Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 1 Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad Förnamn efternamn, titel och organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 1 Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad Förnamn efternamn, titel och organisation."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 1 Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad Förnamn efternamn, titel och organisation

2 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 2 Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län. • Övertagandet omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på primärvårdsnivå för vuxna i ordinärt boende. • Rekommendation i AC Konsensus den 13 april • Avtalet gäller från och med 1 januari 2013 • Verksamheten startar i kommunal regi 1 september 2013

3 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 3 Genomförd kommunaliserad hemsjukvård i andra län länNär Jämtland1992 Kronoberg1992 Västra Götaland(1992) 1999 (vid regionbildning) Värmland1992 Örebro1992 Uppsala1992 Halland1992 (endast de som har social omsorg) Skåne(1992) 1999 (vid regionbildning) Kalmar2008 Södermanland2010 Västmanland 2012, 1 september 16 öre (ej hjälpmedel) Gotland (har överfört från HSN till SN)

4 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi LänÅr Omfattning enl. plan. Norrbotten2013Vuxna + hembesök (22 öre) 123 mkr Gävleborg2013Vuxna Jönköping2013Barn + vuxna + hembesök Dalarna2013Barn + vuxna + hembesök Blekinge2013Barn + vuxna + hembesök (32 öre) Västerbotten 2013Vuxna + hembesök (20 öre kontrollstation) Östergötland2014Barn + vuxna + hembesök Västernorrland2014Utredning pågår ej klart hur mycket Stockholm2015Diskussioner pågår

5 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 5 Utgångsläge • Patientfokuserat och patientsäkert • Skapa mervärde för patienten/brukaren • Undvika parallella organisationer

6 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 6 Kommunens ansvar • Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårds- insatser i ordinärt boende för vuxna (över 18 år), alla tider på dygnet Hälso- och sjukvård i ordinärt boende • Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges i ordinärt boende till hemsjukvårdspatienter p.g.a sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. • Allmän palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. • Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar och näringstillskott. • Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

7 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 2014-06-227 forts. Kommunens ansvar Hembesök av distriktssköterska Hembesök enligt tröskelprincipen, d.v.s när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen/sjukstugan. Förskrivning av hjälpmedel, inkontinensartiklar, förbrukningsartiklar, näringstillskott för hjälp vid hembesök enligt tröskelprincipen som kan ordineras av distriktssköterska. Rehabilitering/Habilitering för hembesökspatienter Samtliga rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende. Förskrivning av hjälpmedel Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

8 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 8 Landstingets ansvar • Läkarinsatser i ordinärt boende. • Konsultativa insatser vid behov av särskild kompetens. • Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för barn under 18 år för utredning och åtgärd/intervention. • Rådgivning, handledning, utbildning i palliativ vård i specifika patientrelaterade ärenden. • Rådgivning, handledning, utbildning i psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning i specifika patientrelaterade ärenden. • Demensutredning. Konsultativa insatser vid behov av avancerad demensvård vid svåra beteendestörningar. • Hälso- och sjukvård för personer som söker asyl. • Ansvaret för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen, nutritionsprodukter, infusionslösning och tillbehör.

9 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 9 Dokumentation och Informationsöverföring Nationell patientöversikt, NPÖ, för dokumentation Kommunernas hälso- och sjukvård kan läsa det landstinget lägger ut från patientjournal den första september, efter samtycke från patient. Utveckling av it-systemet Prator för informationsöverföring • Prator som informationsplattform • samordnad individuell plan, SIP, mellan landstingets hälso- centraler/sjukstugor och kommunal hälso- och sjukvård • Manuella rutiner/blanketter krävs den 1 sep

10 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 15 arbetsgrupper startar som ska lösa specifika frågor inom olika områden • Habilitering och rehabilitering • Läkarsamverkan • Distriktssköterskeuppdraget i hemmet • Konsultverksamhet • Genomgång av befintliga överenskommelser, avtal och rutiner • Samordnad vårdplan • Avsteg från överenskommelser och rutiner på struktur och organisationsnivå • Kontrollstation • Hjälpmedel • Förbrukningsmaterial • Informationsöverföring • Dokumentation • Övergång • Kompetensöverföring och kompetensutveckling • Kommunikation och information

11 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi Tidplan 1 oktoberBeslut fattat i alla kommuner OktoberArbetsgrupper för genomförande startar Årsskiftet Skatteväxling sker Mar 2013Rapport till Länssamordningsgruppen prel bedömning April 2013Extern information börjar Information till patienter, anhöriga, närstående anhöriggrupper, pensionärs-, ideella föreningar med fl. Maj 2013Länssamordningsgruppen beslut och rekommendation Information om nya rutiner till medarbetare Juni 2013Information till berörda patienter Augusti 2013Start av överlämnade av enskilda patienter 1 septemberKommunerna har ansvar för hälso- och sjukvård i hemmet

12 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi Hur får jag reda på mer? www.vll.se/kommunalhemsjukvard Britt-Inger Högberg, brittinger.hogberg@vll.se Anita Helgesson, anita.helgesson@regionvasterbotten.se


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 1 Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad Förnamn efternamn, titel och organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser