Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIFO fas 1 – granskningsseminarier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIFO fas 1 – granskningsseminarier"— Presentationens avskrift:

1 MIFO fas 1 – granskningsseminarier
Välkomna! Kul att så många vill vara med och granska mifo fas 1 inventeringar! För de som inte var med när vi höll MIFO-utbildningen finns några handouts utskriva. Jönköping

2 Program för dagen Fika 9:00-9:15 Information - vad ska man tänka på - varför gör vi detta? 9:15-9:35 Förflyttning 9:35-9:40 Granskning Banverket 9:40-10:10 Diskussion i helgrupp 10:10-10:30 10:30-10:35 Granskning Mikroponent 10:35-11:05 11:05-11:35 11:35-11:40 Granskning Finnveden 11:40-12:10 12:10-12:30 Nästa steg - komplettering - frågor 12:30-12:50 Kommande projekt 12:50-13:00 Schemat för dagen. Vi ska granska tre obejkt, från Värnamo, Nässjö och Gislaved Anledningen till att vi gör detta är för att kunna prioritera ut de värsta. Viktigt att materielet granskas kritiskt så att riskklasserna blir jämförbara oavsett vem som utfört inventeringen.

3 Granskning av MIFO fas 1 Är alla gula fält ifyllda (se exempelblanketter)? Är spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde, föroreningens farlighet ifyllt på rätt sätt? Är hela verksamhetstiden som bolaget är ansvarig för med i inventeringen? Har alla relevanta spridningsvägar vägts in? Har alla tänkbara föroreningar vägts in? Finns en bra motivering? Är riskklassen rimlig?

4 Samlad riskbedömning - riskklassning
Viktigt med bra motiveringar som återknyter till resultaten från tidigare blanketter Ska vara relevant mot typverksamheter i branschkartläggningen Varning för risklass 3 pga. inga kända föroreningar! Ev. mindre provtagningar får inte övertolkas Även små verksamheter kan hamna i risklass 1

5 Granskning av exempelobjekten
Gruppvis 30 min Storgrupp 20 min Fika 9:00-9:15 Information - vad ska man tänka på - varför gör vi detta? 9:15-9:35 Förflyttning 9:35-9:40 Granskning Banverket 9:40-10:10 Diskussion i helgrupp 10:10-10:30 10:30-10:35 Granskning Mikroponent 10:35-11:05 11:05-11:35 11:35-11:40 Granskning Finnveden 11:40-12:10 12:10-12:30 Nästa steg - komplettering - frågor 12:30-12:50 Kommande projekt 12:50-13:00

6 Nästa steg Kompletteringsföreläggande Svarsbrev eller beslut
Skicka in till Länsstyrelsen så det kan läggas in i EBH-stödet Begära kompletteringar Är den historiska beskrivningen bra kan det vara smidigare att i beslutet skriva in den bedömningen som tillsynsmyndigheten gjort i stället, T.ex. att känslighet ska bedömmas som måttlig för byggnad då det vistads yrkesverksamma i lokalerna och att det riskklassen bedöms som riskklass 2.

7 Nästa omgång Förbered det antal objekt som planerats för (excellistan) våren 2014 Bedömning av ansvarig (se mifo-blanketter, infotorg osv.) Föreläggande behöver gå ut senast 1/2 Nästa omgång objekt behöver föreläggas senast 1:ta februari Hör av er om ni behöver hjälp med urval av objekt.

8 Kommande projekt MIFO fas 1 (2013-2014) MIFO fas 2 (2014-2015)
MIFO fas 1 för deponier ( ) Nyheter: tillsynsstrategi för tillsynsmyndigheterna handlingsplan för deponiansvarig på kommunen helhetsgrepp MIFO fas 1, MIFO fas 2 och MIFO fas 1 deponier en projektledare och en kontaktperson på länsstyrelsen per kommun Kom gärna med synpunkter på remissversion av projektplanen! Att ta fram en tillsynstrategi vad det gäller MIFO är en förutsättning för att vara med i projekten. Varje kommun bestämmer själva ambitionsnivån för hur många objekt som ska förläggas i de olika projekten men det ska vara genomtänkt utifrån hur stort behovet är. Vi kommer hjälpa till med att ta fram listor på objekt. Tanken är att den för deponier ansvariga nämnden ska ta fram en handlingsplan för inventering av deponierna enligt MIFO fas 1 Det kommer att vara den vanliga kontaktpersonen för er som är kontaktperson även i projekten Vi vill ha in synpunkter senast 7/1

9 Utvärdering Skriv ned minst tre synpunkter på dagens seminarium på ett papper

10 Tack för visat intresse!
Vid frågor kontakta oss via eller Filip och Helene


Ladda ner ppt "MIFO fas 1 – granskningsseminarier"

Liknande presentationer


Google-annonser