Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad"— Presentationens avskrift:

1 Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad Förnamn efternamn, titel och organisation

2 Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län. Övertagandet omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på primärvårdsnivå för vuxna i ordinärt boende. Rekommendation i AC Konsensus den 13 april Avtalet gäller från och med 1 januari 2013 Verksamheten startar i kommunal regi 1 september 2013

3 Genomförd kommunaliserad hemsjukvård i andra län
län När Jämtland 1992 Kronoberg 1992 Västra Götaland (1992) 1999 (vid regionbildning) Värmland 1992 Örebro 1992 Uppsala 1992 Halland 1992 (endast de som har social omsorg) Skåne (1992) 1999 (vid regionbildning) Kalmar 2008 Södermanland 2010 Västmanland 2012, 1 september 16 öre (ej hjälpmedel) Gotland (har överfört från HSN till SN)

4 Län År Omfattning enl. plan. Norrbotten Vuxna + hembesök (22 öre) 123 mkr Gävleborg Vuxna Jönköping Barn + vuxna + hembesök Dalarna Barn + vuxna + hembesök Blekinge Barn + vuxna + hembesök (32 öre) Västerbotten Vuxna + hembesök (20 öre kontrollstation) Östergötland Barn + vuxna + hembesök Västernorrland Utredning pågår ej klart hur mycket Stockholm Diskussioner pågår

5 Utgångsläge Patientfokuserat och patientsäkert Skapa mervärde för patienten/brukaren Undvika parallella organisationer

6 Kommunens ansvar Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårds-insatser i ordinärt boende för vuxna (över 18 år), alla tider på dygnet Hälso- och sjukvård i ordinärt boende Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges i ordinärt boende till hemsjukvårdspatienter p.g.a sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Allmän palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar och näringstillskott. Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

7 forts. Kommunens ansvar Hembesök av distriktssköterska
Hembesök enligt tröskelprincipen, d.v.s när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen/sjukstugan. Förskrivning av hjälpmedel, inkontinensartiklar, förbrukningsartiklar, näringstillskott för hjälp vid hembesök enligt tröskelprincipen som kan ordineras av distriktssköterska. Rehabilitering/Habilitering för hembesökspatienter Samtliga rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende. Förskrivning av hjälpmedel Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

8 Landstingets ansvar Läkarinsatser i ordinärt boende. Konsultativa insatser vid behov av särskild kompetens. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för barn under 18 år för utredning och åtgärd/intervention. Rådgivning, handledning, utbildning i palliativ vård i specifika patientrelaterade ärenden. Rådgivning, handledning, utbildning i psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning i specifika patientrelaterade ärenden. Demensutredning. Konsultativa insatser vid behov av avancerad demensvård vid svåra beteendestörningar. Hälso- och sjukvård för personer som söker asyl. Ansvaret för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen, nutritionsprodukter, infusionslösning och tillbehör.

9 Dokumentation och Informationsöverföring
Nationell patientöversikt, NPÖ, för dokumentation Kommunernas hälso- och sjukvård kan läsa det landstinget lägger ut från patientjournal den första september, efter samtycke från patient. Utveckling av it-systemet Prator för informationsöverföring Prator som informationsplattform samordnad individuell plan, SIP, mellan landstingets hälso- centraler/sjukstugor och kommunal hälso- och sjukvård Manuella rutiner/blanketter krävs den 1 sep

10 15 arbetsgrupper startar som ska lösa specifika frågor inom olika områden
Habilitering och rehabilitering Läkarsamverkan Distriktssköterskeuppdraget i hemmet Konsultverksamhet Genomgång av befintliga överenskommelser, avtal och rutiner Samordnad vårdplan Avsteg från överenskommelser och rutiner på struktur och organisationsnivå Kontrollstation Hjälpmedel Förbrukningsmaterial Informationsöverföring Dokumentation Övergång Kompetensöverföring och kompetensutveckling Kommunikation och information

11 Tidplan 1 oktober Beslut fattat i alla kommuner Oktober Arbetsgrupper för genomförande startar Årsskiftet Skatteväxling sker Mar Rapport till Länssamordningsgruppen prel bedömning April 2013 Extern information börjar Information till patienter, anhöriga, närstående anhöriggrupper, pensionärs-, ideella föreningar med fl. Maj Länssamordningsgruppen beslut och rekommendation Information om nya rutiner till medarbetare Juni Information till berörda patienter Augusti 2013 Start av överlämnade av enskilda patienter 1 september Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvård i hemmet

12 Hur får jag reda på mer? Britt-Inger Högberg, Anita Helgesson,


Ladda ner ppt "Möte med xxxxxx Xxxdagen den xx månad"

Liknande presentationer


Google-annonser