Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping 2013-11-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping 2013-11-27."— Presentationens avskrift:

1 MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping 2013-11-27

2 Program för dagen Fika9:00-9:15 Information - vad ska man tänka på - varför gör vi detta?9:15-9:35 Förflyttning9:35-9:40 Granskning Banverket9:40-10:10 Diskussion i helgrupp10:10-10:30 Förflyttning10:30-10:35 Granskning Mikroponent10:35-11:05 Diskussion i helgrupp11:05-11:35 Förflyttning11:35-11:40 Granskning Finnveden11:40-12:10 Diskussion i helgrupp12:10-12:30 Nästa steg - komplettering - frågor12:30-12:50 Kommande projekt12:50-13:00

3 Granskning av MIFO fas 1 1. Är alla gula fält ifyllda (se exempelblanketter)? 2. Är spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde, föroreningens farlighet ifyllt på rätt sätt? 3. Är hela verksamhetstiden som bolaget är ansvarig för med i inventeringen? 4. Har alla relevanta spridningsvägar vägts in? 5. Har alla tänkbara föroreningar vägts in? 6. Finns en bra motivering? 7. Är riskklassen rimlig?

4 Samlad riskbedömning - riskklassning Viktigt med bra motiveringar som återknyter till resultaten från tidigare blanketter Ska vara relevant mot typverksamheter i branschkartläggningen Varning för risklass 3 pga. inga kända föroreningar! Ev. mindre provtagningar får inte övertolkas Även små verksamheter kan hamna i risklass 1

5 Granskning av exempelobjekten Gruppvis 30 min Storgrupp 20 min Fika9:00-9:15 Information - vad ska man tänka på - varför gör vi detta?9:15-9:35 Förflyttning9:35-9:40 Granskning Banverket9:40-10:10 Diskussion i helgrupp10:10-10:30 Förflyttning10:30-10:35 Granskning Mikroponent10:35-11:05 Diskussion i helgrupp11:05-11:35 Förflyttning11:35-11:40 Granskning Finnveden11:40-12:10 Diskussion i helgrupp12:10-12:30 Nästa steg - komplettering - frågor12:30-12:50 Kommande projekt12:50-13:00

6 Nästa steg Kompletteringsföreläggande Svarsbrev eller beslut Skicka in till Länsstyrelsen så det kan läggas in i EBH-stödet

7 Nästa omgång Förbered det antal objekt som planerats för (excellistan) våren 2014 Bedömning av ansvarig (se mifo-blanketter, infotorg osv.) Föreläggande behöver gå ut senast 1/2

8 Kommande projekt MIFO fas 1 (2013-2014) MIFO fas 2 (2014-2015) MIFO fas 1 för deponier (2014-2015) Nyheter: tillsynsstrategi för tillsynsmyndigheterna handlingsplan för deponiansvarig på kommunen helhetsgrepp MIFO fas 1, MIFO fas 2 och MIFO fas 1 deponier en projektledare och en kontaktperson på länsstyrelsen per kommun Kom gärna med synpunkter på remissversion av projektplanen!

9 Utvärdering Skriv ned minst tre synpunkter på dagens seminarium på ett papper

10 Tack för visat intresse! Vid frågor kontakta oss via mifo.jonkoping@lansstyrelsen.se eller Filip 036-39 50 80 och Helene 036-39 50 39mifo.jonkoping@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping 2013-11-27."

Liknande presentationer


Google-annonser