Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping 2013-11-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping 2013-11-27."— Presentationens avskrift:

1 MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping

2 Program för dagen Fika9:00-9:15 Information - vad ska man tänka på - varför gör vi detta?9:15-9:35 Förflyttning9:35-9:40 Granskning Banverket9:40-10:10 Diskussion i helgrupp10:10-10:30 Förflyttning10:30-10:35 Granskning Mikroponent10:35-11:05 Diskussion i helgrupp11:05-11:35 Förflyttning11:35-11:40 Granskning Finnveden11:40-12:10 Diskussion i helgrupp12:10-12:30 Nästa steg - komplettering - frågor12:30-12:50 Kommande projekt12:50-13:00

3 Granskning av MIFO fas 1 1. Är alla gula fält ifyllda (se exempelblanketter)? 2. Är spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde, föroreningens farlighet ifyllt på rätt sätt? 3. Är hela verksamhetstiden som bolaget är ansvarig för med i inventeringen? 4. Har alla relevanta spridningsvägar vägts in? 5. Har alla tänkbara föroreningar vägts in? 6. Finns en bra motivering? 7. Är riskklassen rimlig?

4 Samlad riskbedömning - riskklassning Viktigt med bra motiveringar som återknyter till resultaten från tidigare blanketter Ska vara relevant mot typverksamheter i branschkartläggningen Varning för risklass 3 pga. inga kända föroreningar! Ev. mindre provtagningar får inte övertolkas Även små verksamheter kan hamna i risklass 1

5 Granskning av exempelobjekten Gruppvis 30 min Storgrupp 20 min Fika9:00-9:15 Information - vad ska man tänka på - varför gör vi detta?9:15-9:35 Förflyttning9:35-9:40 Granskning Banverket9:40-10:10 Diskussion i helgrupp10:10-10:30 Förflyttning10:30-10:35 Granskning Mikroponent10:35-11:05 Diskussion i helgrupp11:05-11:35 Förflyttning11:35-11:40 Granskning Finnveden11:40-12:10 Diskussion i helgrupp12:10-12:30 Nästa steg - komplettering - frågor12:30-12:50 Kommande projekt12:50-13:00

6 Nästa steg Kompletteringsföreläggande Svarsbrev eller beslut Skicka in till Länsstyrelsen så det kan läggas in i EBH-stödet

7 Nästa omgång Förbered det antal objekt som planerats för (excellistan) våren 2014 Bedömning av ansvarig (se mifo-blanketter, infotorg osv.) Föreläggande behöver gå ut senast 1/2

8 Kommande projekt MIFO fas 1 ( ) MIFO fas 2 ( ) MIFO fas 1 för deponier ( ) Nyheter: tillsynsstrategi för tillsynsmyndigheterna handlingsplan för deponiansvarig på kommunen helhetsgrepp MIFO fas 1, MIFO fas 2 och MIFO fas 1 deponier en projektledare och en kontaktperson på länsstyrelsen per kommun Kom gärna med synpunkter på remissversion av projektplanen!

9 Utvärdering Skriv ned minst tre synpunkter på dagens seminarium på ett papper

10 Tack för visat intresse! Vid frågor kontakta oss via eller Filip och Helene


Ladda ner ppt "MIFO fas 1 – granskningsseminarier Jönköping 2013-11-27."

Liknande presentationer


Google-annonser