Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning  

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning  "— Presentationens avskrift:

1 22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning   Granskning av riskvärdering   Handläggning av 28 §   Beslutsformuleringar   Bra och mindre bra exempel 11 oktober – åtgärd & nådde vi fram?   Kontroll innan, under, efter åtgärd   Avsteg från beslut   Kvarlämnade föroreningar   Administrativa krav och restriktioner för markanvändningen   Granskning av slutrapport   Togs rätt beslut   Att bevara informationen

2 Målsättning Öka de grundläggande kunskaperna om handläggning av föroreningsskador under åtgärd Ge kunskap om processen från åtgärdsmål till uppföljande kontroll Förbättra verktygen för att handlägga tillsynsärenden i åtgärdsfas

3 Återkoppling  Scharins  Minnesanteckningarna  Önskemål inför idag

4 Program 08.15 – 08.30Inledning 08.30 – 09.00Tillsynsmyndighet i åtgärdsfas 09.00 – 09.20 Fika 09.20 – 10.20Gruppdiskussion ”Praktikfall slutrapport 1 och 2” 10.20 – 11.30Praktikfallen i verkligheten 11.30 – 12.30 Egen lunch på stan 12.30 – 14.00Beslut och avsteg 14.00 – 14.30Formulering av beslut 14.30 – 15.00 Fika 15.00 – 15.30 Miljökontroll & administration 15.30 – 16.00Jobbar vi rätt – hållbar framtid? 16.00 – 16.30 Utvärdering

5 TM:s roll i åtgärdsfas Typiska sysslor medan sanering pågår?  Anmälningsärenden  Information om nya föroreningar  Kontroll av egenkontroll  Andra miljöfrågor såsom utsläpp till vatten, luft, buller etc  Kompletterande förelägganden  Andra överraskningar

6 Praktikfall 1 - järnvägsspår

7 Praktikfall 2-bostäder  Utfyllt område  Exploatering bostäder  Tidigare undersökningar  Åtgärdsmål i DP  Tidigare avhjälpandeåtgärder

8 Praktikfallens slutrapporter Hur var diskussionerna? Något ni vill lyfta nu? 1.Nyckeltalsredovisning? 2.Kommunicering med berörda? 3.Frågor på praktikfall 1? 4.Frågor på praktikfall 2?

9 Kummeln - ärendet  Möte, juni 2011  Anmälan + komplettering, juli 2011  SGI utlåtande, sept 2011  Rev anmälan, okt 2011  Kompletteringar & möten  Beslut, dec 2011  Sanering, jan 2012 –  (Del)Slutrapport, juni 2012

10 Platsspecifika riktvärden http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om- Naturvardsverket/Vara- publikationer/ISBN1/5900/978-91-620-5976-7/

11 Statistik  SEV 200 m 3  Antal prover?  När är det rent?  Åtgärdsmål 0-2 m UCLM 95 > 2 m UCLM 70  proUCL -vilket UCL?

12 Avsteg på Kummeln Spannmålssäckar Silverglänsande hinna Silverfärgat material

13 Svart material i schakt Länsvatten Tunna med illaluktande avfall

14 Kvarlämnad förorening Vattenfyllt schakt

15 Resultat  Uppnåddes de övergripande åtgärdsmålen?  Mätbara åtgärdsmålen?  Behov av framtida restriktioner?  Administrativa åtgärder?  Kompletteringar av slutrapporten?  Kvarstående frågeställningar inför liknande saneringar?

16 Krav efter åtgärd Kompletterande krav  Komplettering slutrapport  Fortsatt miljökontroll  Administrativa krav -anmälan vid gräv, inomhusluft, mer? Förnyade krav  Undersökning/utredning  Åtgärd

17 Avsteg Hur gör vi avsteg och när är det OK?  miljöbalken  tillståndsbeslut  nämndbeslut  delegationsbeslut  handböcker  NV:s utgångspunkter

18 Beslut  Vad ska regleras?  Formulering  Flexibla beslut  Återfyllnadsmassor

19 Flexibla beslut

20 Beslut återfyllnadsmassor

21 Miljökontroll  Före åtgärd – referensprovtagning  Under åtgärd – omgivningskontroll  Efter åtgärd – uppföljande kontroll  TM möjlighet kontroll (MB 26:22)

22 Info för framtiden  Nyckeltalsredovisning?  Kommunicering av ärendet?  Diarie & arkiv  Kart- och planeringsunderlag  EBH-stödet  Inskrivningsmyndigheten (MB 26:15)  Servitut?  NFS 2000:15  Redovisningsformen viktig vid kvarvarande föroreningar!

23 Blev det bra? Nåddes åtgärdsmålen? Var åtgärdsmålen ”rätt”? Hållbar utveckling och giftfri miljö? Jobbar vi på rätt sätt?

24 Tack för Er medverkan! 1. 1.Kan vi mer nu? 2. 2.”Lättare” handlägga i åtgärd? 3. 3.Koll på möjliga verktyg? 4. 4.Önskemål fördjupning? 5. 5.Andra önskemål TVL?

25 Kommandeevenemang!? Kommande evenemang!?  Rundtur i länet  Bilskrotsprojektet  Deponier  Samverkansträffar  Mälarlänsutbildningen

26 Utvärdering


Ladda ner ppt "22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning  "

Liknande presentationer


Google-annonser