Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITP 2008-04 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITP 2008-04 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän."— Presentationens avskrift:

1 ITP 2008-04 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän

2 ITP 2008-04 sid 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare ITP 1 ITP 2 Företag som är kollektivavtalsbundna efter 26/4 2006 kan, efter centralt godkännande, tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän ITP-PLANEN

3 ITP 2008-04 sid 3 PLANEN 18 år Sjukförsäkring 25 år Ålderspension Premiebefrielse Förmånsbestämd Premiebestämd 18 årRiskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse 28 år Ålderspension Familjepension ITPK (28 år) - ålderspension - efterlevandeskydd Premiebestämd Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb Alternativ ITP - ålderspension > 7,5 ibb - familjepension eller ITP 1 ITP 2

4 ITP 2008-04 sid 4 PENSIONSUTFÄSTELSE Förmånsbestämd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse Premiebestämd Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och avgifter avgör Kostnaden känd ITP 1 och ITPK ITP 2

5 ITP 2008-04 sid 5 ITP 2 NÄR GÄLLER ITP? Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år ITP 1 Efterskydd 3 månader Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån - samtliga förmåner retroaktivt dag 1 Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån - samtliga förmåner retroaktivt dag 1

6 ITP 2008-04 sid 6 Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Ingår ej (exempel) PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN - ITP 1 Utbetald bruttolön/månad -övertids-, semesterersättning, semesterlön -bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Utbetald bruttolön/månad -övertids-, semesterersättning, semesterlön -bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Ingår Speciella regler gäller vid sjukdom

7 ITP 2008-04 sid 7 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jour-, restidsersättning * Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jour-, restidsersättning * Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN - ITP 2 Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler * fr o m år 2009 anmäls 2008 års utbetalning Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - delpensioneringar Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - delpensioneringar

8 ITP 2008-04 sid 8 NY KAPNINGSREGEL - 1/1 2008 Ersätter tidigare kapningsregel och sextiondedelsreduceringen Ersätter tidigare kapningsregel och sextiondedelsreduceringen ITP 2

9 ITP 2008-04 sid 9 NY KAPNINGSREGEL Antal månader kvar till pension 59 - 49 månader 48 - 37 36 - 25 24 - 13 12 - 1 Maximal pensions- grundande lönehöjning 1,20 x ibb ökningen 1,15 1,10 1,05 1,00 Exempel - 30 månader kvar till pension 4,6 % x 1,10 = 5,06 % löneökning Inkomstbasbeloppets ökning 4,6% år 2008 ITP 2

10 ITP 2008-04 sid 10 SJUKDOM 7,5 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 114 90 80% sjukpenning 15% ITP 65 år 360 10% ITP 80% sjuklön 64% sjuk- ersättning ITP 1 och 2 SGI x 0,97 (298 275 kr/år)

11 ITP 2008-04 sid 11 1 80% sjuklön 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP 9014 90% kollektivavtalad sjuklön SJUKDOM - lön > 7,5 bb Lön 65% ITP 65 år 7,5 bb ITP 1 och 2

12 ITP 2008-04 sid 12 10% ITP 7,5 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 80% sjuklön 1 14 90 80% sjukpenning (SGI x 0,97) 20 ibb 30 ibb 65% ITP 80% sjuklön 32,5% ITP Lön 90% kollektiv- avtalad sjuklön SJUKDOM 65 år 360 64% sjuk- ersättning 15% ITP ITP 1 och 2

13 ITP 2008-04 sid 13 Efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premien ingår i riskförsäkringen Efter 14 dagars sjukdom, föräldrapenningtid (13 mån), vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 års ålder ITP 2 ITP 1 PREMIEBEFRIELSE ITP 1 och 2 Arbetsgivaren anmäler efter 90 dagars sjukdom

14 ITP 2008-04 sid 14 25 65 år55 ÅLDERSPENSION Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis ITP 1 Premie 30 000 kr/mån 30 % 4,5 % LÖNLÖN 7,5 ibb Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier

15 ITP 2008-04 sid 15 KOSTNAD %kr%kr Ålderspension4,501 35030,006 000 Premiebefrielse0,06182,20440 Sjukförsäkring0,24 721,00200 4,8% 1 440 kr 33,20%6 640kr ≤ 30 000 kr50 000 – 30 000 = 20 000 kr Exempel lön 50 000 kr/mån ITP 1 8 080 kr ca 16% Premierabatt år 2008 0,15% 45 kr 1,6% 320 kr 7 715 kr ca 15%

16 ITP 2008-04 sid 16 PREMIE Premierabatt år 2008 * Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden Premierabatt år 2008 * Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden 7,5 ibb motsvarar 30 000 kr/mån 4,8% (4,65% *) 33,2% (31,60% *) ITP 1

17 ITP 2008-04 sid 17 DEN ANSTÄLLDES VAL Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd ITP 1

18 ITP 2008-04 sid 18 VAL AV FÖRVALTARE TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta Max 50 % Minst 50 % Ej val ITP 1

19 ITP 2008-04 sid 19 Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde PENSION - jämförelse ITP 1

20 ITP 2008-04 sid 20 EFTERLEVANDESKYDD Återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd -max 4 bb/år -utbetalning max 20 år - åldersberoende premie Familjeskydd -max 4 bb/år -utbetalning max 20 år - åldersberoende premie Förmånstagare - make/a - sambo - barn Förmånstagare - make/a - sambo - barn ITP 1 ITP 1 och 2

21 ITP 2008-04 sid 21 FAMILJESKYDD *) upphör vid 70 år * 1 807 kr1 675 kr64 år * 1 734 kr665 kr55 år 812 kr238 kr45 år 290 kr85 kr35 år 104 kr30 kr25 år Utbetalning 20 årUtbetalning 5 år Kostnad 1 bb/år Ålder Premie/år (exempel) ITP 1 Premie efter 25% rabatt ITP 1 och 2

22 ITP 2008-04 sid 22 FAMILJESKYDD Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 476 kr Till pension8 524 kr Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 476 kr Till pension8 524 kr Exempel tjänsteman 45 år Avd 2 Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 1 624 kr Till pension7 376 kr Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 1 624 kr Till pension7 376 kr Utbetalningstid 5 år Utbetalningstid 20 år ITP 1

23 ITP 2008-04 sid 23 SAMMANFATTNING Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställnings- form Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställnings- form Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension - sjukpension fr o m 18 år - premiebestämd pension fr o m 25 år ITP 1 Planen

24 ITP 2008-04 sid 24 ÖVERSIKT Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år Premiebestämd pension Premiebefrielse Förtida uttag ITP 1 Allmän pension ITP 1

25 ITP 2008-04 sid 25 360 månader Arbetad tid Sjukdom Militär repetitionstid Föräldraledighet (11 mån) Ev annan tjänstepension 28 år65 år TJÄNSTETID Ålderspension Familjepension ITP 2

26 ITP 2008-04 sid 26 ÅLDERSPENSION tidigast från 55 år livsvarig/temporär tidigast från 55 år livsvarig/temporär ITP 2 32,5% 30 ibb 65% 20 ibb 10% 7,5 ibb 1 440 000 kr/år 960 000 kr/år 360 000 kr/år

27 ITP 2008-04 sid 27 ITPK Kompletterande ålderspension Premiebestämd Temporär eller livsvarig Val av - återbetalningsskydd - familjeskydd ITP 2 2 % Premie Max 30 ibb

28 ITP 2008-04 sid 28 VAL AV FÖRVALTARE Alecta Nordea Liv & Pension Skandia Liv AMF Pension Länsförsäkringar Liv Alecta Nordea Liv & Pension Skandia Liv AMF Pension Länsförsäkringar Liv Moderna Liv & Pension Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Pension Länsförsäkringar Fondliv Moderna Liv & Pension Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Pension Länsförsäkringar Fondliv Traditionell försäkring i Alecta Traditionell Fond Ej val ITP 2

29 ITP 2008-04 sid 29 Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITPK - jämförelse ITP 2

30 ITP 2008-04 sid 30 ITPK Egenpension - utan återbetalningsskydd - med återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Egenpension - utan återbetalningsskydd - med återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd * - max 2 fbb/år - utbetalning 5 år - premie 30 kr/fbb Familjeskydd * - max 2 fbb/år - utbetalning 5 år - premie 30 kr/fbb Förmånstagare - make/a - sambo - barn Förmånstagare - make/a - sambo - barn * Vid nyval fr o m 1/4 2008 familjeskydd enligt ITP 1 ITP 2

31 ITP 2008-04 sid 31 ITPK Årslön 200 000 kr ITPK-premie 2%4 000 kr Familjeskydd 2 fbb- 720 kr Till egenpension3 280 kr Årslön 200 000 kr ITPK-premie 2%4 000 kr Familjeskydd 2 fbb- 720 kr Till egenpension3 280 kr Exempel Avd 2 ITP 2

32 ITP 2008-04 sid 32 ITPK Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Alecta förvaltar Ej val ITP 2

33 ITP 2008-04 sid 33 FAMILJEPENSION 16,25 % 32,50 % - 30 ibb 7,5 ibb 20 ibb 1 440 000 kr/år 960 000 kr/år 360 000 kr/år Förmån Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK Val av familjeskydd och återbetalningsskydd Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK Val av familjeskydd och återbetalningsskydd ITP 2

