Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Renare vatten i Stavbofjärden Carl-Albert Rydemark, Lida Gård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Renare vatten i Stavbofjärden Carl-Albert Rydemark, Lida Gård"— Presentationens avskrift:

1 Renare vatten i Stavbofjärden Carl-Albert Rydemark, Lida Gård

2 Stavbofjärden 88 km2 totalarea 2900 ha åkermark

3 Bakgrund

4 Vattenmyndigheternas klassning av Kyrksjön och Stavbofjärden

5 Fosfor- och kvävehalter i vattendragen 2008
Källa: Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden. Länsstyrelsen i Stockholm 2009

6 Orsaker?

7 Förstudie - LOVA Projekt 1(förstudie): Lantbrukets åtgärder för bättre vattenkvalitet i Åbyån och Skillebyån. - Personlig rådgivning - Informationsträffar Projektet resulterade i: -10 ha nya skyddszoner - 5 planerade våtmarker - LOVA-ansökningar för :- ang strukturkalkning, kalkfilterdiken mm.

8 LOVA-projekt forts. Projekt 2: Markkartering .
LOVA-medel räckte att kartera ca 830 ha åkermark. Resultat: 1430 ha åker med aktuell markkartering över stora delar av området.

9 Greppa näringen De flesta lantbrukare i området är medlemmar i Greppa näringen Personlig rådgivning Växtnäringsbalans Beräkning av kväveutlakning

10 Erfarenheter Bra: Stort engagemang från lantbrukare Välplanerade möten
Att det fanns pengar till att göra en förstudie Ökad förståelse för problematiken bland lantbrukare Bra dialog Mindre bra: Redovisning av provtagningsdata otillräcklig En handlingsplan för kommunens arbete med reningsverk har inte redovisats tydligt Lite engagemang från övriga intressenter För lite LOVA-pengar till åtgärder inom lantbruket

11 Vattenrådet Vattenråd för Stavbofjärdens avrinningsområde bildades under 2010 Vattenrådet leder det fortsatta arbetet Vattenrådet är en intresseorganisation I vattenrådet sitter representanter från näringen, kommunen och Länsstyrelsen

12 En kan inte göra allt men alla kan göra lite!
- Se till den egna gårdens möjligheter. På Lida Gård: Våtmark Skyddszoner Greppa näringen Strukturkalkning


Ladda ner ppt "Renare vatten i Stavbofjärden Carl-Albert Rydemark, Lida Gård"

Liknande presentationer


Google-annonser