Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vanliga åtgärder Niklas Holmgren, strateg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vanliga åtgärder Niklas Holmgren, strateg"— Presentationens avskrift:

1 Vanliga åtgärder Niklas Holmgren, strateg
Nationellt seminarium åtgärdsplanering

2 Efterbehandling förorenade områden
Miljöskydd Kalkning Grundvattenskydd Jordbruk och jordbruksstöd inkl våtmarker Kommunal VA och enskilda avlopp Fiskvård

3 Efterbehandling förorenade områden
Exempel Oskarshamn hamn och EBH-utdragen Importmallar från VM: EBH (klar för kvalitetsgranskning) SPIMFAB (klart) Statliga förorenade områden (SGU) (underlag klart) Försvaret

4 Exempel metodik EBH Exportera ut ur EBH alla objekt klass 1
Rensa i filen Koppla till ytvatten och grundvatten (200 m) Hämta in importmall VISS åtgärder Matcha fälten Upp till resp. län att kvalitetssäkra/läsa in

5 Miljöskydd Kalmar reningsverk - exempel
28. Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 29. Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. Kalmar reningsverk - exempel

6 Kalkning Exempel Fylleån Kalkningsobjekt: Fullhövden

7

8 Vattentäkter och vattenskyddsområden
Sekretess utredning – Länsstyrelsen Kalmar Exempel från förra cykeln

9 Miljöstöd Miljöstödsareal utbetalt 2011 per delavrinningsområde (Blått Plus GIS Länsstyrelserna) Exempel en åtgärd utbetalt stöd skyddszon: FyrisSKZ – skyddszonsdatabas ( )

10

11

12 Våtmarker

13 Från SMHI till VISS - våtmarker

14 Enskilda avlopp - avrinningsområdesnivå
Data underlag från SCB å IVL

15 Fysisk påverkan - åtgärder

16 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Vanliga åtgärder Niklas Holmgren, strateg"

Liknande presentationer


Google-annonser