Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 1 Granskning av rapport/riskbedömning - exempel Sanda och Eskilstuna Maria Carling, SGI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 1 Granskning av rapport/riskbedömning - exempel Sanda och Eskilstuna Maria Carling, SGI"— Presentationens avskrift:

1 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Granskning av rapport/riskbedömning - exempel Sanda och Eskilstuna Maria Carling, SGI

2 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Exempel Sanda –Miljöteknisk markundersökning, MIFO Fas 2 –Valskvarn, betning av utsäde –Undersökning i fält –Analysresultat –Utvärdering och riskbedömning

3 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Exempel Eskilstuna Exploatering för bostadsändamål Miljöteknisk markundersökning utförd Enstaka provpunkter på vissa fastigheter Förslag till platsspecifika riktvärden

4 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Granskning rapport Fältprotokoll, analysprotokoll? Avvikelser från provtagningsplan? Kvalitetssäkring?

5 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Granskning - rapport Beskrivning av föroreningssituationen – tabeller, text, figurer? Vilka haltkriterier används? Representativ halt? Finns konceptuell modell? Är skyddsobjekten beskrivna? Finns osäkerheter beskrivna?

6 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Granskning rapport Finns beskrivning av spridningen? Hur mycket? Vart? Exponering? Vilket tidsperspektiv har man i riskbedömningen? Vilka ämnen är styrande? Är miljö eller hälsa styrande? Vad är den största risken? Finns sammanfattande riskbedömning?

7 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Granskning rapport Finns förslag på uppföljande provtagning eller åtgärder? Motivering? Håller ni med i konsultens bedömning/utvärdering? Vad är bra resp. mindre bra/dåligt i rapporten? Behöver något revideras/kompletteras?

8 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Granskning - platsspecifika riktvärden Finns motivering för att använda platsspecifika riktvärden? Vilka justeringar har gjorts jämfört med scenario KM och MKM? Är valda exponeringsvägar rimliga? Är exponeringstiderna rimliga? Vilka andra parametrar har justerats? Hur har detta motiverats? Har bakgrundshalten reviderats? Finns lokala referensdata?

9 Workshop Länsstyrelsen Västmanland Granskning – platsspecifika riktvärden Är beräknade riktvärden rimliga? Går det att tydligt och enkelt följa beräkningarna? Har man gjort en s.k. känslighetsanalys? Har man redovisat vilka exponeringsvägar som är styrande? Föreslås riktvärden för olika djup eller markklasser? Motivering? Finns ”uttagsrapport” från NVs beräkningsmodell med som bilaga i rapport?


Ladda ner ppt "Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 1 Granskning av rapport/riskbedömning - exempel Sanda och Eskilstuna Maria Carling, SGI"

Liknande presentationer


Google-annonser