Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt eHälsa – Status maj 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt eHälsa – Status maj 2013"— Presentationens avskrift:

1 Projekt eHälsa – Status maj 2013
NPÖ Nora kommun klar för NPÖ-start Utbildning NPÖ genomförd i Nora, Laxå, Lindesberg och Ljusnarsberg Endast Hällefors återstår, utbildning och start efter sommaren Nätverksmöte NPÖ-resurser 7/5 Mobilitet – test MPÖ går in i SKL:s nationella mobilitetsprojekt Förstudie NPÖ Producent Förstudien levererad till styrgruppen 29/5 Avsluta och starta nytt! Överlämning till ny eHälso-samordnare 5/6 Ta fram slutrapport och restlista

2 Projekt eHälsa – Förstudie NPÖ Producent
Innehåll Bakgrund Genomförandeprojekt – aktiviteter vid införande Förslag till informationsmängder Hinder och möjligheter Nästa steg Frågor /synpunkter /kompletteringar?

3 Projekt eHälsa - Förstudie NPÖ Producent
Bakgrund Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Örebro kommun blev konsument av Nationell Patientöversikt 2009. Under 2011 – 2013 har införandet av NPÖ gått vidare, både nationellt och regionalt, och i maj 2013 är 8 av 12 kommuner inom Örebro län konsumenter av NPÖ. Nästa steg är att kommunerna även blir producenter av information i NPÖ. Denna förstudie belyser hur man kan gå vidare i detta arbete, och vad som är hinder och möjligheter för att bli producent i NPÖ.

4 Projekt eHälsa - Förstudie NPÖ Producent
Genomförande Det är ett stort arbete att bli producent till NPÖ. Förstudien kan vara ett stöd i hur kommande införandeprojekt ska läggas upp. Aktiviteter – sammanfattning Informationsmängder Kvalitetssäkra befintlig journaldata i Treserva /Procapita /Viva Ta fram beslutsunderlag – vad ska publiceras Mappning enligt RIV informationsspecifikation Teknisk anslutning Anslutningsmetod, införandetjänst, driftsättning Tester Lokala – kräver testmiljö, nationella inkl. svarstidsanalys Etablera spärrorganisation Etablera support- och förvaltningsorganisation Ta fram och genomför aktiviteter i kommunikationsplanen Till invånare, till vårdpersonal

5 Projekt eHälsa - Förstudie NPÖ Producent
Förslag till informationsmänger 1. Vård- och Omsorgsplaner 2. Vård- och Omsorgsdokument 3. Läkemedelslista 4. Funktionstillstånd Funktionsnedsättning 5. Vård- och Omsorgstjänst 6. Vård och Omsorgstagare Varje kommun får tillsammans med sin systemleverantör (Tieto, CGI eller Ilab) utreda vilka av dessa efterfrågade informationsmängder som leverantören kan producera upp till NPÖ, och vilken kostnad som leverantören vill ha för detta.

6 Projekt eHälsa - Förstudie NPÖ Producent
Hinder och möjligheter Man kan i dagsläget se flera hinder för kommunerna att bli producenter i NPÖ. Det största hindret är ekonomiskt, och där bör små kommuner få del av stimulansmedel för att kunna bli producenter. Tidskrävande arbete för kommunerna, som de ser relativt liten egen vinst i? Införandet i Nyköping har tagit ca 2 år. Är man första kommun ut för ett verksamhetssystem kan det vara ett tidkrävande arbete att bli producent. Förhoppningsvis kommer arbetet att gå lättare för kommun 2 osv. Kostnadsdrivande. Eventuell kompetens-/resursbrist på kommunerna.

7 Projekt eHälsa - Förstudie NPÖ Producent
Hinder och möjligheter, fortsättning Varje kommun måste göra sin egen mappning, olika struktur på informationen i kommunerna. SOL-information skickas idag inte via NPÖ men är en efterfrågad informationsmängd från landstinget. Sist men inte minst… Ändras förutsättningarna vid upphandling av NPÖ? Det finns en risk att visst arbete måste göras om efter upphandlingen, och att migrering av data måste genomföras. Vilka strategier har CeHis inför upphandlingen? September 2015 måste upphandlingen vara klar och nytt system vara implementerat.

8 Projekt eHälsa - Förstudie NPÖ Producent
Förslag till nästa steg Att följa utvecklingen av Örebro /Linköping samarbetet, och hur CGI går vidare med sin lösning för NPÖ Producent. Eftersom Tieto är den leverantör som kommit längst i arbetet med NPÖ Producent kan en alternativ väg framåt vara att en av länets Procapitakommuner är först ut. Offert tas in från Tieto, och stimulansmedel från SKL kan till stor del användas för införandet. Dock återstår en månadskostnad även efter införandet som kommunen ska vara beredd att ta. Forts.

9 Projekt eHälsa - Förstudie NPÖ Producent
Förslag till nästa steg - fortsättning Utreda om samverkan med Landstinget och en ev. gemensam integrationsplattform kan vara en väg framåt. För att klara de tekniska utmaningarna är en rekommendation från förstudien att projektet knyter en teknisk regionresurs till kommande NPÖ Producent projekt.


Ladda ner ppt "Projekt eHälsa – Status maj 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser