Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet 2007-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet 2007-09-11."— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet

2 Kommunförbundets uppdrag Att samordna kommunernas kartläggning och analysarbete i översynen av hemsjukvården Målsättningen är att tillsammans med landstinget tillskapa en enhetlighet i samarbetsavtalen kring medicinska insatser Söka enighet om ekonomisk reglering utifrån överenskommet länsavtal

3 Projektplanen Beskriver bakgrund, problembild och motiv Beskriver syftet ”att utveckla och förbättra hemsjukvården” Föreslår process för gemensamma definitioner av hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel Skall inventera och beskriva omfattning av hemsjukvården i Västernorrland

4 Fortsättning projektplanen Beskriva nuvarande ansvarsfördelning strukturfrågor och gränsdragning mellan huvudmännen Identifiera gränsdragningsprinciper och processa enighet om dessa Föreslå ny gränsdragning och ansvarsfördelning Identifiera finansiella förutsättningar och föreslå ekonomisk lösning utifrån länsavtal

5 Fortsättning projektplanen Belysa arbetsgivarfrågorna ”Rätt person med rätt kompetens på rätt plats” ”Rätt person med rätt kompetens på rätt plats” - Belysa lokalfrågor - Belysa konsekvenser av avtal med privata vårdgivare - Belysa lokalfrågor - Belysa konsekvenser av avtal med privata vårdgivare - Belysa tillgången till rätt och säker medicinsk dokumentation - Belysa tillgången till rätt och säker medicinsk dokumentation

6 Hur blev ansvarsfördelningen efter Ädelreformen i norrlandslänen ? Endast kommunerna i Jämtland och Värmland tog över sjukvård i ordinärt boende Socialstyrelsens mätningar 2002 i mellannorrland visade att hemsjukvården är mera utbyggd i de kommuner som övertog ansvaret i eget boende I vårt län har endast Sundvalls kommun ett avgränsat hemsjukvårdsansvar sedan 1997

7 Kommunens motiv att överta hemsjukvårdsansvaret Bättre samutnyttjande av de samlade sjukvårdsresurserna mellan särskilt boende och ordinärt boende Större kostnadseffektivitet Bättre helhetssyn och kompetens i vården Utvecklingsansvar ger starkare drivkrafter att kvalitetsutveckla

8 Framtidsvision Kommuner och landsting samverkar genom hela vårdkedjan med patienten i centrum Sociala och medicinska behov är alltid sammanvävda i vård och omsorgsplaneringen för att ge helhetsbilden av patientens vårdbehov Ömsesidig respekt upprätthålls mellan olika kompetensområden hos vårdhuvudmännen

9 Ekonomisk lösning av reformen Belys fördelar och nackdelar med finansieringsmodellerna skatteväxling och landstingsbidrag Titta framåt- inte bakåt Tänk positivt

10 Nuvarande hemsjukvårdkostnader KommunTim/månadKostnad/år Antal dele- geringar Härnösand ? Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge??? Örnsköldsvik Totalt

11 Kommunförbundet och kommunerna vill Att dagens seminarium lägger fast en politisk viljeinriktning för fortsatt arbete Att förslaget till en gemensam styrgrupp läggs fast under seminariet


Ladda ner ppt "Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet 2007-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser