Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet Tvåårigt projekt Start augusti 2012 Samarbete mellan Smittskydd/Vårdhygien och Folkhälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet Tvåårigt projekt Start augusti 2012 Samarbete mellan Smittskydd/Vårdhygien och Folkhälsa."— Presentationens avskrift:

1 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet Tvåårigt projekt Start augusti 2012 Samarbete mellan Smittskydd/Vårdhygien och Folkhälsa och Sjukvårdsavdelningen – sexuell hälsa Bidrag till projekttjänsten från Smittskyddsinstitutet

2 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet SYFTE: Att förbättra rutiner kring hälsoundersökningar i länet för att öka andelen genomförda hälsoundersökningar hos nyanlända Nå ut med information om smittfarliga sjukdomar och sexuell hälsa Öka personalens kompetens på området

3 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet MÅL: Att 100% av de nyanlända (asyl, flyktingar kvotflyktingar, anknytningar) ska erbjudas hälsoundersökning och att minst 75% ska ha genomfört hälsoundersökning. All personal som genomför hälsoundersökning ska ha genomgått utbildning i nya rutiner och riktlinjer samt ökat kunskapen vad gäller målgruppen och smittfarliga sjukdomar – däribland sexuellt överförbara sjukdomar.

4 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet MÅL forts. Alla som genomfört hälsoundersökning ska ha fått information om sexuellt överförbara sjukdomar samt genomfört ett HIV- och Hepatit-test.

5 Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet Kartläggning av befintliga rutiner på vårdcentralerna & utarbeta förbättrade rutiner vad gäller: - Att nå ut till nyanlända? Kontaktvägar mm - Innehållet i hälsoundersökningen - genomgång av riktlinjer och checklistor - Uppföljning av andelen genomförda undersökningar Goda Exempel, ”Piloter”, Sjuksköterskesamtal - kan det vara en del i Kraftsamling 2012 (bättre folkhälsa, bättre vård, lägre kostnader)

6 Genomgång av riktlinjer Grunddokument / Faktadokument Checklista/Kallelse Cosmic – dokumentation Mall, Åtgärdskod/registrering Ekonomi – ersätter Migrationsverket allas undersökningar? Nej! (Ett av flera utvecklingsområde.) UPPFÖLJNING Statistik av antalet genomförda undersökningar

7 Kontaktvägar Migrationsverket Arbetsförmedlingen Etableringslotsar Invandrarsektioner i kommunerna Socialtjänsten SFI – utbildningsplatser Länsstyrelsen

8 Hälsosamtalet Hälsosamtalet på vårdcentralen – - Utbildningsdag/lärandeseminarier – för personal på vårdcentralen - Workshop? – för olika aktörer som möter nyanlända (information och inbjudan till nyanlända) Bilda nätverk

9 Utbildningsdag Bakgrund – migration Bemötande Praktiskt genomförande Egenvård/Information om ”hur når man sjukvården i Jönköping” Smittsamma sjukdomar/Sexuell hälsa

10 ADLON-gruppen 8 regioner/landsting i samverkan Region Halland, Landstingen i Östergötland, Kalmar, Örebro, Blekinge, Kronoberg, Jönköping & Sörmland som arbetar med att utbilda och kompetensutveckla viktiga målgrupper som till exempel personal inom skola, fritid och på ungdomsmottagningar samt med att ta fram strategiska planer för HIV/STI prevention samt med kunskapsinsatser till befolkningen i de olika länen och regionerna.

11 MIG-projektet De åtta Adlonlänen tilldelades under 2011 bidrag från Smittskyddsinstitutet för ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för migranter i alla Adlon-län att få rätt stöd, att tidigt fastställa sin hälsostatus samt vid behov erhålla kvalitativ vård. - God kvalitet och att ökat genomförandet av hälsoundersökningar Kallelse i Cosmic – Översatt till flera språk Arbete med ”checklista”, journalmall

12 Kontaktuppgifter Ingela Hall, Sjuksköterska Smittskydd/Vårdhygien 2-årig projekttjänst – Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i Jönköpings län. Tisdag-Onsdag j. vecka Tisdag-Torsdag oj. vecka 036-322361 0725-547170 ingela.hall@lj.se

13 Jag är mycket tacksam för frågor, idéer, synpunkter och kontakt med er! Hör av er! – TILLSAMMANS KAN VI GÖRA NÅGOT BRA


Ladda ner ppt "Förbättrade rutiner för hälsoundersökning av nyanlända i länet Tvåårigt projekt Start augusti 2012 Samarbete mellan Smittskydd/Vårdhygien och Folkhälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser