Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Förstudie – virtuell ögonsjukvård Planering av aktiviteter och tidsplan Studieresor Kartläggning och marknadsanalyser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Förstudie – virtuell ögonsjukvård Planering av aktiviteter och tidsplan Studieresor Kartläggning och marknadsanalyser."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Förstudie – virtuell ögonsjukvård Planering av aktiviteter och tidsplan Studieresor Kartläggning och marknadsanalyser Forskning Interna förutsättningar – kartläggning och analys Fokusgrupper med brukare/patient Personal i projektet – vilka resurser behöver avropas i dagsläget? Formering av styrgrupp Mötes- och rapporteringsstruktur Rapport till Vinnova – inne 31 januari Projektmöten under våren Nästa steg? – förstudien klar 31 augusti 2014

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktiviteter kartlägga nuvarande och önskvärda distansöverbryggande lösningar för basal ögonsjukvård indelat i egenvård, egenvård på primärvårdsenhet eller som sköterskebaserad vård Införa en enklare undersökning inom egenvård som pilot för att identifiera forskningsmöjligheter samt eventuella hinder och juridiska frågeställningar. Identifiera en lämplig undersökning - för att påvisa strukturella förändringar inom ramen för en sjukdom som redan idag omfattas av screeningverksamhet - och möjligheten till sömlösa IT-kopplingar mellan externa och interna gränssnitt. Utarbeta införandeplan för att identifiera krav på nödvändiga sömlösa externa och interna IT kopplingar exempelvis mellan leverantör och NLL samt nationella aktörer som Mina vårdkontakter och Mitt hälsokonto. Identifiera ett område som saknar befintlig lösning men som bedöms angelägen och möjligt för svensk leverantör.

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Innehåll - rapport forskningsmöjligheter inom medicin, omvårdnad och IT kopplat till egenvård Tänkbara affärsmodeller för privata leverantörer Nödvändig IT utveckling för effektiv kunskapsstyrning delat i NLL intern utveckling, NLL-Nationella kopplingar och kopplingar mellan offentliga system och privata leverantörer Prioritering/ordning för ovanstående Juridiska områden som påverkar utveckling Kriteriesystem för analys och utvärdering av hur innovationerna kan hantera informationsflöden som konsoliderar kunskapsstyrning via evidensbaserad praktik Registrering av en eller fler doktorander inom ovanstående forskningsområde Underlag för en eller fler upphandlingar av produkter inom egenvård och IT utveckling mellan NLL och nationella IT system.


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Förstudie – virtuell ögonsjukvård Planering av aktiviteter och tidsplan Studieresor Kartläggning och marknadsanalyser."

Liknande presentationer


Google-annonser