Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristi Kärlek Kyrkan i Asbest Torgny Veibäck Göran Holmberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristi Kärlek Kyrkan i Asbest Torgny Veibäck Göran Holmberg"— Presentationens avskrift:

1 Kristi Kärlek Kyrkan i Asbest Torgny Veibäck Göran Holmberg
Församlingen 4/3/2017 Kyrkan i Asbest Kristi Kärlek Unionen av evangeliskt kristna i Ryssland Församlingen Krist Kärlek:s kyrka finns i en ombyggd möbelaffär i staden Asbest i sv Sibirien. I denna gruvstad bor ca invånare. Församlingen har ca 500 medlemmar. 200 av dem har missbrukarbakgrund. Torgny Veibäck Göran Holmberg Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

2 Församlingen 4/3/2017 Asbest har ca invånare. En gruvstad med brytning och förädling av Asbest som huvudnäring. Smaragd är en annan fyndighet. Asbest ligger ca 10 mil utanför miljonstaden Ekaterinburg i Sverdlovsk län i Uralregionen. Tidsskillnaden till Sverige är 4 timmar. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

3 Bygge av Guds Rike i Asbest, Ryssland
1991 i en källarvåning i staden Asbest bildades församlingen ”Kristi Kärlek”. Man började med att ta hand om gatubarn. Fortsatte med hemlösa, missbrukare. Nu har man 500 medlemmar och driver bl.a. tre olika behandlingshem för missbrukare. Bygge av Guds Rike i Asbest, Ryssland Kristi Kärleks kyrka. Började i en källarvåning 1991 direkt efter Sovjetunionens fall

4 Alexey Kobelev är församlingsföretåndare i Krist Kärleks Kyrka
Alexey Kobelev är församlingsföretåndare i Krist Kärleks Kyrka. Församlingsmedlemmar ger mat och omvårdnad till gatubarn två gånger i veckan i dessa slitna källarlokaler. I den gamla kyrklokalen ger församlingsmedlemmar gatubarn mat och kläder och just nu får två hemlösa familjer dessutom härbärge här.

5 Församlingen 4/3/2017 Kyrkans första rehabcenter för drogmissbrukare SALVATION CENTER öppnades Nu med 80 platser. Man uppskattar att ca 10% av de vuxna i Asbest har narkotikaproblem. Första rehabiliteringscentret öppnades 10 km utanför Asbest 1998 i liten skala. Nu 60 patienter och 20 anställda, alla tidigare missbrukare. Alex här tv är bitr. föreståndare. Han liksom övriga anställda bor här med sin familj. För att bli behandlingsassistent skall man ha blivit frälst från beroendet, gått minst 3 mån bibelskola och arbetat som praktikant i minst ett år. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

6 På 11 år: 1649 intagna, 445 fullföljt (27%) >200 fortfarande rena
Församlingen 4/3/2017 Behandlingen består i isolering från omvärlden, bibelstudium och bön, meningsfullt arbete, goda föredömen och samtalsterapi. På 11 år: 1649 intagna, 445 fullföljt (27%) >200 fortfarande rena Sedan starten för 11 år sedan har 1640 missbrukare tagits in för rehabilitering. 445 av dem har klarat 12 månaders behandling (=27%, 40/år). Av dem man fortfarande har kontakt med är ca 200 fortfarande rena från droger. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

7 Församlingen 4/3/2017 I en gammalt skogsbolags kontorsbyggnad inryms nu ett utslussningshem där 20 personer kan få bo medan man ordnar sin tillvaro. Man uppmuntrar nyfrälsta att bli egenföretagare om de har läggning för det. De sista 3 månaderna bor man på ett utslussningshem medan man försöker skaffa arbete och bostad. Här ges också en andra chans för de som fått återfall. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

8 Församlingen 4/3/2017 De hyrda lokalerna är mycket dåliga och kalla på vintern. Produktiviteten blir låg. För missbrukare med dåliga förutsättningar att få arbete har kyrkan startat ett plaståtervinningsförtag som sysselsätter ca 10 personer. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

9 Församlingen 4/3/2017 Plastpellets säljs till företag med plasttillverkning. Man vill gärna utvidga till egen plastsprutning men det kräver stor investering. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

10 Församlingen 4/3/2017 Huset håller på att renoveras inuti. Det ger sysselsättning till patienterna. För övrigt arbetar man med jordbruk för självhushållning. Under 10 år har ca 100 fullföljt 12 månaders behandling varav hälften fortfarande är drogfria. Ett problem är att 80 % av de som påbörjar behandling ej klarar av den utan lämnar i förtid. Regeln är att man inte får lämna behandlingen förrän efter tre dygns betänketid. Behandlingshemmet ”Hope Center” i lilla byn Ostravnaya 20 km utanför Asbest. Öppnades Byn med ett 30-tal hus ligger mycket svårtillgängligt. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

