Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITP 2006-01 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITP 2006-01 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION."— Presentationens avskrift:

1 ITP 2006-01 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION

2 ITP 2006-01 sid 2 ITP-PLANEN Förmånsbestämd ITP 18 år Riskförsäkring - förmån sjukdom 28 år Ålderspension Familjepension Premiebestämd ITPK-val (28 år) - ålderspension - efterlevandeskydd Arbetsgivaren kan erbjuda alternativ till - ålderspension > 7,5 ibb - familjepension Alternativ ITP (lön över 10 ibb)

3 ITP 2006-01 sid 3 ÅLDERSPENSION - pensionsutfästelse Förmånsbestämd Garanterar en viss pension Pension på slutlön Kostnaden kan inte förutses Premiebestämd Ingen garanti för pensionens storlek Inbetalade premier avgör Kostnaden känd

4 ITP 2006-01 sid 4 ITP - förmånsbestämd 30 ibb 20 ibb 7,5 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% 297 750 - 297 750 15% 32,5% 65% 333 750 10% 32,5% 65% 333 750 - 16,25% 32,5% ITPK (premiebestämd) Sjukpension

5 ITP 2006-01 sid 5 NÄR GÄLLER ITP-PLANEN? Minst 8 tim per vecka fr o m anställningsdagen 18 år - riskförsäkring 28 år - samtliga förmåner Tillsvidare (inkl provanst)Tidsbegränsad 0 - 3 mån Inga förmåner 3 mån -samtliga förmåner retroaktivt Efterskydd 3 mån

6 ITP 2006-01 sid 6 PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN - högst 30 ibb 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem m m (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jourersättning m m Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost och logi Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler

7 ITP 2006-01 sid 7 - maximal tjänstetid = 360 månader Arbetad tid Sjukdom Militär repetitionstid Föräldrapenningtid Annan pensionsplan 28 år65 år TJÄNSTETID

8 ITP 2006-01 sid 8 TJÄNSTETIDS- BEROENDE TJÄNSTETIDS- BEROENDE Ålderspension Familjepension EJ TJÄNSTETIDS- BEROENDE EJ TJÄNSTETIDS- BEROENDE Sjukdom

9 ITP 2006-01 sid 9 SJUKDOM - lön under 7,5 bb 7,5 bb Lön 10% kollektivavtalad sjuklön 64% sjuk- ersättning 80% sjuklön 11490 80% sjukpenning 15% ITP- sjukpension 65 år

10 ITP 2006-01 sid 10 1 80% sjuklön 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP- sjukpension 9014 90% kollektivavtalad sjuklön SJUKDOM - lön över 7,5 bb 7,5 bb Lön 65% ITP- sjukpension 65 år

11 ITP 2006-01 sid 11 7,5 bb Lön 10% kollektivavtalad sjuklön 64% sjuk- ersättning 80% sjuklön 11490 80% sjukpenning 15% ITP- sjukpension 20 ibb 30 ibb 65% ITP- sjukpension 80% sjuklön 32,5% ITP- sjukpension Lön 90% kollektivavtalad sjuklön SJUKDOM 65 år

12 ITP 2006-01 sid 12 ÅLDERSPENSION - livsvarig 32,5% 30 ibb 65% 20 ibb 10% 7,5 ibb

13 ITP 2006-01 sid 13 ITPK Kompletterande ålderspension Avgiftsbestämd Temporär eller livsvarig Återbäring fr o m första inbetalning Val av - återbetalningsskydd - familjeskydd

14 ITP 2006-01 sid 14 Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek inbetalda premier + återbäring Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas värde Pensionens storlek andelarnas värde ITPK-val

15 ITP 2006-01 sid 15 ITPK-val Egenpension - med återbetalningsskydd - utan återbetalningsskydd Egenpension - med återbetalningsskydd - utan återbetalningsskydd Familjeskydd - 1 eller 2 fbb/år - 5 år Familjeskydd - 1 eller 2 fbb/år - 5 år Förmånstagare - make/a - sambo - barn Förmånstagare - make/a - sambo - barn

16 ITP 2006-01 sid 16 ITPK - exempel Årslön 200 000 kr ITPK-premie 2%4 000 kr Familjeskydd 2 fbb- 960 kr Till egenpension3 040 kr Årslön 200 000 kr ITPK-premie 2%4 000 kr Familjeskydd 2 fbb- 960 kr Till egenpension3 040 kr

