
Agneta Hugander Vård- och omsorgschef Agneta Sahlberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Mikaela Johansson Områdeschef, sjukvårdsinsatser

9 Projektgruppen Komhem
Mikaela Johansson Eva Berntsson, (sammankallande) Isak Ceder Frank Hammer Gunilla Clarin , Malin Bjurevik

10 Arbetsgrupper Rehab: Anne-Sofie Linderum arbetsterapeut, kommunen Eva Stråth, sjukgymnast, kommunen Wiveka Rickskog, arbetsterapeut Vaggeryds VC Björn Johansson, sjukgymnast, Skillingaryds VC Sjukvård: Maria Ottosson, ssk från Sörgården Inga Jönsson, ssk från Furugården Jenny Andersson, dsk Vårdcentralen Skillingaryd Maria Hessel Ingelström, dsk VC Vaggeryd Omvårdnad: Undersköterskor hemtjänst: Christina Svensson, Skillingaryd Ann Rosenblom Carlsson, Vaggeryd Undersköterskor hemsjukvård: Pia (Else-Marie) Mallander, Skillingaryd Lena Fridell, Vaggeryd

11 Värdegrund Vår gemensamma värdegrund för länets hemsjukvård
”KomHem - vård, omsorg och rehab nära dig” är: Vi utgår från patientens/brukarens behov. Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. - Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. - Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

12 Viljeinriktning Tillsammans ska landstinget och kommunerna definiera och utforma en framtida hemsjukvård som utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering. Förändringsarbetet präglas av patientens/brukarens fokus. Patienten/brukaren har stort inflytande, kan påverka vården, får möjlighet att ta eget ansvar och upplever ökad trygghet i hemmet. Insatserna stödjer patientens/brukarens självständighet. Möjligheterna att få hälso- och sjukvårdsinsatser utförda i hemmet ökar för de som har behov av det. Invånarna upplever att det är en sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering genom teamarbete. God samverkan Under förändringsarbetet görs ansträngningar för att utveckla ett starkt förtroende mellan huvudmännen vilket säkrar en god samverkan. En mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen ger en resurseffektiv hemsjukvård och parallellt organiserande undviks. Trygghet Hemsjukvården utmärks av trygghet och utvecklingsarbete, av att man ser nya möjligheter och att bästa möjliga kompetens uppnås i samverkan.

13 Uppdrag till arbetsgrupperna…..
……..att förbereda ett förslag till hur organisationen skulle kunna se ut i Komhem, Vaggeryd. Utgångspunkt: Två geografiska områden (Vaggeryd och Skillingaryd), teamaarbete och samarbete, hemtjänsten hela målgruppen, ett system etc. Diskutera: Organisation, team, reell kompetens, utbildning, samverkan, utrustning och övrigt.

14 Lokal tidsplan: Projektgruppens sammanträden: uppstart 9/2
Arbetsgrupperna kommer att träffas 2-3 gånger på cirka 2 tim och redovisa till kontaktpersonen senast 27/2. Varje arbetsgrupp utser en kontaktperson och arbetsgruppen ska föra protokoll vid sina sammanträden. Kontaktpersoner är: Sjukvård: Mikaela och Malin Rehab: Isak och Eva Omvårdnad: Frank och Gunilla

15 Tack för oss


Ladda ner ppt "Eva, Mikaela, Isak, Frank, Gunilla och Malin"

Liknande presentationer


Google-annonser