Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör"— Presentationens avskrift:

1 Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör

2 Global utveckling Medicin Teknik Kommunikation Organisation

3 1974 1982 1990 1996 2004

4

5

6

7 Vi måste ställa krav på rätt verktyg för att få ihop helheten

8 BIG DATA -Vetenskapens värld, SVT, 27 oktober - 2014

9

10 ”Superdatorer”

11 Uppföljning, analys, förbättring
Genom att samla in data ökar vår förmåga att prediktera hälsoutfall och därmed också möjligheterna att förebygga sjukdom, sätta in rätt åtgärder samt satsa resurser där de bäst behövs Förebygga återinläggningar på sjukhus Förebygga sjukskrivningar etc

12 Vad är problemet? Aktörer inom vård eller socialtjänst som deltar i en vårdkedja har inte alltid tillgång till nödvändig information Stora problem att föra över information över organisations- och verksamhetsgränser Svårt att följa och följa upp vad som görs Svårt att följa med i utvecklingen av ny kunskap

13 Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)
Grundläggande förändring av lagstiftningen som kommer att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg Gå från ett organisatoriskt fokus till ett individ/brukar/patientfokus

14 IS/IT-struktur som stöder vårdens processer
Övergripande mål ”Registrering av patient-/brukarrelaterad information ska ske en gång och denna information ske sedan kunna återanvändas och utbytas utan merarbete och med fullgod förståelse och enhetlig tolkning” (Verksamhetsorienterad tillämpad informationsmodell V-TIM/SoS)

15 Säkrad informationstillgång i hela patientprocessen
Försäkrings kassan Sjukhus Privata vårdgivare Apotek Ambulans Sjukhus Vårdcentral Kommunal vård

16 ”Ur led är tiden” Vårdanalys

17

18 Vi har en förtroendekris när det gäller IT i vården
Ineffektiva Informationen finns där men kan inte samlat nyttjas Inte tillräckligt stöd Varför blev det så?

19 IT i vården är en verksamhetsfråga
Informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska enlig patientdatalagen (1 kap. 2 §) vara organiserad så att den tillgodoser patientens säkerhet och gör det möjligt för vårdgivaren att erbjuda en kostnadseffektiv vård av god kvalité Informationssäkerhetskrav innefattar såväl att uppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst som att uppgifterna finns tillgängliga där de behövs i verksamheten

20 Verksamhetsnyttan Strukturerad information
Standardiserade termer och begrepp Gör att information som skapas och används kan tillgängliggöras, lagras, utbytas, kompletteras och återanvändas

21 Vi måste fokusera på att standardisera på rätt nivå
Standardisering på rätt sätt minskar inte möjligheten till variation, utan ökar användbarheten och minskar resursåtgång vid kommande utveckling!

22 Patientsäkerhet - Integritet
Tillgång till rätt information är en viktig patientsäkerhetsfråga! Har vi fokuserat för mycket på integritetsfrågor på bekostnad av patientsäkerheten?

23 Framtidens Vårdinformationsmiljö
3R – Skåne, SLL, VGR Socialdepartement Socialstyrelsen E-Hälsomyndigheten Läkemedelsverket SKL Inera

24 Behöver vi ökad statlig styrning?
”Staten behöver styra det nationella e-hälsoarbetet för att skapa en säkrare och effektivare informationshantering, exempelvis med hjälp av normering, tillsyn, myndighetsstyrning och samordning” (Nästa fas i e-hälsoarbetet – diskussionspromemoria från E-hälsokommittén) Tydligare rollfördelning mellan statliga myndigheter Gemensam informationsstruktur

25 Journal på nätet 2014 blir genombrott för nätjournalerna
Patienter gillar kritiserad nätjournal (Dagens Medicin nov-13) 2014 blir genombrott för nätjournalerna Vid utgången av 2014 kommer två till tre miljoner svenskar att kunna läsa sin egen journal på nätet. Efter det konfliktfyllda införandet i Uppsala hoppas Läkarförbundets lokalföreningar att landstingen nu ska lyssna mer på läkarna (Läkartidningen jan -14) Vill inte ha journaler på nätet (SLA jan-14) Läkarförening vill inte införa patientjournaler på nätet. – Med omsorg av patienten, säger ordföranden

26 Framtid – nutid! E-hälsa – ökad tillgång till information
för såväl patienter som vårdgivare Nya arbetssätt – verksamhetdrivet av professionerna tillsammans med patienterna Nya kompetenser – t ex koordinatorer, hälsocoacher

27

28 Tack!


Ladda ner ppt "Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör"

Liknande presentationer


Google-annonser