34 ITP 2008-04 sid 34 ITP - dödsfall LÖN 480 000 kr/år Efterlevandepension 12 mån - max 12 år ITP Familjepension 3 250 kr/mån i grundbelopp (livsvarigt) Exempel Egenpension med återbetalningsskydd (minst 5 år) Familjeskydd 7,5 ibb ITP 2

35 ITP 2008-04 sid 35 SLUTBETALNING Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får ITP- och ITPK- premierna till 65 års ålder betalda av försäkringen ITP 2

36 ITP 2008-04 sid 36 ITPK 2 % av lön ITP 30 ibb 20 ibb 7,5 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% (307 500) 10% * (307 500) 15% 32,5% 65% (360 000) 10% 32,5% 65% (360 000) - 16,25% 32,5% Slutbetalning 62 år Sjukpension * dag 91 – 360 Förmånsbestämd Premie- bestämd ITP 2

37 ITP 2008-04 sid 37 LÖN > 10 ibb Tjänsteman med lön över 10 ibb (480 000 kr år 2008) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja -ITP 1 -Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa etc) Tjänsteman med lön över 10 ibb (480 000 kr år 2008) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja -ITP 1 -Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa etc) ITP 2

38 ITP 2008-04 sid 38 SAMMANFATTNING Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension - sjukpension -förmånsbestämd pension -familjepension lön > 7,5 ibb -slutbetalning 62 år -ITPK -alt ITP lön > 480 000 kr/år ITP 2 Planen

39 ITP 2008-04 sid 39 ÖVERSIKT 28 år 55 år62 år65 år ITP - ålderspension ITPK Förtida uttag Slut- betalning 30 ibb 7,5 ibb ITPK ITP 65%, 32,5% ITPK ITP 10% Allmän pension ITP - familjepension > 7,5 ibb ITP 2 Sjukförsäkring

40 ITP 2008-04 sid 40 ÄNDRINGAR Temporärt uttag av ITPs ålderspension Ny kapningsregel 1/1 2008 Pensionsmedförande lön ”dispositiv” fr o m 1/4 2008 Avstående av familjepension/förstärkt ITPK snarast efter 1/4 2008 ITPKs nya Familjeskydd fr o m 1/4 2008 Ändrade samordningsregler fr o m 1/1 2009 Temporärt uttag av ITPs ålderspension Ny kapningsregel 1/1 2008 Pensionsmedförande lön ”dispositiv” fr o m 1/4 2008 Avstående av familjepension/förstärkt ITPK snarast efter 1/4 2008 ITPKs nya Familjeskydd fr o m 1/4 2008 Ändrade samordningsregler fr o m 1/1 2009 ITP 2

41 ITP 2008-04 sid 41 KOSTNADEN Utbetald bruttolön per månad Baseras på ITP 1 Ålder Pensions- medförande lön Tidigare intjänad tjänstepension ITP 2 ITP 1 och 2

42 ITP 2008-04 sid 42 PREMIER Ålderspension ITPK Familjepension Utjämning Individuella premier Riskpremie Sjukpension Premiebefrielse Slutbetalning av ITP och ITPK Värdesäkringspremie 7,5 ibb7,5 –30 ibb ITP 2

43 ITP 2008-04 sid 43 PREMIEMAXIMERING Premien för ålderspension maximeras - lönedelar under 7,5 ibb = 5,5% - lönedelar över 7,5 ibb = 48% Premien för ålderspension maximeras - lönedelar under 7,5 ibb = 5,5% - lönedelar över 7,5 ibb = 48% maximerad premie 7,5 ibb 5,5% Utjämningspremie Individuell premie Bortfallande premie ITP 2

44 ITP 2008-04 sid 44 FONDERAT SYSTEM Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar 2865 år Vid nyinträde 28405060 Vid lönehöjning 65 år 28405065 år Avgång Fribrev När premie- betalning upphör ITP 2

45 ITP 2008-04 sid 45 ITP - premier år 2008 Lön ≤ 30 000 kr/mån Lön > 30 000 kr/mån Lön max 30 ibb ITP 4,80ITP 31,60ITP ca 11,00 TGL0,20TGL0,00TGL0,20 TFA 0,01 TRR0,30 ITP 1 ITP 2 33,51% ca 11,5% 5,31% Premierabatt ITP 0,15% Premierabatt ITP 1,6% Premierabatt ITP 3,4% 5,16% 31,91% ca 8,1%


Ladda ner ppt "ITP 2008-04 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän."

Liknande presentationer


Google-annonser