Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privat Avtal Lag. Privat Avtal Lag Omställnings- försäkring ÖVERSIKT TFA TGL TRR Tjänstemän TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privat Avtal Lag. Privat Avtal Lag Omställnings- försäkring ÖVERSIKT TFA TGL TRR Tjänstemän TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring."— Presentationens avskrift:

1

2 Privat Avtal Lag

3 Omställnings- försäkring
ÖVERSIKT TFA TGL TRR Tjänstemän TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring Arbetare Grupp Individuell Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Lag ITP Ny ITP

4 BASBELOPP - år 2007 4 200 6 000 13 900 29 700 39 700 1960 1970 1980 1990 2006 Pris sjukförsäkring, basbelopp (bb) sjukersättning, livränta ( ) livränta ( ) Inkomst pensionsgrundande basbelopp (ibb) inkomst ( ) ”Förhöjt” (fbb) tilläggspension

5 ARBETSGIVARAVGIFT - år 2007
Socialförsäkringsförmåner Sjukförsäkring 8,78 Föräldraförsäkring 2,20 Ålderspension 10,21 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 23,57% 32,42% * Arbetsmarknadsavgift 4,45 Allmän löneavgift 4,40 8,85% * 22,71 % för ungdomar år

6 ARBETSGIVARAVGIFT - anställda över 65 år
Födda Avgift % 1937 och tidigare Särskild löneskatt 24,26% 1938 och senare Ålderspensionsavgift 10,21%

7 SÄRSKILD LÖNESKATT - pensionskostnader
Pensionskostnader i företaget 24,26 % Kostnad av bruttolön Arbetare Tjänstemän ca 0,85 % ca 3,00 %

8 * 0,42% för hängavtalsföretag
PREMIER - arbetare år 2007 Omställningsförs 0,21 % * AGS 1,49 TFA 0,20 TGL 0,30 Avtalspension SAF-LO - pensionspremie 3,50 - premiebefrielse 0,60 ** 6,3% ** 0,60% faktureras ej år 2007 5,7% * 0,42% för hängavtalsföretag

9 PREMIER - tjänstemän (avd 2) år 2007
ITP genomsnitt ca 11,40 % TGL ca 0,20 TFA ,01 TRR 0,30 * ca 11,9% * 0,70% för hängavtalsföretag

10 PREMIER - tjänstemän (avd 1) år 2007
Lön ≤ kr/mån Lönedelar > kr/mån Ny ITP 5,06 % * 33,00 % * TFA 0,01 TRR 0,30 5,37% 33,31% TGL tillkommer med ca 50 kr/mån * Sjuk- och avgiftsbefrielseförsäkring ingår

11 * utan tidigare tjänstepension
ITP - premie år 2007 Ny ITP - avd 1 ITP- avd 2 (exempel 40 år*) Lön/månad Premie % < 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 5,06 13,00 17,00 20,00 21,50 23,00 24,00 25,00 25,50 7,00 15,00 19,00 22,00 24,50 23,50 * utan tidigare tjänstepension

12 ITP - premier år 2007 5,37% 33,31% Avd 1 Avd 2 Lön < 28 688 kr/mån
Lön max 30 ibb ITP 5,06 ITP 33,00 ITP ca 11,40 TFA 0,01 TRR 0,30 TRR 0,30 5,37% 33,31% ca 11,71% TGL tillkommer med ca 50 kr/mån (ca 0,2% lön < 7,5 bb)

13 ARBETARE Fora Avtalspension SAF-LO Omställnings- stöd AGB TGL AGS TFA
AMF Pension Förs. bolag Före- taget TSL AFA Försäkring Omställningsstöd och AGB ingår i omställnings- försäkringen som gäller för företag med kollektivavtal

14 TJÄNSTEMÄN Collectum Fora ITP TGL TFA AGE Ålders- pension Familje-
Risk ITPK Företaget Alecta Försäkringsbolag Alecta AFA Försäkring TRR Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia FPG PRI

15 - enligt försäkringsvillkoren
FÖRETAGARE - enligt försäkringsvillkoren EF - Ägaren själv HB - Samtliga delägare AB - Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och /eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren

16 Medlem Svenskt Näringsliv
SKYLDIGHET ATT TECKNA FÖRSÄKRINGAR Företag HÄNGAVTAL med t ex IF Metall Medlem Svenskt Näringsliv Företag HÄNGAVTAL med t ex SIF Förbundsavtal t ex t ex MAF – IF Metall MAF - SIF Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF – LO” för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs/AGB och Avtalspension SAF – LO” för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän

17 Retroaktiva premier för arbetsgivaren
GARANTI Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet. Retroaktiva premier för arbetsgivaren

18 FINANSIERINGSSYSTEM Fördelningssystem Fonderat system Inkomstpension
Tilläggspension Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond

19 LÖNEBEGREPP - sjukdom SJUKLÖN Lön SJUKPENNING
Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Inget tak SJUKPENNING Lön beräknad 12 månader framåt (SGI) x 0,989 Max 7,5 bb SJUKERSÄTTNING Bruttoinkomst (PGI) Max 7,5 bb

20 LÖNEBEGREPP - pensioner Allmän pension ITP - avd 2
Avtalspension SAF-LO Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner (t ex traktamente) Minst kr Max 7,5 ibb Pensionsmedförande lön - månadslön x 12, provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 30 ibb Kontant bruttolön Helt fri kost eller bostad Inget tak Ny ITP - avd 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak

21 www. collectum.se fora.se alecta.se afaforsakring.se trr.se tsl.se
svensktnaringsliv.se/forsakring

22 LAG Sjukdom sjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning
Arbetsskada arbetsskadeförsäkring Ålderspension inkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepension omställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshet arbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad

23 ARBETARE - avtal AGS sjukdom TFA arbetsskada
Avtalspension ålderspension dödsfall TGL dödsfall Omställningsförsäkring arbetsbrist

24 TJÄNSTEMÄN - avtal ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFA arbetsskada
TGL dödsfall TRR arbetsbrist


Ladda ner ppt "Privat Avtal Lag. Privat Avtal Lag Omställnings- försäkring ÖVERSIKT TFA TGL TRR Tjänstemän TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser