Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-06-18 Peter Wihlborg Åtgärdsprogram 2015 Vägen dit – från underlag till åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-06-18 Peter Wihlborg Åtgärdsprogram 2015 Vägen dit – från underlag till åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 2013-06-18 Peter Wihlborg Åtgärdsprogram 2015 Vägen dit – från underlag till åtgärder

2 ÅP 2009 COM’s synpunkter •Koppling till fysiska åtgärder •Geografisk koppling •Tydligare motivering av undantag •Tolkning av vattentjänster

3 ÅP 2015: Visa på vad som behövs för att följa MKN Visa på hur det möjligt att följa MKN! •Ange förbättringsbehov för att följa MKN, på relevant geografisk skala •Visa att det är skäligt att följa MKN •Förslag på lämpliga fysiska åtgärder - Motiverar MKN och ev. sänkta kvalitetskrav och tidsfrister. •Stöd till ÅP-myndigheters åtgärdsarbete. •Förståeligt för allmänheten. •Inspirera till fler åtgärder.

4 Principiell uppbyggnad av Styrmedelsåtgärder 1.Ansvaring myndighet: Reviderad ”37/38 lista” – vem ansvarar 2.Förbättringsbehov, plats: för att följa MKN – var och vad 3.Förslag på fysiska åtgärder – tekniskt hur 4.Förslag på styrmedel – administrativt hur ÅP 2015 – Hur når vi längre? efter samverkan ÅP underlag, Åtg-VISS Styrmedel används av myndigheter och kommuner för att få till fysiska åtgärder  Lagstiftning, föreskrifter, tillsynsvägledning, bidrag, information Juridiskt bindande Motiverande förslag Förbättringsbehov = Status - MKN MKN är juridiskt bindande = förbättringsbehovet juridiskt bindande. Förbättringsbehov definierar plats och behövd effekt Förbättringsbehov är åtgärdsneutralt

5 Status 2009 Förbättringsbehov för att nå MKN Planerade och genomförda åtgärder MKN NIVÅ PÅ 3 OEP 2009 ÅTG MKN : GES MEP 2015 F-BEHOV PÅ 1 PÅ 2 ÅP 2015 VISS Åtgärdsplanering MKN: GES (MKN-modul VISS) OEP 2009 (Status-modul VISS) Planerade/Genomförda åtgärder: ÅTG (ÅP-modul VISS: Åtgärder i Vatten) Status 2015: MEP 2015 (Status-modul VISS) Förbättringsbehov för att följa MKN: F-BEHOV (Liggande beställning på modul i VISS) Potentiella åtgärder som uppfyller F-BEHOV: PÅ 1, PÅ 2 PÅ 3 (ÅP-modul VISS: Åtgärder i Vatten) Status 2015

6 Åtgärdsunderlag t. ÅP 2015 ÅP 2015 Åtgärdsarbete inom Vattenförvaltningen

7

8 Tack Peter.Wihlborg@lansstyrelsen.se www.vattenmyndigheterna.se


Ladda ner ppt "2013-06-18 Peter Wihlborg Åtgärdsprogram 2015 Vägen dit – från underlag till åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser