Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet"— Presentationens avskrift:

1 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet
Tvåårigt projekt Start augusti 2012 Samarbete mellan Smittskydd/Vårdhygien och Folkhälsa och Sjukvårdsavdelningen – sexuell hälsa Bidrag till projekttjänsten från Smittskyddsinstitutet

2 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet
SYFTE: Att förbättra rutiner kring hälsoundersökningar i länet för att öka andelen genomförda hälsoundersökningar hos nyanlända Nå ut med information om smittfarliga sjukdomar och sexuell hälsa Öka personalens kompetens på området Först tänkte jag att jag skulle beskriva syftat och målet med det projekt, som ju min tjänst handlar om. En stödfunktion till vårdcentralerna i deras arbete med hälsoundersökningar. Syftet med projektet tycker jag är alldeles klart och tydligt.

3 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet
MÅL: Att 100% av de nyanlända (asyl, flyktingar kvotflyktingar, anknytningar) ska erbjudas hälsoundersökning och att minst 75% ska ha genomfört hälsoundersökning. All personal som genomför hälsoundersökning ska ha genomgått utbildning i nya rutiner och riktlinjer samt ökat kunskapen vad gäller målgruppen och smittfarliga sjukdomar – däribland sexuellt överförbara sjukdomar. Här är målet för projektet beskrivet, också det tydligt och klart definierat!

4 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet
MÅL forts. Alla som genomfört hälsoundersökning ska ha fått information om sexuellt överförbara sjukdomar samt genomfört ett HIV- och Hepatit-test. Mål – forts.

5 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet
Kartläggning av befintliga rutiner på vårdcentralerna & utarbeta förbättrade rutiner vad gäller: - Att nå ut till nyanlända? Kontaktvägar mm - Innehållet i hälsoundersökningen - genomgång av riktlinjer och checklistor - Uppföljning av andelen genomförda undersökningar Goda Exempel, ”Piloter”, Sjuksköterskesamtal - kan det vara en del i Kraftsamling 2012 (bättre folkhälsa, bättre vård, lägre kostnader) Funderat och framför allt funderar fortfarande på hur man bäst ska ”ro det här i hamn”. Så här står det i uppdragsbeskrivningen att stödfunktionen, dvs. jag, ska arbeta med. Kartläggning av rutiner på vårdcentralerna - Goda Exempel Genomgång av riktlinjer och checklistor Hälsosamtalet på vårdcentralen – utbildningsdag/lärandeseminarier Hur når vi ut till nyanlända? Kontaktvägar mm

6 Genomgång av riktlinjer
Grunddokument / Faktadokument Checklista/Kallelse Cosmic – dokumentation Mall, Åtgärdskod/registrering Ekonomi – ersätter Migrationsverket allas undersökningar? Nej! (Ett av flera utvecklingsområde.) UPPFÖLJNING Statistik av antalet genomförda undersökningar Det finns också ett behov av att vidareutveckla de dokument och checklistor som redan finns på landstinget, och som är tänkta att användas i samband med hälsosamtalen. Hur kan de kopplas till cosmic osv. Kan man ta ut statistik I förlängningen hoppas vi också om vi får till en bra struktur på det här, att detta också kommer att ”smitta över” till hälsoundersökningarna på barn och ungdomar. Jag försöker också grotta ner mig i det här med ekonomin och ersättningar för hälsoundersökningar. Jag är tyvärr inte helt övertygad om att Migrationsverket ersätter allas hälsoundersökningar. T.ex. en kvinna som gifter sig/blir sambo med en svensk man. Har tittat på en del information från Jämtland, där man i landstingsfullmäktige beslutat att alla invandrare ska få gratis hälsoundersökning!! En annan fråga är ersättning för resor till och från hälsoundersökningar. Kan vi göra det på ett enkelt sätt? Detta verkar dock inte vara

7 Kontaktvägar Migrationsverket Arbetsförmedlingen Etableringslotsar
Invandrarsektioner i kommunerna Socialtjänsten SFI – utbildningsplatser Länsstyrelsen Har ni några andra – fler förslag?????????

8 Hälsosamtalet Hälsosamtalet på vårdcentralen –
- Utbildningsdag/lärandeseminarier – för personal på vårdcentralen - Workshop? – för olika aktörer som möter nyanlända (information och inbjudan till nyanlända) Bilda nätverk

9 Utbildningsdag Bakgrund – migration Bemötande Praktiskt genomförande
Egenvård/Information om ”hur når man sjukvården i Jönköping” Smittsamma sjukdomar/Sexuell hälsa Vad kan hända när en person kommer till Sverige. Då ska man ju ha kunskap om att det är ju många olika varianter av migranter. Allt från krigsflyktingar, till de som funnit den stora kärleken via nätet. Men trots det, så finns det vissa saker som de flesta går igenom och som man som vårdpersonal som möter alla dessa människor också behöver ha en viss kännedom om. Man behöver också själv har funderat över sina egna känslor och tankar kring migration, då våra känslor ofta avspeglas i bemötandet av den vi har framför oss. Sedan är det också så att människor från olika delar av vår värld har olika erfarenheter och olika sätt att hantera olika situationer, vilket också kan vara angeläget att ha kunskap om. Vi kanske inte kan bemöta alla på exakt samma sätt. Hur går man tillväga med ett hälsosamtal. Vad ska man fråga om och inte minst hur ska man fråga om det. Här är då bakgrundsdokument och checklistor en god hjälp. I detta sammanhang skulle jag också vilja att man också har en viss informativ del. T.ex. så finns ju skriften ”Min guide till säker vård”, som Socialstyrelsen gett ut, översatt till ett flertal olika språk. Den skulle jag önska att man använder och att man också informerar en del om enklare egenvård och hur sjukvårdssytemet i Jönköpings län är uppbyggt. Vårdcentral, jourmottagning, akut osv. En annan mycket viktig sak att informera och samtala om är smittspridning och sexuell hälsa. Att prata om smittorisker samt prevention. Stora ämnen här är ju Tb, HIV och Hepatit. Detta är ju ett lite speciellt ämne och tänker här att det är viktigt att hitta rätt person som kan ge information. Det ska man ju också veta att det kan skilja sig mycket åt från olika folkslag kulturer och även kön. T.ex. när det gäller kunskap om smittvägar och prevention.

10 ADLON-gruppen 8 regioner/landsting i samverkan
Region Halland, Landstingen i Östergötland, Kalmar, Örebro, Blekinge, Kronoberg, Jönköping & Sörmland som arbetar med att utbilda och kompetensutveckla viktiga målgrupper som till exempel personal inom skola, fritid och på ungdomsmottagningar samt med att ta fram strategiska planer för HIV/STI prevention samt med kunskapsinsatser till befolkningen i de olika länen och regionerna.

11 MIG-projektet De åtta Adlonlänen tilldelades under 2011 bidrag från Smittskyddsinstitutet för ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för migranter i alla Adlon-län att få rätt stöd, att tidigt fastställa sin hälsostatus samt vid behov erhålla kvalitativ vård. - God kvalitet och att ökat genomförandet av hälsoundersökningar Kallelse i Cosmic – Översatt till flera språk Arbete med ”checklista”, journalmall

12 Kontaktuppgifter Ingela Hall, Sjuksköterska Smittskydd/Vårdhygien
2-årig projekttjänst – Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i Jönköpings län. Tisdag-Onsdag j. vecka Tisdag-Torsdag oj. vecka

13 Jag är mycket tacksam för frågor, idéer, synpunkter och kontakt med er!
Hör av er! – TILLSAMMANS KAN VI GÖRA NÅGOT BRA


Ladda ner ppt "Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet"

Liknande presentationer


Google-annonser