17 ITP 2006-01 sid 17 ITPK - ej val Traditionell pensionsförsäkring (ingen återbäring) Värdesäkras fr o m pensionsåldern Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Alecta förvaltar

18 ITP 2006-01 sid 18 FAMILJEPENSION - livsvarig Grundbelopp 20 - 30 ibb16,25% 7,5 - 20 ibb 32,5% 0 - 7,5 ibb 0% 28 år65 år Förmånstagare Make/a Barn under 20 år Grundbeloppet ökar med antalet förmånstagare

19 ITP 2006-01 sid 19 DÖDSFALL - ITP LÖN 360 000 kr/år Efterlevandepension 12 mån - max 12 år ITP Familjepension 711 kr/mån i grundbelopp( livsvarigt) Exempel Egenpension med återbetalningsskydd (minst 5 år) Familjeskydd 1 eller 2 fbb (5 år) 7,5 ibb

20 ITP 2006-01 sid 20 SLUTBETALNING Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får ITP och ITPK- premierna betalda till 65 års ålder av försäkringen.

21 ITP 2006-01 sid 21 ITP Riskpremie 18 år 8 tim/v 28 år 55 år62 år65 år ITP - ålderspension ITPK Förtida uttag Slutbe- talning Uppskjutet uttag längst till 70 år 30 ibb 7,5 ibb ITPK ITP 65%, 32,5% ITPK ITP 10% Allmän pension ITP - familjepension > 7,5 ibb

22 ITP 2006-01 sid 22 ITP - kostnaden ålder lön tidigare intjänad tjänstepension ålder lön tidigare intjänad tjänstepension Baseras på

23 ITP 2006-01 sid 23 SAMORDNING tillgodoräkna tid och avräkna tidigare intjänad pension tillgodoräkna tid och avräkna tidigare intjänad pension Metod att alternativ ITP (10-taggare) ”extra” pensioner - intjänade parallellt med kollektivavtalad pension alternativ ITP (10-taggare) ”extra” pensioner - intjänade parallellt med kollektivavtalad pension Undantag

24 ITP 2006-01 sid 24 PREMIER Från 28 år Ålderspension ITPK Familjepension Utjämning Individuella premier Riskpremie Sjukpension Premiebefrielse Slutbetalning av ITP och ITPK Värdesäkringspremie Från 18 år 7,5 ibb7,5 –30 ibb

25 ITP 2006-01 sid 25 PREMIEMAXIMERING Premien för ålderspension maximeras på lönedelar över 7,5 ibb = 50% på lönedelar under 7,5 ibb = 5,50% Premien för ålderspension maximeras på lönedelar över 7,5 ibb = 50% på lönedelar under 7,5 ibb = 5,50% maximerad premie 7,5 ibb 5,50% Utjämningspremie Individuell premie Bortfallande premie

26 ITP 2006-01 sid 26 ITP - löneökning 28 år27 3006,5 % 32 30010,0 % 46 år27 3007,2 % 32 30015,4 % 59 år 11 mån27 3009,2 % 32 30022,9 % *) 28 år27 3006,5 % 32 30010,0 % 46 år27 3007,2 % 32 30015,4 % 59 år 11 mån27 3009,2 % 32 30022,9 % *) *) Efter premiemaximering Exempel Månadslön Premie

27 ITP 2006-01 sid 27 PREMIEMAXIMERING - exempel Man 59 år MånadslönPremie% av lön 27 300 kr 2 513 kr 9,2 % 32 300 kr14 217 kr Premie maximering (- 6 817 kr) Ny premie 7 400 kr 22,9 % Man 59 år MånadslönPremie% av lön 27 300 kr 2 513 kr 9,2 % 32 300 kr14 217 kr Premie maximering (- 6 817 kr) Ny premie 7 400 kr 22,9 % Man 46 år Månadslön Premie% av lön 27 300 kr 1 977 kr 7,2 % 32 300 kr 4 961 kr 15,4 % Man 46 år Månadslön Premie% av lön 27 300 kr 1 977 kr 7,2 % 32 300 kr 4 961 kr 15,4 %

28 ITP 2006-01 sid 28 ITP - fonderat system Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar 2865 år Vid nyinträde 28405060 Vid lönehöjning 65 år 28405065 år Avgång Fribrev När premie- betalning upphör

29 ITP 2006-01 sid 29 FPG Pensionär Arbetsgivare PRI Pension Garanti Administration FPG/PRI


Ladda ner ppt "ITP 2006-01 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION."

Liknande presentationer


Google-annonser