Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITP 2008-04 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITP 2008-04 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän."— Presentationens avskrift:

1 ITP sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän

2 ITP sid 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare ITP 1 ITP 2 Företag som är kollektivavtalsbundna efter 26/ kan, efter centralt godkännande, tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän ITP-PLANEN

3 ITP sid 3 PLANEN 18 år Sjukförsäkring 25 år Ålderspension Premiebefrielse Förmånsbestämd Premiebestämd 18 årRiskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse 28 år Ålderspension Familjepension ITPK (28 år) - ålderspension - efterlevandeskydd Premiebestämd Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb Alternativ ITP - ålderspension > 7,5 ibb - familjepension eller ITP 1 ITP 2

4 ITP sid 4 PENSIONSUTFÄSTELSE Förmånsbestämd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse Premiebestämd Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och avgifter avgör Kostnaden känd ITP 1 och ITPK ITP 2

5 ITP sid 5 ITP 2 NÄR GÄLLER ITP? Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år ITP 1 Efterskydd 3 månader Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån - samtliga förmåner retroaktivt dag 1 Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån - samtliga förmåner retroaktivt dag 1

6 ITP sid 6 Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Ingår ej (exempel) PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN - ITP 1 Utbetald bruttolön/månad -övertids-, semesterersättning, semesterlön -bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Utbetald bruttolön/månad -övertids-, semesterersättning, semesterlön -bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Ingår Speciella regler gäller vid sjukdom

7 ITP sid 7 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jour-, restidsersättning * Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jour-, restidsersättning * Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN - ITP 2 Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler * fr o m år 2009 anmäls 2008 års utbetalning Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - delpensioneringar Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - delpensioneringar

8 ITP sid 8 NY KAPNINGSREGEL - 1/ Ersätter tidigare kapningsregel och sextiondedelsreduceringen Ersätter tidigare kapningsregel och sextiondedelsreduceringen ITP 2

9 ITP sid 9 NY KAPNINGSREGEL Antal månader kvar till pension månader Maximal pensions- grundande lönehöjning 1,20 x ibb ökningen 1,15 1,10 1,05 1,00 Exempel - 30 månader kvar till pension 4,6 % x 1,10 = 5,06 % löneökning Inkomstbasbeloppets ökning 4,6% år 2008 ITP 2

10 ITP sid 10 SJUKDOM 7,5 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön % sjukpenning 15% ITP 65 år % ITP 80% sjuklön 64% sjuk- ersättning ITP 1 och 2 SGI x 0,97 ( kr/år)

11 ITP sid % sjuklön 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP % kollektivavtalad sjuklön SJUKDOM - lön > 7,5 bb Lön 65% ITP 65 år 7,5 bb ITP 1 och 2

12 ITP sid 12 10% ITP 7,5 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 80% sjuklön % sjukpenning (SGI x 0,97) 20 ibb 30 ibb 65% ITP 80% sjuklön 32,5% ITP Lön 90% kollektiv- avtalad sjuklön SJUKDOM 65 år % sjuk- ersättning 15% ITP ITP 1 och 2

13 ITP sid 13 Efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premien ingår i riskförsäkringen Efter 14 dagars sjukdom, föräldrapenningtid (13 mån), vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 års ålder ITP 2 ITP 1 PREMIEBEFRIELSE ITP 1 och 2 Arbetsgivaren anmäler efter 90 dagars sjukdom

14 ITP sid år55 ÅLDERSPENSION Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis ITP 1 Premie kr/mån 30 % 4,5 % LÖNLÖN 7,5 ibb Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier

15 ITP sid 15 KOSTNAD %kr%kr Ålderspension4, , Premiebefrielse0,06182,20440 Sjukförsäkring0,24 721, ,8% kr 33,20%6 640kr ≤ kr – = kr Exempel lön kr/mån ITP kr ca 16% Premierabatt år ,15% 45 kr 1,6% 320 kr kr ca 15%

16 ITP sid 16 PREMIE Premierabatt år 2008 * Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden Premierabatt år 2008 * Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden 7,5 ibb motsvarar kr/mån 4,8% (4,65% *) 33,2% (31,60% *) ITP 1

17 ITP sid 17 DEN ANSTÄLLDES VAL Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd ITP 1

18 ITP sid 18 VAL AV FÖRVALTARE TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta Max 50 % Minst 50 % Ej val ITP 1

19 ITP sid 19 Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde PENSION - jämförelse ITP 1

20 ITP sid 20 EFTERLEVANDESKYDD Återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd -max 4 bb/år -utbetalning max 20 år - åldersberoende premie Familjeskydd -max 4 bb/år -utbetalning max 20 år - åldersberoende premie Förmånstagare - make/a - sambo - barn Förmånstagare - make/a - sambo - barn ITP 1 ITP 1 och 2

21 ITP sid 21 FAMILJESKYDD *) upphör vid 70 år * kr1 675 kr64 år * kr665 kr55 år 812 kr238 kr45 år 290 kr85 kr35 år 104 kr30 kr25 år Utbetalning 20 årUtbetalning 5 år Kostnad 1 bb/år Ålder Premie/år (exempel) ITP 1 Premie efter 25% rabatt ITP 1 och 2

22 ITP sid 22 FAMILJESKYDD Bruttolön kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 476 kr Till pension8 524 kr Bruttolön kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 476 kr Till pension8 524 kr Exempel tjänsteman 45 år Avd 2 Bruttolön kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb kr Till pension7 376 kr Bruttolön kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb kr Till pension7 376 kr Utbetalningstid 5 år Utbetalningstid 20 år ITP 1

23 ITP sid 23 SAMMANFATTNING Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställnings- form Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställnings- form Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension - sjukpension fr o m 18 år - premiebestämd pension fr o m 25 år ITP 1 Planen

24 ITP sid 24 ÖVERSIKT Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år Premiebestämd pension Premiebefrielse Förtida uttag ITP 1 Allmän pension ITP 1

25 ITP sid månader Arbetad tid Sjukdom Militär repetitionstid Föräldraledighet (11 mån) Ev annan tjänstepension 28 år65 år TJÄNSTETID Ålderspension Familjepension ITP 2

26 ITP sid 26 ÅLDERSPENSION tidigast från 55 år livsvarig/temporär tidigast från 55 år livsvarig/temporär ITP 2 32,5% 30 ibb 65% 20 ibb 10% 7,5 ibb kr/år kr/år kr/år

27 ITP sid 27 ITPK Kompletterande ålderspension Premiebestämd Temporär eller livsvarig Val av - återbetalningsskydd - familjeskydd ITP 2 2 % Premie Max 30 ibb

28 ITP sid 28 VAL AV FÖRVALTARE Alecta Nordea Liv & Pension Skandia Liv AMF Pension Länsförsäkringar Liv Alecta Nordea Liv & Pension Skandia Liv AMF Pension Länsförsäkringar Liv Moderna Liv & Pension Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Pension Länsförsäkringar Fondliv Moderna Liv & Pension Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Pension Länsförsäkringar Fondliv Traditionell försäkring i Alecta Traditionell Fond Ej val ITP 2

29 ITP sid 29 Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITPK - jämförelse ITP 2

30 ITP sid 30 ITPK Egenpension - utan återbetalningsskydd - med återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Egenpension - utan återbetalningsskydd - med återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd * - max 2 fbb/år - utbetalning 5 år - premie 30 kr/fbb Familjeskydd * - max 2 fbb/år - utbetalning 5 år - premie 30 kr/fbb Förmånstagare - make/a - sambo - barn Förmånstagare - make/a - sambo - barn * Vid nyval fr o m 1/ familjeskydd enligt ITP 1 ITP 2

31 ITP sid 31 ITPK Årslön kr ITPK-premie 2%4 000 kr Familjeskydd 2 fbb- 720 kr Till egenpension3 280 kr Årslön kr ITPK-premie 2%4 000 kr Familjeskydd 2 fbb- 720 kr Till egenpension3 280 kr Exempel Avd 2 ITP 2

32 ITP sid 32 ITPK Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Alecta förvaltar Ej val ITP 2

33 ITP sid 33 FAMILJEPENSION 16,25 % 32,50 % - 30 ibb 7,5 ibb 20 ibb kr/år kr/år kr/år Förmån Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK Val av familjeskydd och återbetalningsskydd Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK Val av familjeskydd och återbetalningsskydd ITP 2

