Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Allgunnen till Hertta VISS och öppna API:er Niklas Holmgren Workshop 25 april kring webbtjänster inom vatten SLU Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Allgunnen till Hertta VISS och öppna API:er Niklas Holmgren Workshop 25 april kring webbtjänster inom vatten SLU Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Från Allgunnen till Hertta VISS och öppna API:er Niklas Holmgren Workshop 25 april kring webbtjänster inom vatten SLU Uppsala

2

3 Allgunnen • Skyddade områden – [JA] Natura 2000 (Naturvårdsverket) – [JA] Avloppskänsliga områden (Naturvårdsverket) – [JA] Nitratkänsliga områden (Jordbruksverket) – [JA] Dricksvattendirektivet (Livsmedelsverket) – … • Mätdata – Kalkuppföljning (SLU/HaV) – Samordnad recipient kontroll (SLU och SGU datavärd) – Nationell Miljöövervakning sjöar (SLU/HaV) – …

4 Allgunnen • Påverkan – [NEJ] Biotopkartering hydromorfologi (Länsstyrelserna) – [NEJ] Miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelserna, NV) – … • Åtgärder – [JA] Kalkning (SLU, HaV) – [NEJ] Våtmark (SMHI, Jordbruksverket) – [NEJ] Sanering förorenade områden (Naturvårdsverket) – …

5

6 Föreskrift miljökvalitetsnorm Bilaga med en rad per vatten > 26 000 totalt Enklare och mer utförligt i VISS

7 VISS används… Fördjupad översiktsplan Norrtälje Rådgivningsfilm Greppa Näringen

8

9

10

11

12 VISS kopplingar andra vattenrelaterade databaser

13 Hertta

14 • Fortsätt utveckla standardiserade lösningar för att byta data! • Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten konkretiserar strategierna och driver arbetet aktivt! • Informationsutbytesavtal – hitta formerna mellan myndigheter! Önskemål från vattenmyndigheterna

15 Tack för er uppmärksamhet! www.viss.lansstyrelsen.se www.viss.lansstyrelsen.se niklas.holmgren@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Från Allgunnen till Hertta VISS och öppna API:er Niklas Holmgren Workshop 25 april kring webbtjänster inom vatten SLU Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser