Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland."— Presentationens avskrift:

1 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland

2 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Trygg och säker hemsjukvård dygnet runt från en och samma vårdgivare Sammanhållen hemvård

3 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan GRUNDPRINCIPER •Patientfokus •Samhällsekonomisk nytta •Undvikande av parallella organisationer

4 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Varför? •Fler behöver insatser i hemmet dygnet runt •Hemsjukvård utförs av både landstinget och kommunerna •Helhetsgrepp - överblickbarhet •Ökat kompetensbehov i kommunen

5 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Eskilstuna 95 000 Vingåker 9000 Strängnäs 32 000 Katrineholm 32 000 Gnesta 10 000 Flen 16 000 Nyköping 51 000 Trosa 11 000 Oxelösund 11 000 Sörmland

6 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Demografi •65 år och äldre (%) –2008 •Sörmland 19,5 •Riket 17,8 –2030 •Sörmland 26,2 •Riket 22,8

7 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Bakgrund •Ädel – 92 •Lång process olika idéer –Sammanslagning av rehab-enheter –Katrineholmsmodellen –Köp av tjänst •Alternativ till skatteväxling –Samverkansavtal –Viljeinriktning

8 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Organisering •Politisk styrgrupp –Landstingsråd och kommunalråd alternativt nämnordföranden •Ledningsgrupp –Landstingsdirektör och kommundirektör/förvaltningschef

9 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Arbetsgruppens uppdrag •Definition och beskrivning •Underlag för kvantiteten på hemsjukvård •Vad blir bäst för Tryggve? •Studera och beskriva förbättringsmöjligheter •Förslag •Konsekvenser •Återrapportera

10 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Övriga resurser •Ekonomi •Personal •Kommunikation

11 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Tidsplan - Tryggve April 2008 Projektstart 1 januari 2010 Kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården Förslag lämnas till politiska styrgruppen Augusti 2009 HÖST 2009 Beslut i landstings- och kommunfullmäktige Utredning av förutsättningar t ex om anställningsvillkor, och ekonomi Fackliga förhandlingar

12 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Kommunalisering i Sörmland •Ansvar för sjukvård i hemmet från 18 år •Skatteväxling 20 öre •Personal byter arbetsgivare •Omfattar inte –Läkare –Specialistsjukvård

13 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Vad innebär det för brukare/patienter •Hemsjukvård dygnet runt •Första kontakten är vårdcentralen som vanligt •Bättre kontinuitet och färre kontakter

14 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Vad innebär det för medarbetare •Distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med hemsjukvård på vårdcentral går över till kommunerna •Målet är att medarbetarna ska uppleva övergången som trygg, intressant och utvecklande

15 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Vägval •Ingen mätning av hemsjukvården •Från 18 år •Definition - hemsjukvård Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan

16 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Siffror inom parentes =2009 Eskilstuna 150 (271) 205 (169) 393 (271) 337 (274) 479 (457) 321 (223) Vingåker Strängnäs Katrineholm Gnesta 309 (392) Trosa Flen Nyköping 314 (300) Oxelösund Hemsjukvård/hembesök 2008 Södermanland: 2008: 238 2009:214 Per 1000 inv över 65 år Grön >400 Gul 3-400 Röd ~200

17 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Värmland 1 leg/209 Örebro 1dsk/275 Erfarenhet 1 dsk/600 Katrineholm 1 dsk/767 Mätning 25 tjänster? Värmland 1 leg/209 Örebro 1dsk/275 Erfarenhet 1 dsk/600 Katrineholm 1 dsk/767 Mätning 25 tjänster? Ambitionsnivå Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan Per invånare över 65 år

18 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Schablon •30-35 personer av 600 personer över 65 år har hemsjukvård •Ca 30 delegeringar per dsk •Ca 34 patienter per dsk •87 distriktssköterskor (innan växling 30-40)

19 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Paramedicin •Samma omfattning som säbo •Avstämning mot Katrineholm –0,006 arbetsterapeut per hemsjukvårdspatient –0,0035 sjukgymnast per hemsjukvårdspatient

20 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Tröskelprincipen •Grundprincipen är att patienten ska gå till Vårdcentralen •Om inte - får patienten sjukvårdsinsatser i hemmet av kommunen

21 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Knäckfrågor •Läkarmedverkan •Säker informationsöverföring •Tillgång till läkemedel och förbrukningsmaterial/provtagningsmaterial •Demensutredningar •Psykiatri •Avgifter •Dietist •Ansvar för avlidna •Tillämpningsföreskrifter •Egenvård

22 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Hemsjukvård •Planerad hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som, med bibehållen patientsäkerhet, ges i den enskildes hem •Ska även finnas utrymme för oplanerade insatser

23 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Hemsjukvård •Vårdplan ska vara upprättad •Hela dygnet •Alla personer över 18 år •Alla diagnoser •Palliativ vård på primärvårdsnivå ingår

24 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Kompetens •Alla sjuksköterskeinsatser •Rehabiliteringsinsatser av sjukgymnast och arbetsterapeut •Läkarstöd enligt separat avtal. •Palliativ vård ska stödjas av landstingets rådgivnings- och konsultationsteam.

25 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Goda råd •Informera, informera, informera •Lokal, bilar, datorer, förråd •Förbereda journal i förväg i kommunen •Förbereda epikris i landstinget

26 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Uppföljning efter ett år •Mätning –Antal hemsjukvårdspatienter –Antal gemensamma vårdplaner •Enkät/gruppintervjuer Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan

27 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Fallgropar •Svårt skapa bild av utgångsläget och omfattningen •Organisering – representation i olika grupper •Spridning •Psykiatri, rehabilitering, habilitering, asylsökande •Engagemang i slutenvården •Projektledarrollen •Avsatt tid för implementering •Personalenheterna kom in sent •Informationsöverföring

28 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Framgångsfaktorer •Bred politisk uppslutning •Gemensamt och tydligt mål •Tradition och struktur för samarbete •Goda exempel inom länet •Vänta med exakt prislapp •Arbetet drevs gemensamt inte var för sig eller parallellt •Snabb implementering Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan

29 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan RESULTAT Hemsjukvård dygnet runt i alla kommuner

30 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Uppföljning 2010 •2075 inskrivna •12% samordnad plan •Oftast avgiftsfri •Hembesök 150 kr 2011 •2476 inskrivna •6% samordnad plan •Inga större avgiftsförändringar

31 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Fortsatt arbete •Kommunikation av överenskommelsen •Samordnad planering och informationsöverföring •Tröskelprincipen •Tillsyn och vård i mellanrummet •Gränslinje primärvård/specialistnivå •Läkarinsatser •Dietistinsatser •Egenvårdsintyg •Avgifter


Ladda ner ppt "När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland."

Liknande presentationer


Google-annonser