Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buzzwordet! Enterprise Architecture = Övergripande Arkitekturstyrning Övergripande Arkitekturstyrning = Enterprise Architecture.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buzzwordet! Enterprise Architecture = Övergripande Arkitekturstyrning Övergripande Arkitekturstyrning = Enterprise Architecture."— Presentationens avskrift:

1

2 Buzzwordet! Enterprise Architecture = Övergripande Arkitekturstyrning Övergripande Arkitekturstyrning = Enterprise Architecture

3 Bolagsverket - Perspektivet Ca anställda (2010) Ca 80 platser (2010) Ca anställda (2010) Ca 110 platser (ca 60 servicekontor) Ca 540 anställda (2013) Exakt 1 plats och 0 servicekontor

4 Bolagsverket på 1 minut • Drygt 500 anställda • Omsätter ca 500 Msek • 1 kontor i Sverige (Sundsvall) • Registreringsmyndighet för svenska företag – (ca 25 olika företagsformer) • Företagsinteckningsmyndighet • Fattar beslut om likvidation • Patentombud – en kanslifunktion till Patentombudsnämnden • Registrerar Försäkringsförmedlare • Registret mot penningtvätt • Utvecklingsmyndighet för företag och företagande inom e-förvaltning • En servicefunktion, en öppen faktabank med information om näringslivet för näringslivet. • Ca samtal per år eller per dag

5 Domänindelning arkitektur Utbud Relationer Värde- erbjudande Produkter VerksamhetsarkitekturIT-arkitektur Enterprisearkitektur

6 Mer Bolagsverket på 30s • Utvecklingsavdelning (IT) ca 100 personer • Kärnverksamhet ca 250 personer • Stöd- ledningsverksamhet ca 150 • Antal IT-arkitekter: 7 • verksamhetsarkitekter: 4 • Antal EA-arkitekter: 1

7 Avslutande fakta om Bolagsverket • Generaldirektör Annika Bränström – Ordförande i e-delegationen – Ledamot i e-legitimationsnämnden – Initiativtagare till Myndighetsnätverket – … • Pågående samverkansuppdrag – Portalen verksamt.se förenklar för företagaren – Mjuk infrastruktur (e-delegationen) • Mina fullmakter • Bidrar i minameddelanden.se • … – Andra resurser till e-delegationen – EU-initiativ, ett par stycken…

8 Arkitekturvision ”Bolagsverkets gemensamma arkitektur säkrar information som möjliggör kvalificerade analyser och ligger till grund för beslut gällande verksamhetsutveckling på Bolagsverket.”

9 Drivkrafter Information Begrepp KVALITET

10 Drivkrafter

11 Vad har vi åstadkommit • 2009 ”Etablerad” IT-arkitekturstyrning • till Startförsök 1.0 med verksamhetsarkitektur, noll resultat • 2010 Enterprise Architecture-intresset tar fart • – Förstudie Enterprise Architecture • Upphandlas verktygsstöd (Qualiware) • Verksamhetsarkitektur samlas, +2 VA • Beslut om införande av en gemensam arkitekturstyrning • Arkitekturstyrningsorganisation etablerad • ???? -”Som att försöka dansa med en myndighet”, Lars Winnerbäck, I mina dunkla rum…

12 Arkitekturstyrning - Ledning Strategiskt Arkitekturråd Taktiskt arkitekturråd Strategisk vy 2-7 år Taktisk vy 0-2 år. 4 avdelningschefer 1 EA-arkitekt 5 enhetschefer 1 EA-arkitekt 2 domänansvariga 3 övriga

13 nn Verkstad –Arkitekturstyrning Arkitekturforum StrategiUtbud ProcessOrganisation Information ApplikationTeknik Verksamhets- arkitekt Verksamhets- utvecklare IT-Arkitekt Systemarkitekt System- utvecklare Produkt- ansvariga Systemtekniker Verksamhets- arkitekt Verksamhets- utvecklare HR Produkt- ansvariga Strateger Arkitekturråd EA-Arkitekt, Domänansvariga Avdelningschefer Enhetschefer EA-Arkitekt Domänansvariga nn Controller

14 Verksamhetsarkitektur 2013 så här långt… • EA – Övergripande arkitekturstyrning på plats – Organisation – Process – Metod & Modell • Processer – Organisation – Metod, Modell & Process – Kartläggning påbörjad • Regler – Metod, Modell & Process – Kartläggning påbörjad • Begrepp – Metod, Modell & Process – Pilot genomförd • Information – Metod, Modell & Process i ”beta” – Pilot genomförd

15 Domänindelning arkitektur Utbud Relationer Värde- erbjudande Produkter VerksamhetsarkitekturIT-arkitektur Enterprisearkitektur

16 ”Nyttor” • Ledningen börjar få upp intresset för arkitektur! – Nya uppdrag/projekt med krav på arkitektur – Diagram, kataloger etcetera efterfrågas • Processerna i centrum!? – Processen är spindeln i nätet – Brister i våra processer har upptäckts i samband med kartläggningen – Otydliga ansvarsområden – Dubbla budskap i gamla bekrivningar • Frågan om ägarskap för våra förvaltningsobjekt, processer och information är het. • Vi arbetar mer strategiskt nu • Vi ser oftare till helheten

17 Tips?

18 Tips! • Skaffa ledningens stöd • Fortsätt med organisation, process, metod och modell • Bygg från grunden, en sten i taget - Nirvana finns inte • ”There is no silver bullet!” • Nyttan med arkitektur är svår att beskriva och förmodligen specifik för varje organisation • Arkitektur handlar mycket om uthållighet och just ledningens stöd • Vägen är inte rak

19 Arkitekturresan ”Bolagsverkets gemensamma arkitektur säkrar information som möjliggör kvalificerade analyser och ligger till grund för beslut gällande verksamhetsutveckling på Bolagsverket.”

20 Tack för mig! E-post: Mobil:


Ladda ner ppt "Buzzwordet! Enterprise Architecture = Övergripande Arkitekturstyrning Övergripande Arkitekturstyrning = Enterprise Architecture."

Liknande presentationer


Google-annonser