Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Framtidens Vårdinformation Informations- och dialogmöte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Framtidens Vårdinformation Informations- och dialogmöte."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Framtidens Vårdinformation Informations- och dialogmöte

2 Framtidens Framtidens Vårdinformation Ett komplett system för patientbaserad vård En inloggning för medarbetaren En journal per patient. All information på ett ställe Ett gränssnitt för alla bokningar, resurser och scheman Mobila arbetssätt. Information, registreras & signeras omedelbart Stöd för framtidens eHälsolösningar Intuitivt system uppbyggt utifrån medarbetarnas arbetsflöden Situationsanpassade vyer beroende på arbetsprocess

3 Dagens situation FVI - Framtidens Vårdinformation i Region Skåne

4 Utmaningar 4 Föråldrad teknik Många system som inte talar med varandra ”Pappersjournal” i datorn Svårt att hitta livsviktig information Olika inloggningar i olika system Spårbarhet saknas Onödig dubbel- eller trippeldokumentation stjäl tid Föråldrade beslutsstöd Omoderna lösningar försvårar verksamhetsutveckling Uppfyller inte kraven i Patientdatalagen

5 Drivkrafter 5 Snabba samhällsförändringar Tekniska utvecklingen går allt fortare Mobila lösningar, eHälsa Ny forskning, nya metoder, nya arbetssätt Patienternas förväntningar förändras Digitalisering – även i patientmötet Vi måste utnyttja möjligheterna och sluta översätta pappersmiljön till IT!

6 Strategi FVI - Framtidens Vårdinformation i Region Skåne

7 Framtidens Vårdinformation i Region Skåne 7 Strategi Program Delprojekt Vision och målbild Bakgrund och analys Framgångsfaktorer Vägval Sekvens för införande Hantering av beroenden Arkivering / avveckling gamla system Övergripande planering och kommunikation Aktiviteter Tider Resurser Budget

8 Vision 8 Sjukvård är en kunskapsbransch. Vårdinformationen bär den kunskapen och är på så sätt hjärtat i hela verksamheten. Framtidens vårdinformation ska säkra en modern, mobil, snabb och säker IT-miljö som gör vårdens digitaliserade dokumentation och kommunikation enhetlig, enkel och effektiv. Strategi Vision och målbild

9 System 9 Strategi Bakgrund och Analys 2 huvudjournalsystem 6 specialsystem 136 system i beroende 240 småsystem

10 10 BASNIVÅ Standardiserade funktioner som täcker vårdens grundbehov Mer funktioner läggs på för varje mottagning/yrkesroll efter införande av ny basfunktionalitet Funktionerna kan skapa skräddarsytt stöd för t ex läkarens och sjuksköterskans arbetsflöde Viktigt att vårdens medarbetare är med på hela resan från kravställning till systemet är infört i hela Region Skåne VIDAREUTVECKLING En sömlös helhet Strategi Vägval och framgångsfaktorer

11 Vägval 11 Strategi Vägval och framgångsfaktorer Prioritera standardisering framför specialfunktioner Implementera ny basfunktionalitet snabbt Vidareutveckla med till exempel mobilitet så snabbt som möjligt Upphandla självständigt och småskaligt

12 Framgångsfaktorer FVI - Framtidens Vårdinformation i Region Skåne

13 Framgångsfaktorer 13 Strategi Vägval och framgångsfaktorer Högsta ledningens absoluta engagemang - kan ej delegera bort ansvar för projektet Kraftfullt ledarskap inom vårdorganisationen, regiondirektör, förvaltningschef och politik Behandla det inte som ett IT- projekt utan som ett projekt för förändrat ledarskap Dedikerat projektteam/grupp med operativt huvudansvar Delaktighet & kommunikation Ledarskap och ägarskap Investeringar och kompetens Samverkan med vård och annan personal så tidigt som möjligt Övertyga visuellt att systemet kommer att fungera enligt de krav som behövs för en fungerande process eller arbetssätt i vården Tillräckligt lång förankringsperiod med ambassadörer och engagerad verksamhet Massiv kommunikation med både lång- och kortsiktiga planer Hela organisationen/förvaltningen måste var delaktig Ytterst värdefullt att det finns projektmedlemmar som redan genomfört ett eller flera liknande projekt Stora investeringar i infrastruktur, servrar, nät, standardisering av system och innehåll. Detta måste ske innan nytt vårdsystem implementeras Investeringar i utbildningsinsatser och dedikerade stödorganisationer.

14 Patienten i teamet Större möjlighet att engagera sig i både egen och anhörigas vård En informerad patient tar bättre beslut avseende sin hälsa Fler kommunikationsvägar mellan patient och sjukvård Elektronisk kommunikation med vårdgivare Distansmöte med patienter Diagnostik i hemmet, integrerat med journalen Patienten kan förbereda vårdmötet Samla in och egenregistrera mätdata Ta del av utbildningsmaterial 14 Strategi Vägval och framgångsfaktorer

15 Ändamålsenliga verktyg Moderna och lättillgängliga beslutsstöd Integrerade läkemedelslistor Resursstyrning och resursplanering Integrerade rapporter och schemaläggningssystem Verktyg för optimering av flöden Använda data för förbättring verksamhet, proaktiv vård Färre vårdrelaterade skador och kritiska incidenter (sepsis, fall, trycksår, infektioner, suicid, stroke….) 15 Strategi Vägval och framgångsfaktorer

16 16 En komplex process SP Helsingborg Ängelholm Kristianstad, Hässleholm SP Lund, Landskrona SP SP Malmö, Trelleborg, Ystad, Simrish amn = Databas Somatik = Databas Psykiatri S P Sedan 2013 har Skånes sjukhus och psykiatrin ett gemensamt journalsystem (Melior version 216) Den resan tog nästan två år Vi lärde oss mycket Strategi Vägval och framgångsfaktorer

17 Införande FVI - Framtidens Vårdinformation i Region Skåne

18 Omfattning 18 Program Sekvens för införande 27 000 medarbetare 10 sjukhus 2 större: Lund och Malmö 3 mellanstora: Helsingborg, CSK och Ystad 5 mindre: Hässleholm, Ängelholm, Landskrona, Trelleborg och Simrishamn Primärvård – 162 enheter Psykiatri – 7 verksamhetsområden Habilitering & Hjälpmedel – 4 verksamhetsområden

19 Införande 19 Program Sekvens för införande Steg 1 18 månader för första vårdförvaltningen Steg 2 12 månader för resterande vårdförvaltningar

20 Gamla system 20 Program Beroenden och avveckling Konsolidera så långt som möjligt, minska eller slå ihop gamla system Inrikta alla utvecklingsprojekt mot Framtidens vårdinformation Stäng gamla system snabbt under implementering Använd separat läsläge – migrera sparsamt Mellanlagra Arkivera smart

21 Förankring & Delaktighet FVI - Framtidens Vårdinformation i Region Skåne

22 Förankring 22 Program Planering och kommunikation Samtliga ledningsgrupper för vårdens divisioner besökta 9 stora informations- och dialogmöte med vårdprofessionen i Skåne 10 grupper med sakkunniga besöks under våren Månatlig ledningsinformation Månatliga bildspel med talmanus Löpande artiklar på intranät Referensgrupp med facken Resursägargrupp med vårdförvaltningarna

23 Utbildning FVI - Framtidens Vårdinformation i Region Skåne

24 Utbildning Kombination av undervisning klassrum och eUtbildning Så nära driftsättning som möjligt Genomförs av systemspecialister och utbildade superanvändare Support efter driftsättning: systemspecialister, utbildade superanvändare och extra personal vid behov 24 Program Planering och kommunikation

25 Tidplan 25 Delprojekt Tider och aktivitet Resurser MarsAprilMajJuniJuliAugusti Flera delprojekt Flera delprojekt Förstudie Förstudie Nominering - start rekrytering Förankring och kommunikation Förankring och kommunikation Styrgruppsarbete Styrgruppsarbete

26 Vidareutveckling FVI - Framtidens Vårdinformation i Region Skåne

27 Mobilitet ökar kvalitet och effektivitet Tillgång till vårdinformation i smartphone eller läsplatta Journal, labsvar, läkemedel Schema och planering Beslutsstöd och statistik Information registreras och signeras omedelbart Stöd för framtidens eHälsolösningar Region Skåne har genomfört olika mobilitetsprojekt – vi tar vara på erfarenheterna 27 Delprojekt Tider och aktivitet Resurser

28 Framtidens Framtidens vårdinformation Tack för er tid!


Ladda ner ppt "Framtidens Framtidens Vårdinformation Informations- och dialogmöte."

Liknande presentationer


Google-annonser