11 På 10 år: 500 intagna, 100 fullföljt (20%) >50 fortfarande rena
Församlingen 4/3/2017 På 10 år: 500 intagna, 100 fullföljt (20%) >50 fortfarande rena Genom att flytta behandlingshemmet till nybyggda stockhus kan den gamla byggnaden bli bostad för behandlingsassistenterna med familjer. 20 män och kvinnor får plats i de nyrenoverade logementen. Plan på att bygga nytt för de anställda. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

12 Församlingen 4/3/2017 Efter 9 år på Hope Center flyttade Slavek till ett nyinköpt hus i byn Alapesk norr om Asbest och öppnade nytt behandlingshem i januari Hälften av behandlingsassistenterna och patienterna följde med dit tillsammans med en traktor och andra jordbruksredskap. Behandlingskapaciteten har därmed ökat väsentligt. Slavik var bitr. föreståndare. I jan 2010 fick han chansen att öppna ett nytt behandlingshem längre norrut. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

13 Församlingen 4/3/2017 Man åtar sig skogsvård mot att man får virke. Detta förädlas i sågverk, vedhuggning och stockhusbyggnation vilket ger intäkter till verksamheten. Intäkter till verksamheten kommer bl.a. genom virkesförädling: Sågverk, vedförsäljning och stockhustillverkning. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

14 Församlingen 4/3/2017 Mycket fint renoverat av kyrkomedlemmar. Asbestcementplattor på taket naturligtvis! Fastigheten skänkt och renoverad av en kristen företagare. Församlingen skapade en Kvinnojour för ca 10 år sedan. Nu har det utvecklats till ett behandlingshem för hemlösa, ofta missbrukande mammor med småbarn. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

15 Ca 30 mammor får hjälp varje år.
Församlingen 4/3/2017 Missbrukande fäder, misshandel, arbetslöshet, hemlöshet, TBC-HIV, eget missbruk. Under 2009 fick 35 mammor hjälp. Fäderna, om de finns, får ofta plats på rehabcenter medan mor och barn får bo här. Ca 30 mammor får hjälp varje år. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

16 Oleg är föreståndare sedan 2005. De följer ett rehabprogram i 7 steg
Oleg är föreståndare sedan De följer ett rehabprogram i 7 steg. Man vill gärna återförena rehabiliterade splittrade familjer. Oleg själv fd missbrukare, föreståndare sedan anställda + 4 volontärer. 12 månaders handlingsplan i 7-stegs program: 1 Information, 2 Hälsoundersökning, 3 Resursutredning, 4 Rehabplan, 5 Rehabiliteringsarbete bl.a. Hemgrupp efter 2 mån, 6 Regelbundna samtal, 7 Arbete, bostad, familj, social gemenskap. Familjen kan förhoppningsvis återförenas eller nybildas. Uppföljande postrehabilitering i samtalsgrupper om 6 mammor.

17 Församlingen 4/3/2017 Julia och Alexey Fram till jan 2010 har 64 familjer återförenats/skapats efter lyckad rehabilitering Målet med verksamheten är att skapa harmoniska familjer. Under de senaste åren har ca 80 par gift sig eller återförenats I kyrkan. Yuri och Alena Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

18 Församlingen 4/3/2017 3 av pastorerna har specialuppgiften att stödja hemgrupperna. Församlingen får ca 20 frälsta missbrukare varje år och lika många andra. De blir med i grupper som möts i hemmen varje vecka. Svenska Missionskyrkan och SMU i Östra Götaland

19 I samarbete med Missionskyrkan arbetar volontärerna Rebecka, Oskar och Axel i Asbestförsamlingen i 10 veckor under 2010 för att överbrygga murar: Språkliga, etiska och andliga. Fördomarna mot väst, Europa och speciellt evangeliskt kristna är monumental efter 500 år av ortodox och 95 år av ateistisk och nationalistisk propaganda. Arbetet skall fortsätta under 2011. 11 Engelskaklubbar på biblioteket med 100 deltagare, lektioner i skolor och 2 klubbar och 2 ungdomssamlingar i kyrkan.

20 Mer Information Kontakta: Torgny: Göran: Läs på hemsidan: www. missionskyrkan.se


Ladda ner ppt "Kristi Kärlek Kyrkan i Asbest Torgny Veibäck Göran Holmberg"

Liknande presentationer


Google-annonser