Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt 2007-08 nr 1. Översikt 2007-08 nr 2 Privat Avtal Lag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt 2007-08 nr 1. Översikt 2007-08 nr 2 Privat Avtal Lag."— Presentationens avskrift:

1 Översikt 2007-08 nr 1

2 Översikt 2007-08 nr 2 Privat Avtal Lag

3 Översikt 2007-08 nr 3 TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring Arbetare TFA TGL TRR Tjänstemän Grupp Individuell ÖVERSIKT Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Lag ITP Ny ITP

4 Översikt 2007-08 nr 4 BASBELOPP - år 2007 4 200 6 000 13 900 29 700 39 700 1960 1970 1980 1990 2006 Pris- 40 300- sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta (302 200)livränta (297 700) Inkomst- 45 900- pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst (344 250) Pris- 40 300- sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta (302 200)livränta (297 700) Inkomst- 45 900- pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst (344 250) ”Förhöjt” (fbb) 41 100- tilläggspension

5 Översikt 2007-08 nr 5 ARBETSGIVARAVGIFT - år 2007 Socialförsäkringsförmåner Sjukförsäkring 8,78 Föräldraförsäkring 2,20 Ålderspension 10,21 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 23,57% Arbetsmarknadsavgift 4,45 Allmän löneavgift 4,40 8,85% 32,42% * * 22,71 % för ungdomar 18-24 år

6 Översikt 2007-08 nr 6 ARBETSGIVARAVGIFT - anställda över 65 år FöddaAvgift% 1937 och tidigare Särskild löneskatt24,26% 1938 och senare Ålderspensionsavgift10,21%

7 Översikt 2007-08 nr 7 SÄRSKILD LÖNESKATT - pensionskostnader Pensionskostnader i företaget24,26 % ArbetareTjänstemän ca 0,85 % ca 3,00 % Kostnad av bruttolön

8 Översikt 2007-08 nr 8 PREMIER - arbetare år 2007 Omställningsförs 0,21 % * AGS1,49 TFA0,20 TGL 0,30 Avtalspension SAF-LO - pensionspremie3,50 - premiebefrielse 0,60 ** 6,3% * 0,42% för hängavtalsföretag 5,7% ** 0,60% faktureras ej år 2007

9 Översikt 2007-08 nr 9 PREMIER - tjänstemän (avd 2) år 2007 ITP genomsnitt ca 11,40 % TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR 0,30 * ca 11,9% * 0,70% för hängavtalsföretag

10 Översikt 2007-08 nr 10 PREMIER - tjänstemän (avd 1) år 2007 * Sjuk- och avgiftsbefrielseförsäkring ingår Lön ≤ 28 688 kr/mån Lönedelar > 28 688 kr/mån Ny ITP5,06 % *33,00 % * TFA0,01 TRR0,30 33,31% 5,37% TGL tillkommer med ca 50 kr/mån

11 Översikt 2007-08 nr 11 ITP - premie år 2007 Lön/månadPremie % < 28 688 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 5,06 13,00 17,00 20,00 21,50 23,00 24,00 25,00 25,50 7,00 15,00 19,00 22,00 24,00 24,50 24,00 23,50 Ny ITP - avd 1 ITP- avd 2 (exempel 40 år*) * utan tidigare tjänstepension

12 Översikt 2007-08 nr 12 ITP - premier år 2007 Lön < 28 688 kr/mån Lön > 28 688 kr/mån Lön max 30 ibb ITP 5,06ITP 33,00ITP ca 11,40 TFA0,01 TRR0,30 Avd 1 Avd 2 33,31% ca 11,71% TGL tillkommer med ca 50 kr/mån (ca 0,2% lön < 7,5 bb) 5,37%

13 Översikt 2007-08 nr 13 Fora ARBETARE Omställnings- stöd AGBTGLAGSTFA AFA FörsäkringTSL AMF Pension Avtalspension SAF-LO Förs. bolag Före- taget Omställningsstöd och AGB ingår i omställnings- försäkringen som gäller för företag med kollektivavtal

14 Översikt 2007-08 nr 14 TFAAGE AFA Försäkring TRR Fora TJÄNSTEMÄN ITP Risk Ålders- pension Familje- pension ITPK FPG PRI Företaget Alecta Försäkringsbolag Collectum TGL Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Alecta

15 Översikt 2007-08 nr 15 FÖRETAGARE - enligt försäkringsvillkoren EF - Ägaren själv HB - Samtliga delägare AB - Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och /eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren

16 Översikt 2007-08 nr 16 SKYLDIGHET ATT TECKNA FÖRSÄKRINGAR Företag HÄNGAVTAL med t ex SIF Medlem Svenskt Näringsliv Förbundsavtalt ex MAF – IF MetallMAF - SIF Företag HÄNGAVTAL med t ex IF Metall Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF – LO” för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs/AGB och Avtalspension SAF – LO” för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän

17 Översikt 2007-08 nr 17 GARANTI Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet. Retroaktiva premier för arbetsgivaren

18 Översikt 2007-08 nr 18 FINANSIERINGSSYSTEM Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension

19 Översikt 2007-08 nr 19 LÖNEBEGREPP - sjukdom SJUKLÖN Lön Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Inget tak SJUKPENNING Lön beräknad 12 månader framåt (SGI) x 0,989 Max 7,5 bb SJUKERSÄTTNING Bruttoinkomst (PGI) Max 7,5 bb

20 Översikt 2007-08 nr 20 LÖNEBEGREPP - pensioner Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 30 ibb ITP - avd 2 Kontant bruttolön Helt fri kost eller bostad Inget tak Avtalspension SAF-LO Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner (t ex traktamente) Minst 17 100 kr Max 7,5 ibb Allmän pension Ny ITP - avd 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak Ny ITP - avd 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak

21 Översikt 2007-08 nr 21 www. fora.se afaforsakring.se tsl.se collectum.se alecta.se trr.se svensktnaringsliv.se/forsakring

22 Översikt 2007-08 nr 22 LAG Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad

23 Översikt 2007-08 nr 23 ARBETARE - avtal AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist

24 Översikt 2007-08 nr 24 TJÄNSTEMÄN - avtal ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist


Ladda ner ppt "Översikt 2007-08 nr 1. Översikt 2007-08 nr 2 Privat Avtal Lag."

Liknande presentationer


Google-annonser