Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Addera Stöd för PULL i EI Vägval och rekommendation Projekt SLL Tjänstearkitektur Johan Eltes 2012-04-15 Uppdaterad 2012-04-26 med beslut inom SLL HSf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Addera Stöd för PULL i EI Vägval och rekommendation Projekt SLL Tjänstearkitektur Johan Eltes 2012-04-15 Uppdaterad 2012-04-26 med beslut inom SLL HSf."— Presentationens avskrift:

1 Addera Stöd för PULL i EI Vägval och rekommendation Projekt SLL Tjänstearkitektur Johan Eltes 2012-04-15 Uppdaterad 2012-04-26 med beslut inom SLL HSf

2 Bakgrund • NPÖs nya anslutningsmodell har bara stöd för PUSH • För system som har förutsättningarna är PUSH bästa lösningen – Cosmic, Take Care • Det finns många äldre system med en arkitektur som inte med rimliga insatser klarar PUSH-modellen – Ex: Screeningsystemet SafirLIS (Jönköping, Halland, Västmanland) – Kan lösas med mellanlager som klarar PUSH, men vårdgivare (t.ex. SLL) vill inte ha mellanlager och det är i sig en stor investering (nytt förvaltningsobjekt) – Drabbar Mina vårdkonatkter i närtid och NPÖ-anslutningar på sikt

3 Krav på PULL-lösning • Även PULL ska ske genom nationellt RIVTA- tjänstekontrakt – Annars kan inte PULL-integrationer för ett system återanvändas mellan vårdgivare som har samma system – Det ska INTE lösas per anvädningsfall och system (t.ex. Inte som speciallösning inom NPÖ svarstjänst, annan lösning för tidsbokningshändelser från samma system etc) • PULL ska vara ett “försteg” till befintlig PUSH – Dvs en komponent “pollar” vårdsystemet genom ett nytt PULL-kontrakt för EI. Engagemangen som kommer in via PULL till komponenten, går in i befintlig PUSH

4 Tjänstekontrakt i EI-domänen • FindContent – sök i ett EI • GetUpdates (ej obligatoriskt för ett EI) – JS uppdaterar genom PULL • ProcessNotification – Levererar händelser till prenumerant • Update – JS uppdaterar genom PUSH

5 FindContent

6 GetUpdates

7 ProcessNotification

8 Update

9 Engagemangsindex med PUSH

10 Utgångsläge • Det finns två EI-implementationer – En kommerciell från Tieto som är inbäddad i den nationella NPÖ-plattformen – En open-source från SLL som finns på Google Code • http://code.google.com/p/sll-engagemangsindex/ http://code.google.com/p/sll-engagemangsindex/ • Tjänstekontrakt för PULL togs fram här om veckan, baserat på behov som uppmärksammats inom Mina vårdkonatkters anslutningsprojekt för Tidbok • Det är frivilligt för ett EI att stödja PULL-kontraktet • Bef. EI-implementationer saknar detta stöd idag • Tilläggsbeställning från CeHis behövs för att tillföra PULL till nationellt EI – Innebär uppskattningvis att vi kan få PULL om 6 månader • Regionalt EI finns bara i drift hos SLL – Medel finns reserverade för att införa PULL – Kan vara på plats inom 4 veckor (skulle möta landstingens integrationsplan för SafirLIS)

11 Handlingsalternativ – kort sikt • A. Införa PULL-funktion i SLL Regionalt EI – Använda SLL:s regionala index som nationellt EI för PULL under en övergångsperiod – Nationellt EI kan fortfarande vara nationellt för PUSH. Det som “pollas” av SLL R-EI notifieras till nationellt EI – Påverkar inte vårdsystemen elller brandväggar hos vårdgivarna. PULL-anropen till landstingen (förutom SLL) kommer fortfarande via nationella tjänsteplattformen – Regionerna kan (bör) installera R-EI lokalt, så att “PULL” sker internt • B. Införa PULL-funktionen som en fristående komponent i istf i R-EI/Nationellt EI – Ger samma funktion om att ha det i R-EI, men kan användas regionalt utan att krav på regionalt R-EI – Dvs införande av regionalt PULL-stöd kan ske fristående från beslut om att införa ett R-EI. – Detta alternativ blir slutprodukt från början. Ingen migrering från regionalt till nationellt – Minskar administration för SLL som då inte behöver hantera andra regioners integrationer.

12 Alternativ B - översiktsbild

13 Alternativ B – I ett sammanhang) (tjänsteadresseringskatalog och TP/RTP utelämnade i bilden)

14 Rekommendation • SLL tar fram en fristående komponent för PULL istället för att bygga in funktionen i R-EI – Läggs i samma Google-code-projekt som R-EI • Den installeras hos SLL i bef. RTP-infrastruktur när PULL-behov finns • Den installeras i nationella plattformen för att användas mot SafirLIS-landstingen • Även systemleverantörer kan integrera komponenten i sin egen arkitektur och därmed utåt sett erbjuda PUSH

15 Beslut • SLL HSf Ehälsa (inom Tjänstearkitektur SLL) finansierar utveckling enligt rekommendation • Resultatet blir öppen källkod på Google Code enl nat riktlinjer • Kan driftsättas i NTjP (mot nat. EI) och i RTP- installationer av motsvarande plattform (mot reg. EI) • Utveckling klar 2012-06


Ladda ner ppt "Addera Stöd för PULL i EI Vägval och rekommendation Projekt SLL Tjänstearkitektur Johan Eltes 2012-04-15 Uppdaterad 2012-04-26 med beslut inom SLL HSf."

Liknande presentationer


Google-annonser