Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INDUSTRINS OCH HANDELNS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INDUSTRINS OCH HANDELNS"— Presentationens avskrift:

1 INDUSTRINS OCH HANDELNS
I T P INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän

2 ITP-PLANEN ITP 1 ITP 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare
Födda 1979 eller senare ITP 1 ITP 2 Företag som är kollektivavtalsbundna efter 26/ kan, efter centralt godkännande, tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän

3 PLANEN ITP 1 ITP 2 18 år Sjukförsäkring
Premiebestämd Förmånsbestämd Premiebestämd 18 år Sjukförsäkring 25 år Ålderspension Premiebefrielse 18 år Riskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse 28 år Ålderspension Familjepension ITPK (28 år) - ålderspension - efterlevandeskydd Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb Alternativ ITP - ålderspension > 7,5 ibb - familjepension eller ITP 1

4 PENSIONSUTFÄSTELSE Premiebestämd Förmånsbestämd
Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och avgifter avgör Kostnaden känd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse ITP 1 och ITPK ITP 2

5 NÄR GÄLLER ITP? ITP 1 ITP 2 Efterskydd 3 månader Minst 8 tim/vecka
Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån - samtliga förmåner retroaktivt dag 1 Efterskydd 3 månader

6 PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN Speciella regler gäller vid sjukdom
- ITP 1 Ingår Ingår ej (exempel) Utbetald bruttolön/månad - övertids-, semesterersättning, semesterlön - bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Speciella regler gäller vid sjukdom

7 PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN
- ITP 2 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jour-, restidsersättning * Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - delpensioneringar * fr o m år 2009 anmäls 2008 års utbetalning

8 Ersätter tidigare kapningsregel och sextiondedelsreduceringen
ITP 2 NY KAPNINGSREGEL - 1/1 2008 Ersätter tidigare kapningsregel och sextiondedelsreduceringen

9 NY KAPNINGSREGEL ITP 2 Antal månader kvar till pension 59 - 49 månader
12 - 1 Maximal pensions-grundande lönehöjning 1,20 x ibb ökningen 1,15 1,10 1,05 1,00 Inkomstbasbeloppets ökning 4,6% år 2008 Exempel - 30 månader kvar till pension 4,6 % x 1,10 = 5,06 % löneökning

10 10% kollektiv-avtalad sjuklön
ITP 1 och 2 SJUKDOM 7,5 bb 10% kollektiv-avtalad sjuklön 10% ITP 15% ITP Lön 80% sjuklön 80% sjukpenning 64% sjuk- ersättning 1 14 90 360 65 år SGI x 0,97 ( kr/år)

11 90% kollektivavtalad sjuklön
ITP 1 och 2 SJUKDOM - lön > 7,5 bb 30 ibb 32,5% ITP 20 ibb Lön 80% sjuklön 90% kollektivavtalad sjuklön 65% ITP 7,5 bb 1 14 90 65 år

12 SJUKDOM ITP 1 och 2 30 ibb 20 ibb 7,5 bb Lön 80% sjuklön 90%
kollektiv- avtalad sjuklön 65% ITP 7,5 bb 10% kollektiv- avtalad sjuklön 10% ITP 15% ITP Lön 80% sjuklön 80% sjukpenning (SGI x 0,97) 64% sjuk- ersättning 1 14 90 360 65 år

13 PREMIEBEFRIELSE ITP 1 ITP 2 ITP 1 och 2
Efter 14 dagars sjukdom, föräldrapenningtid (13 mån), vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 års ålder Efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premien ingår i riskförsäkringen Arbetsgivaren anmäler efter 90 dagars sjukdom

14 Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier
ITP 1 ÅLDERSPENSION 25 55 65 år Premie kr/mån 30 % 4,5 % L Ö N 7,5 ibb Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier

15 KOSTNAD Exempel lön 50 000 kr/mån ITP 1
≤ kr – = kr % kr % kr Ålderspension 4, , Premiebefrielse 0, , Sjukförsäkring 0, , 4,8% kr 33,20% kr 8 080 kr ca 16% Premierabatt år ,15% 45 kr 1,6% 320 kr 7 715 kr ca 15%

16 ITP 1 PREMIE 33,2% (31,60% *) 7,5 ibb motsvarar kr/mån 4,8% (4,65% *) Premierabatt år 2008 * Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden

17 DEN ANSTÄLLDES VAL Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring
ITP 1 DEN ANSTÄLLDES VAL Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd

18 VAL AV FÖRVALTARE Minst 50 % Max 50 % Ej val ITP 1
TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING • Alecta • AMF Pension • Nordea Liv & Pension • Länsförsäkringar Liv • Skandia Liv Max 50 % FONDFÖRSÄKRING • Moderna Liv & Pension • AMF Pension • SEB Trygg Liv • Länsförsäkringar Fondliv • Swedbank Försäkring Ej val TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING • Alecta

19 PENSION - jämförelse Traditionell Fond ITP 1
Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek premier, avkastning och avgifter avgör Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde

20 EFTERLEVANDESKYDD Återbetalningsskydd Familjeskydd ITP 1 och 2 ITP 1
- pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd - max 4 bb/år - utbetalning max 20 år - åldersberoende premie Förmånstagare - make/a - sambo - barn

21 FAMILJESKYDD Premie/år (exempel) ITP 1 och 2 ITP 1 Ålder
Kostnad 1 bb/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 25 år 30 kr 104 kr 35 år 85 kr 290 kr 45 år 238 kr 812 kr 55 år 665 kr * kr 64 år 1 675 kr * kr *) upphör vid 70 år Premie efter 25% rabatt

22 FAMILJESKYDD Utbetalningstid 5 år Utbetalningstid 20 år Avd 2 ITP 1
Exempel tjänsteman 45 år Utbetalningstid 5 år Utbetalningstid 20 år Bruttolön kr Premie 4,5 % kr Familjeskydd 2 bb kr Till pension kr Bruttolön kr Premie 4,5 % kr Familjeskydd 2 bb kr Till pension kr

23 SAMMANFATTNING ITP 1 Tjänstemän födda 1979 eller senare
Gäller oavsett anställnings-form Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension Planen sjukpension fr o m 18 år premiebestämd pension fr o m 25 år

24 ÖVERSIKT ITP 1 ITP 1 Sjukförsäkring Allmän pension 18 år 25 år 55 år
Premiebestämd pension Premiebefrielse Förtida uttag

25 TJÄNSTETID 360 månader 28 år 65 år Arbetad tid Sjukdom
ITP 2 TJÄNSTETID 360 månader 28 år 65 år Arbetad tid Sjukdom Militär repetitionstid Föräldraledighet (11 mån) Ev annan tjänstepension Ålderspension Familjepension

26 ÅLDERSPENSION ITP 2 32,5% tidigast från 55 år livsvarig/temporär 65%
30 ibb kr/år 32,5% tidigast från 55 år livsvarig/temporär 20 ibb kr/år 65% kr/år 7,5 ibb 10%

27 ITPK Kompletterande ålderspension Premiebestämd 2 %
Max 30 ibb Premie Kompletterande ålderspension Premiebestämd Temporär eller livsvarig Val av - återbetalningsskydd - familjeskydd

28 Traditionell försäkring i Alecta
ITP 2 VAL AV FÖRVALTARE Traditionell Fond Alecta Nordea Liv & Pension Skandia Liv AMF Pension Länsförsäkringar Liv Moderna Liv & Pension Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Pension Länsförsäkringar Fondliv Ej val Traditionell försäkring i Alecta

29 ITPK - jämförelse Traditionell Fond ITP 2
Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek andelarnas värde

30 * Vid nyval fr o m 1/4 2008 familjeskydd enligt ITP 1
ITPK Egenpension - utan återbetalningsskydd - med återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd * - max 2 fbb/år - utbetalning 5 år - premie 30 kr/fbb Förmånstagare - make/a - sambo - barn * Vid nyval fr o m 1/ familjeskydd enligt ITP 1

31 ITPK Exempel Avd 2 ITP 2 Årslön 200 000 kr ITPK-premie 2% 4 000 kr
Familjeskydd 2 fbb kr Till egenpension kr

32 ITPK Ej val Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd
Inget familjeskydd Alecta förvaltar

33 FAMILJEPENSION - ITP 2 16,25 % 32,50 %
Förmån Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension 30 ibb kr/år 16,25 % 32,50 % - 20 ibb kr/år Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK Val av familjeskydd och återbetalningsskydd 7,5 ibb kr/år

34 ITP - dödsfall ITP 2 LÖN 480 000 kr/år
Exempel LÖN kr/år ITP Familjepension kr/mån i grundbelopp (livsvarigt) 7,5 ibb Egenpension med återbetalningsskydd (minst 5 år) Familjeskydd Efterlevandepension 12 mån - max 12 år

35 ITP 2 SLUTBETALNING Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får ITP- och ITPK- premierna till 65 års ålder betalda av försäkringen

36 ITP Premie-bestämd Förmånsbestämd 32,5% 32,5% 32,5% 65% 16,25% 32,5%
Sjukpension Familje- pension ITPK Ålders- pension sjukpenning sjukersättning 30 ibb 32,5% 32,5% ( ) 10% 32,5% 65% ( ) - 16,25% 32,5% 20 ibb 2 % av lön 65% 65% 7,5 bb ( ) 10% * ( ) 15% Denna finns i ITP Försäkringsförmåner VD Nya ITP * dag 91 – 360 Slutbetalning 62 år

37 ITP 2 LÖN > 10 ibb Tjänsteman med lön över 10 ibb ( kr år 2008) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja - ITP 1 - Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa etc)

38 SAMMANFATTNING ITP 2 Tjänstemän födda 1978 eller tidigare
Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension Planen - sjukpension - förmånsbestämd pension - familjepension lön > 7,5 ibb - slutbetalning 62 år - ITPK - alt ITP lön > kr/år

39 ÖVERSIKT ITP 2 30 ibb 7,5 ibb ITPK ITP 65% , 32,5% ITPK ITP 10%
Sjukförsäkring Allmän pension 28 år 55 år 62 år 65 år ITP - ålderspension ITPK ITP - familjepension > 7,5 ibb Förtida uttag Slut- betalning

40 ÄNDRINGAR ITP 2 Temporärt uttag av ITPs ålderspension
Ny kapningsregel 1/1 2008 Pensionsmedförande lön ”dispositiv” fr o m 1/4 2008 Avstående av familjepension/förstärkt ITPK snarast efter 1/4 2008 ITPKs nya Familjeskydd fr o m 1/4 2008 Ändrade samordningsregler fr o m 1/1 2009

41 KOSTNADEN Baseras på ITP 1 ITP 2 Ålder Utbetald bruttolön per månad
ITP 1 och 2 KOSTNADEN Baseras på ITP 1 ITP 2 Utbetald bruttolön per månad Ålder Pensions-medförande lön Tidigare intjänad tjänstepension

42 PREMIER ITP 2 Riskpremie Värdesäkringspremie Sjukpension
7,5 ibb 7,5 –30 ibb Sjukpension Premiebefrielse Slutbetalning av ITP och ITPK Individuella premier Ålderspension ITPK Familjepension Utjämning

43 PREMIEMAXIMERING ITP 2 Premien för ålderspension maximeras
- lönedelar under 7,5 ibb = 5,5% - lönedelar över 7,5 ibb = 48% 7,5 ibb maximerad premie 5,5% Bortfallande premie Utjämningspremie Individuell premie

44 FONDERAT SYSTEM ITP 2 Vid nyinträde Vid lönehöjning När premie-
Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar 28 65 år Vid nyinträde 28 40 50 60 Vid lönehöjning 65 år 28 40 50 65 år Avgång Fribrev När premie- betalning upphör

45 ITP - premier år 2008 ITP 1 ITP 2 Lön ≤ 30 000 kr/mån
Lön max 30 ibb ITP 4,80 ITP 31,60 ITP ca 11,00 TGL 0,20 TGL 0,00 TFA 0,01 TFA 0,01 TRR 0,30 5,31% 33,51% ca 11,5% Premierabatt ITP 0,15% Premierabatt ITP 1,6% Premierabatt ITP 3,4% 5,16% 31,91% ca 8,1%


Ladda ner ppt "INDUSTRINS OCH HANDELNS"

Liknande presentationer


Google-annonser