Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer
Håkan Häggström Länsstyrelsen i Stockholms län

2 Miljökvalitetsnormer (MKN)
Ett gränsvärde som inte får överskridas Parallell till MKN för luft Hänsyn skall tas till MKN vid all verksamhet Riskerar en MKN att överträdas skall ett åtgärdsprogram tas fram Miljöbalken 5 kap, Vattenförvaltningsförordningen

3 Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN=God ekologisk status 2015 Undantag: Tröghet i systemen Tekniskt omöjligt Samhällsekonomiskt orimligt Tidsundantag Övergödda vatten 2021

4 Miljökvalitetsnormer (MKN)
Kraftigt modifierade vatten Hydromorfologisk påverkan Stora kraftverksdammar Stockholms ström, Lilla Värtan, Bälstaån

5 Åtgärdsprogram Vatten som riskerar att inte uppnå god status till 2015
Förmodligen på en generell nivå

6 Norrtäljes avrinningsområden
Skeboån Broströmmen Norrtäljeån Åkerströmmen Kustområden där emellan

7 Skeboån Minska belastningen från: Jordbruksmark Avloppsreningsverk
Hyggen Enskilda avlopp

8 Kustområde mellan Skeboån och Broströmmen
Minska belastningen från: Jordbruksmark Avloppsreningsverk Hyggen Enskilda avlopp

9 Broströmmen Minska belastningen från: Jordbruksmark Avloppsreningsverk
Enskilda avlopp Hyggen

10 Norrtäljeån Minska belastningen från: Jordbruksmark Enskilda avlopp
Dagvatten

11 Kustområde mellan Norrtäljeån och Åkerströmmen
Minska belastningen från: Jordbruksmark Enskilda avlopp Avloppsreningsverk

12 Åkerströmmen Minska belastningen från: Jordbruksmark Enskilda avlopp
Dagvatten

13 Sammanfattning Norrtälje kommun
Minska belastningen från: Jordbruksmark Avloppsreningsverk Enskilda avlopp Dagvatten Hyggen Åtgärda vandringshinder

14 Sammanfattning Norrtälje kommun
Möjliga åtgärder - övergödning: Anlägga våtmarker i jordbruksmark Utbyggnad av kommunalt VA Förbättra enskilda avlopp, t ex mini-reningsverk Skyddszoner närmast vatten vid kalhuggning

15 Vad gör kommunen? Förbättrar enskilda avlopp VA-utbyggnad
Dagvattenrening

16 Vad gör lantbrukare? Anlägger våtmarker Anlägger skyddszoner
Ansluter sig till Greppa näringen

17 Räcker dessa åtgärder?

18 Räcker dessa åtgärder? Det är omöjligt att säga

19 Räcker dessa åtgärder? Det är omöjligt att säga, men det är en bra början

20 Räcker dessa åtgärder? Det är omöjligt att säga, men det är en bra början


Ladda ner ppt "Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer"

Liknande presentationer


Google-annonser