Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Verksamhetsarkitektur (EA) Löser alla problem, eller hur..!? Per Lecktorp Seniorkonsult på Front End

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Verksamhetsarkitektur (EA) Löser alla problem, eller hur..!? Per Lecktorp Seniorkonsult på Front End"— Presentationens avskrift:

1  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Verksamhetsarkitektur (EA) Löser alla problem, eller hur..!? Per Lecktorp Seniorkonsult på Front End Per.lecktorp@frontend.se 070 – 930 82 07 Lars Rydell Verksamhetsarkitekt på Bolagsverket Lars.rydell@bolagsverket.se 076 – 1166389

2  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Vad vi ska prata om •Kort om vad är Enterprise Architecture? •Under vilka förutsättningar kan EA vara till hjälp? •Vad kan vi få hjälp med? •Exempel på vad Bolagsverket gör med hjälp verksamhetsarkitektur

3  Front End AB, 2003 Varför EA? Jo...  Front End AB, 2013

4  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Vad är EA – nåt nytt? •Lite historia •Forskarrapport som definierar EA som begrepp kom 1985 (Zachman) •Department of Defense startade på allvar efter Gulfkriget •Federala myndigheter i USA startade 2001 •Idag: •Norge: Motsvarighet till svenska landstinget har central satsning på EA. •Svenska myndigheter: FMV (sedan 2000), Skatteverket, Trafikverket, CSN, Bolagsverket, SJV med flera arbetar med EA •Övriga: Volvo, Sandvik, Vattenfall, Swedbank, Scania, BT, SEB försäkringar med flera arbetar med EA. •Vad står EA för •Man brukar säga att E står för Enterprise Wide dvs hela verksamheten. •A står för Arkitektur här ungefär, övergripande beskrivning av strukturen hos ett system och dess ingående delar. •Blir något i stil med: Övergripande beskrivning av strukturen för hela verksamheten och dess ingående delar. •Många olika tolkningar för vad Enterprise Architecture står för finns och debatteras!

5  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Buzzwords! Verksamhetsarkitektur Enterprise Architecture Informationslogistik TOGAF Zachmam MODAF TOGAF - The Open Group Architecture Framework Zachman Framework – Klassificeringsdiagram för EA MODAF - Ministry of Defense Architecture Framework

6  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Släpp det!

7  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Det handlar om att: Arbeta för att förstå sin verksamhet: •Vad den gör •Varför den gör det •Hur och vad den är uppbyggd av •Hur den fungerar För att kunna svara på frågan: Hur ska vi göra nu? •Tro inte på: •Löften om en silverkula •Att fler Buzzwords ger bättre resultat •Att ett krångligt språk ger mer insikt

8  Front End AB, 2003 Att lösa verksamhetsproblem •Om man inte är överens om problemet •Om man inte tänker investera i eller arbeta med att lösa problemet •Om man inte är beredd att ändra sitt sätta att göra saker •Finns ingen lösning! •Inget verktyg eller metod kommer att hjälpa! •Blir problemet inte löst! •Inget verktyg eller metod kommer att göra jobbet! •Blir arbetet bortkastat •Resulterar i hyllvärmare med eller utan verktyg  Front End AB, 2013

9  Front End AB, 2003 Att lösa verksamhetsproblem •Om man: •är överens om problemet •arbetar med lösningen •därmed ändrar sitt sätta att göra saker •Då löser man problemet! •Och då är EA (verktyg och metoder) en god investering  Front End AB, 2013

10  Front End AB, 2003 EA:s bidrag till lösningen •När man arbetar med att bli överens om problemet •Under arbetet med att hitta lösningen •Vid förändring av arbetsätt •Erbjuder verktygen en gemensam beskrivning (av verksamheten) att diskutera kring •Erbjuder verktygen ett sätt att sammanställa, dela och återanvända information •Erbjuder verktyget hjälp med att informera om nya arbetsätt och uppföljning  Front End AB, 2013

11  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Hur kan man göra detta bättre? •Förstå problemet •Sätt frågorna i fokus •Skapa en gemensam bas av grundinformation (modell i databas / repository) •Sortera all fakta efter grundinformationen •Gör därefter analyserna

12  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 EA verktyg och TOGAF ? •Verktygen •Tex Mood, Troux, Qualiware, Systems Architect mfl.. •Är hjälpmedel •Tankesättet och metoden kring verksamhetsarkitektur fungerar bra utan verktyg •Verktyget förenklar arbetet och är nödvändigt när man vill hålla ordning på stora mängder information och relationer

13  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Goda råd! •Fokusera på det verksamheten vill åstadkomma/utveckla •Vilka frågeställningar ska EA besvara för att bidra till detta •Etablera styrning och förvaltning av EA tidigt! •Försök inte göra allt eller ens klart… •Utgå från frågeställningar/problem som ni vill lösa •Samla in information som redan finns •Analysera problemet, utvärdera informationen •Förbättra och komplettera till dess ni har svar på frågorna

14  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Goda råd! •Se EA (verksamhetsarkitektur) som en tjänst •Lägg inte energi eller tid på hur arkitektur ska bedrivas – ställ krav på att arkitekten hanterar dessa frågor! •Fokusera på verksamhetsfrågorna och vilka underlag ni behöver skapa •Gör som arkitekten säger. •Börja…det är en resa •Mål och användningsområden kommer att utvecklas allt eftersom resultaten ger nya insikter •Håll fast vid metoderna och sköt förvaltningen av EA

15  Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Metamodellen, är den inte viktig? •En metamodell är ett ”standardsätt” att sortera och bygga information i verktyget •Bygger på ”Best Practice” •Framtaget för specifika syften och användningsområden och ingår olika ramverk tex MODAF militärt ramverk, TOGAF civilt med IT fokus osv.. •Inget som verksamheten behöver arbeta med •Är främst ett hjälpmedel för EA arkitekten •En metamodell är ingen lag och inte heller ett mål. •Man kan använda valda delar, göra avsteg •Man kan skapa en egen •Kom ihåg att avsteg och förändringar i metamodellen kräver erfarenhet och kunskap för att bli bra


Ladda ner ppt " Front End AB, 2003  Front End AB, 2013 Verksamhetsarkitektur (EA) Löser alla problem, eller hur..!? Per Lecktorp Seniorkonsult på Front End"

Liknande presentationer


Google-annonser