Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt 2007-08 nr 1. Översikt 2007-08 nr 2 Privat Avtal Lag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt 2007-08 nr 1. Översikt 2007-08 nr 2 Privat Avtal Lag."— Presentationens avskrift:

1 Översikt nr 1

2 Översikt nr 2 Privat Avtal Lag

3 Översikt nr 3 TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring Arbetare TFA TGL TRR Tjänstemän Grupp Individuell ÖVERSIKT Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Lag ITP Ny ITP

4 Översikt nr 4 BASBELOPP - år Pris sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta ( )livränta ( ) Inkomst pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst ( ) Pris sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta ( )livränta ( ) Inkomst pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst ( ) ”Förhöjt” (fbb) tilläggspension

5 Översikt nr 5 ARBETSGIVARAVGIFT - år 2007 Socialförsäkringsförmåner Sjukförsäkring 8,78 Föräldraförsäkring 2,20 Ålderspension 10,21 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 23,57% Arbetsmarknadsavgift 4,45 Allmän löneavgift 4,40 8,85% 32,42% * * 22,71 % för ungdomar år

6 Översikt nr 6 ARBETSGIVARAVGIFT - anställda över 65 år FöddaAvgift% 1937 och tidigare Särskild löneskatt24,26% 1938 och senare Ålderspensionsavgift10,21%

7 Översikt nr 7 SÄRSKILD LÖNESKATT - pensionskostnader Pensionskostnader i företaget24,26 % ArbetareTjänstemän ca 0,85 % ca 3,00 % Kostnad av bruttolön

8 Översikt nr 8 PREMIER - arbetare år 2007 Omställningsförs 0,21 % * AGS1,49 TFA0,20 TGL 0,30 Avtalspension SAF-LO - pensionspremie3,50 - premiebefrielse 0,60 ** 6,3% * 0,42% för hängavtalsföretag 5,7% ** 0,60% faktureras ej år 2007

9 Översikt nr 9 PREMIER - tjänstemän (avd 2) år 2007 ITP genomsnitt ca 11,40 % TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR 0,30 * ca 11,9% * 0,70% för hängavtalsföretag

10 Översikt nr 10 PREMIER - tjänstemän (avd 1) år 2007 * Sjuk- och avgiftsbefrielseförsäkring ingår Lön ≤ kr/mån Lönedelar > kr/mån Ny ITP5,06 % *33,00 % * TFA0,01 TRR0,30 33,31% 5,37% TGL tillkommer med ca 50 kr/mån

11 Översikt nr 11 ITP - premie år 2007 Lön/månadPremie % < ,06 13,00 17,00 20,00 21,50 23,00 24,00 25,00 25,50 7,00 15,00 19,00 22,00 24,00 24,50 24,00 23,50 Ny ITP - avd 1 ITP- avd 2 (exempel 40 år*) * utan tidigare tjänstepension

12 Översikt nr 12 ITP - premier år 2007 Lön < kr/mån Lön > kr/mån Lön max 30 ibb ITP 5,06ITP 33,00ITP ca 11,40 TFA0,01 TRR0,30 Avd 1 Avd 2 33,31% ca 11,71% TGL tillkommer med ca 50 kr/mån (ca 0,2% lön < 7,5 bb) 5,37%

13 Översikt nr 13 Fora ARBETARE Omställnings- stöd AGBTGLAGSTFA AFA FörsäkringTSL AMF Pension Avtalspension SAF-LO Förs. bolag Före- taget Omställningsstöd och AGB ingår i omställnings- försäkringen som gäller för företag med kollektivavtal

14 Översikt nr 14 TFAAGE AFA Försäkring TRR Fora TJÄNSTEMÄN ITP Risk Ålders- pension Familje- pension ITPK FPG PRI Företaget Alecta Försäkringsbolag Collectum TGL Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Alecta

15 Översikt nr 15 FÖRETAGARE - enligt försäkringsvillkoren EF - Ägaren själv HB - Samtliga delägare AB - Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och /eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren

16 Översikt nr 16 SKYLDIGHET ATT TECKNA FÖRSÄKRINGAR Företag HÄNGAVTAL med t ex SIF Medlem Svenskt Näringsliv Förbundsavtalt ex MAF – IF MetallMAF - SIF Företag HÄNGAVTAL med t ex IF Metall Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF – LO” för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs/AGB och Avtalspension SAF – LO” för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän

17 Översikt nr 17 GARANTI Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet. Retroaktiva premier för arbetsgivaren

18 Översikt nr 18 FINANSIERINGSSYSTEM Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension

19 Översikt nr 19 LÖNEBEGREPP - sjukdom SJUKLÖN Lön Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Inget tak SJUKPENNING Lön beräknad 12 månader framåt (SGI) x 0,989 Max 7,5 bb SJUKERSÄTTNING Bruttoinkomst (PGI) Max 7,5 bb

20 Översikt nr 20 LÖNEBEGREPP - pensioner Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 30 ibb ITP - avd 2 Kontant bruttolön Helt fri kost eller bostad Inget tak Avtalspension SAF-LO Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner (t ex traktamente) Minst kr Max 7,5 ibb Allmän pension Ny ITP - avd 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak Ny ITP - avd 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak

21 Översikt nr 21 www. fora.se afaforsakring.se tsl.se collectum.se alecta.se trr.se svensktnaringsliv.se/forsakring

22 Översikt nr 22 LAG Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad

23 Översikt nr 23 ARBETARE - avtal AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist

24 Översikt nr 24 TJÄNSTEMÄN - avtal ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist


Ladda ner ppt "Översikt 2007-08 nr 1. Översikt 2007-08 nr 2 Privat Avtal Lag."

Liknande presentationer


Google-annonser