Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program för dagen: 08.30-09.30Principer för kvalitetsledning PDCA-cykeln Processer 09.30-10.30Grupparbete kommunvis inkl. fika Nuläge Har kommunen något.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program för dagen: 08.30-09.30Principer för kvalitetsledning PDCA-cykeln Processer 09.30-10.30Grupparbete kommunvis inkl. fika Nuläge Har kommunen något."— Presentationens avskrift:

1 Program för dagen: 08.30-09.30Principer för kvalitetsledning PDCA-cykeln Processer 09.30-10.30Grupparbete kommunvis inkl. fika Nuläge Har kommunen något övergripande kvalitetsledningssystem? Hur kopplas socialförvaltningens kvalitetsarbete till detta? Vilka är era kärnprocesser? Systematiskt kvalitetsarbete i våra kommuner -hur går vi vidare?

2 Systematiskt kvalitetsarbete i våra kommuner- hur går vi vidare? 10.30-11.00Frågor och ev. redovisning 11.00-11.30Två exempel till fortsatt arbete: Nätverk med konsultstöd Förslag till lokal projektorganisation 11.30-12.00Diskussioner och frågor till panelen (Hans H. Yvonne N. Marie G och Margareta H.)

3 För att framgångsrikt leda och driva en organisation är det nödvändigt att den styrs på ett systematiskt och synligt sätt. Framgång kan vara ett resultat av att införa och underhålla ett ledningssystem som är utformat för att ständigt förbättra verksamheten genom att beakta behoven hos alla intressenter. Att leda en organisation innefattar kvalitetsledning bland andra ledningsprinciper. Åtta principer för kvalitetsledning har formulerats. De kan användas av högsta ledningen för att leda organisationen mot förbättrad prestationsförmåga. Principer för kvalitetsledning

4 Kundfokus: Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov. Ledarskap: Ledare åstadkommer enhetlig het när det gäller organisationens inriktning. De bör skapa och underhålla den inre miljön vari personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens mål. Medarbetarnas engagemang: Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning: Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. 8 principer för kvalitetsledning

5 Systemangreppssätt för ledningen: Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring: Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut: Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer: En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde. 8 principer för kvalitetsledning

6 PDCA (Gör)(Kontrollera) (Planera)(Agera) ActPlan CheckDo

7 Processbaserat kvalitetsledningssystem Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produktframtagning Insats Utfall Process KUND- TILL- FREDS- STÄLL- ELSE KUND KUND KRAVKRAV PRODUKT


Ladda ner ppt "Program för dagen: 08.30-09.30Principer för kvalitetsledning PDCA-cykeln Processer 09.30-10.30Grupparbete kommunvis inkl. fika Nuläge Har kommunen något."

Liknande presentationer


Google-annonser