34 ITP sid 34 ITP - dödsfall LÖN kr/år Efterlevandepension 12 mån - max 12 år ITP Familjepension kr/mån i grundbelopp (livsvarigt) Exempel Egenpension med återbetalningsskydd (minst 5 år) Familjeskydd 7,5 ibb ITP 2

35 ITP sid 35 SLUTBETALNING Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får ITP- och ITPK- premierna till 65 års ålder betalda av försäkringen ITP 2

36 ITP sid 36 ITPK 2 % av lön ITP 30 ibb 20 ibb 7,5 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% ( ) 10% * ( ) 15% 32,5% 65% ( ) 10% 32,5% 65% ( ) - 16,25% 32,5% Slutbetalning 62 år Sjukpension * dag 91 – 360 Förmånsbestämd Premie- bestämd ITP 2

37 ITP sid 37 LÖN > 10 ibb Tjänsteman med lön över 10 ibb ( kr år 2008) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja -ITP 1 -Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa etc) Tjänsteman med lön över 10 ibb ( kr år 2008) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja -ITP 1 -Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa etc) ITP 2

38 ITP sid 38 SAMMANFATTNING Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension - sjukpension -förmånsbestämd pension -familjepension lön > 7,5 ibb -slutbetalning 62 år -ITPK -alt ITP lön > kr/år ITP 2 Planen

39 ITP sid 39 ÖVERSIKT 28 år 55 år62 år65 år ITP - ålderspension ITPK Förtida uttag Slut- betalning 30 ibb 7,5 ibb ITPK ITP 65%, 32,5% ITPK ITP 10% Allmän pension ITP - familjepension > 7,5 ibb ITP 2 Sjukförsäkring

40 ITP sid 40 ÄNDRINGAR Temporärt uttag av ITPs ålderspension Ny kapningsregel 1/ Pensionsmedförande lön ”dispositiv” fr o m 1/ Avstående av familjepension/förstärkt ITPK snarast efter 1/ ITPKs nya Familjeskydd fr o m 1/ Ändrade samordningsregler fr o m 1/ Temporärt uttag av ITPs ålderspension Ny kapningsregel 1/ Pensionsmedförande lön ”dispositiv” fr o m 1/ Avstående av familjepension/förstärkt ITPK snarast efter 1/ ITPKs nya Familjeskydd fr o m 1/ Ändrade samordningsregler fr o m 1/ ITP 2

41 ITP sid 41 KOSTNADEN Utbetald bruttolön per månad Baseras på ITP 1 Ålder Pensions- medförande lön Tidigare intjänad tjänstepension ITP 2 ITP 1 och 2

42 ITP sid 42 PREMIER Ålderspension ITPK Familjepension Utjämning Individuella premier Riskpremie Sjukpension Premiebefrielse Slutbetalning av ITP och ITPK Värdesäkringspremie 7,5 ibb7,5 –30 ibb ITP 2

43 ITP sid 43 PREMIEMAXIMERING Premien för ålderspension maximeras - lönedelar under 7,5 ibb = 5,5% - lönedelar över 7,5 ibb = 48% Premien för ålderspension maximeras - lönedelar under 7,5 ibb = 5,5% - lönedelar över 7,5 ibb = 48% maximerad premie 7,5 ibb 5,5% Utjämningspremie Individuell premie Bortfallande premie ITP 2

44 ITP sid 44 FONDERAT SYSTEM Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar 2865 år Vid nyinträde Vid lönehöjning 65 år år Avgång Fribrev När premie- betalning upphör ITP 2

45 ITP sid 45 ITP - premier år 2008 Lön ≤ kr/mån Lön > kr/mån Lön max 30 ibb ITP 4,80ITP 31,60ITP ca 11,00 TGL0,20TGL0,00TGL0,20 TFA 0,01 TRR0,30 ITP 1 ITP 2 33,51% ca 11,5% 5,31% Premierabatt ITP 0,15% Premierabatt ITP 1,6% Premierabatt ITP 3,4% 5,16% 31,91% ca 8,1%


Ladda ner ppt "ITP 2008-04 sid 1 I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän."

Liknande presentationer


Google-annonser