Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämne: diskussion om e-hälsoprioriteringar på chefsnätverket 21 augusti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämne: diskussion om e-hälsoprioriteringar på chefsnätverket 21 augusti."— Presentationens avskrift:

1 Ämne: diskussion om e-hälsoprioriteringar på chefsnätverket 21 augusti

2 eHälsahandlar om att förändra beteendet hos patienter och sjukvårdsaktörer mHälsahälsoapplikationer för självdiagnosticering och övervakning på distans Två begrepp:

3 Bakgrund: Nationellt Landstingen står bakom handlingsplan 2013 – 2018 för e-Hälsa. Omvärld EU handlingsplan för e-hälsa 2012-2020 Resolution om handlingsplanen - Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet politiskt – regering och departementsnivå Gemensamt synsätt - patientens delaktighet och flöden tvärs huvudmannagränser SKL - Inera AB

4 Samverkan för nationell struktur och nationella tjänster - INERA AB Tjänster för åtkomst och delning av data exempelvis siths, tjänsteplattform, tjänstekontrakt Tjänster riktade mot vårdgivare exempelvis översikter (NPÖ), elektronisk remiss m.m. Tjänster riktade till medborgare/patient exempelvis 1177 Vårdguidens e-tjänster

5 Patienten/individen - ökad delaktighet transparens och självbetjäning Huvudmannen - ändra flöden avlastande kanal

6

7 Utveckling inom hälso- och sjukvården samt samhället i stort Person- och behovscentrering - i hela vårdprocessen Värdebaserad styrning – fokus på effekter Ökande komplexitet i vården – behov av överblick Information och funktion tillgängligt överallt och när som helst. Invånarens krav och rättigheter ökar. ökad valbarhet och förväntan om delaktighet och inflytande utbudet av tjänster är stort och skapar förväntan om även smidigare, enklare, snabbare vård.

8 E-Hälsa och m-Hälsa i Landstinget Dalarna - Vart är vi på väg lokalt?

9 ”Första linjens vård” = ska uppfattas av patienten som naturlig första väg in mot vården 1177.se 1177 Sjukvårdsrådgivningen Information om hälsa, sjukdom o behandling Hitta vård”publiceringstjänster” ”Telefonkatalogen” Jämför vårdcentraler Hitta hjälpmedel E-tjänster (Vårdguidens etjänster) Kommunikation med vårdenhet (Olika ärendetyper) Lista om sig Webbtidböcker Intygstjänst”att göra” tjänster Remisstatus Journal via nätet Stöd o behandling formulär

10 Sammanfattningsvis: Vi arbetar för realisering av gemensamt finansierade tjänster och handlingsplanens intentioner. Vi måste ta hänsyn till ekonomi och resursläge !. Förändring i praktiken kräver engagemang från alla aktörer. Vi söker aktivt samverkan med våra vårdgrannar och med länets aktörer. Om vi kan se individen som samlande punkt och inte organisationsgränser – då blir det bättre!

11 Hur kan vi tillsammans promotera pågående arbeten ? Finns viljan och önskan att Skapa läns-nod ? Hur kan vi ge innevånare en Samlad bild av ”e-arbetet” ? Kartan är stor…. Kan vi ha gemensamma kvartalsvisa focus-områden ?

12


Ladda ner ppt "Ämne: diskussion om e-hälsoprioriteringar på chefsnätverket 21 augusti."

Liknande presentationer


Google-annonser