Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efterbehandlingens ABC En översiktlig introduktion till efterbehandling av förorenade områden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efterbehandlingens ABC En översiktlig introduktion till efterbehandling av förorenade områden."— Presentationens avskrift:

1 Efterbehandlingens ABC En översiktlig introduktion till efterbehandling av förorenade områden

2 Innehåll Identifiering och inventering Uppkomst av ett efterbehandlingsärende Handläggning av ärendet påbörjas Tillsyn i dialog Tillsyn via direkta krav Utredning Åtgärder Uppföljning Direktlänkar till fördjupad information

3 Identifiering & inventering Hitta misstänkt förorenade områden och bedöma risken mellan tummen och pekfingret Identifiering innebär att hitta de misstänkt förorenade områdena Inventering innebär att översiktligt bedöma risken för ett objekt - Länsstyrelsens eller kommunens inventering enligt MIFO - Andra inventeringar EBH-stödet är ett verktyg för att hantera all information om förorenade områden Särskilt om inventering av pågående verksamheter

4 ”Uppkomst” av ett efterbehandlingsärende Planerad tillsyn - riskmässigt prioriterad - prioriterad via annat underlag Händelsestyrd tillsyn - planering och exploatering - överlåtelser av verksamhet, företag samt fastigheter eller nedläggning av verksamheter - löpande ”vanlig” miljötillsyn - olyckor och andra händelser

5 Handläggning av ärendet påbörjas Viktiga frågor att fundera på: - Tillsynsansvar - Tillgängligt underlag - Den egna målsättningen - Ansvar Kommunicera myndighetens avsikter Tillsyn i dialog Tillsyn via direkta krav

6 Tillsyn i dialog Fortsatt dialog med ansvarig När man är överens ska detta dokumenteras - Avtal/Överenskommelse i kombination med föreläggande Finansiering av den del som den ansvarige inte vill eller ska stå för - andra ansvariga eller möjliga finansiärer - statsbidrag

7 Tillsyn via direkta krav Viktiga frågor att fundera på innan man går vidare med formella krav: Underlag Ansvar Adressat Andra utvägar

8 Tillsyn via direkta krav, fortsättning Inför beslut om föreläggande - viktiga frågor och ställningstaganden - Formalia - Beslutet - Ansvar - Tydlighet - Rimliga krav - Skäliga krav Om föreläggandet överklagas… - Överprövning - Myndighetens insatser i processen Finansiering av den del som den ansvarige inte vill eller ska stå för - andra ansvariga eller möjliga finansiärer - statsbidrag

9 Utredning Utredning innebär att ta reda på om det förorenade området är ett problem, storleken på problemet och hur problemet ska hanteras Bakgrund och syfte - Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling (9 sidor) Övergripande åtgärdsmål (5 sidor) Undersökning och provtagning (3 sidor) Riskbedömning (6 sidor) Förenklad riskbedömning (1 sida) - Generella riktvärden (7 sidor) - Platsspecifika riktvärden (2 sidor) Beräkningsprogrammet Fördjupad riskbedömning (2 sidor)

10 Utredning, fortsättning Åtgärdsutredning (6 sidor) Riskvärdering (12 sidor) Mätbara åtgärdsmål (4 sidor) Mer om vägledningsmaterialet finns att läsa i Naturvårdsverkets rapporter om - Att välja efterbehandlingsåtgärd - Riskbedömning av förorenade områden - Riktvärden för förorenad mark

11 Åtgärder Åtgärder innebär att hantera och åtgärda problemet rent praktiskt En anmälan enligt § 28 bör som minst innehålla följande - Åtgärdsmål - Åtgärdsmetod - Risker och försiktighetsmått - Egenkontroll och miljökontroll - Ritningar och planer - Uppföljning och redovisning Tillsynsmyndigheten ska besvara anmälan med beslut eller skrivelse Svaret bör behandla: - Åtgärdsmål - Kontroll och uppföljning - Försiktighetsmått - Redovisning Ut på plats Dokumentation

12 Uppföljning Uppföljning innebär att ta reda på om det gick som det skulle, löstes problemet eller behövs det mer åtgärder Den ansvarige verksamhetsutövaren ansvarar för: - Uppföljande utredningar - Förnyad riskbedömning - Redovisning till tillsynsmyndigheten Tillsynsmyndigheten ska - Granska och överväga - Besvara - Risk efter åtgärd - Bevara information - Besluta om tillsynsavgift Tillsynsmyndigheten och den ansvarige verksamhetsutövaren bör gemensamt hantera information och kommunikation

13 Naturvårdsverkets fördjupade information om: Bakgrund och syfte – Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling (9 sidor) Övergripande åtgärdsmål (5 sidor) Undersökning och provtagning (3 sidor) Riskbedömning (6 sidor) Förenklad riskbedömning (1 sida) Generella riktvärden (7 sidor) Platsspecifika riktvärden (2 sidor) Fördjupad riskbedömning (2 sidor) Åtgärdsutredning (6 sidor) Riskvärdering (12 sidor) Mätbara åtgärdsmål (4 sidor) Information och kommunikation (1 sida) Dokumentation (1 sida) Utbildning om beräkningsprogrammet (ca XX min) (Yvonne fixar) Observera att du hittar fler länkar på nästa sida! Bakgrund och syfte – Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling (9 sidor) Övergripande åtgärdsmål (5 sidor) Undersökning och provtagning (3 sidor) Riskbedömning (6 sidor) Förenklad riskbedömning (1 sida) Generella riktvärden (7 sidor) Platsspecifika riktvärden (2 sidor) Fördjupad riskbedömning (2 sidor) Åtgärdsutredning (6 sidor) Riskvärdering (12 sidor) Mätbara åtgärdsmål (4 sidor) Information och kommunikation (1 sida) Dokumentation (1 sida) Direktlänkar till fördjupad information

14 Naturvårdsverkets rapport om: Att välja efterbehandlingsåtgärd Riskbedömning av förorenade områden Riktvärden för förorenad mark MIFO-metodiken Frivilliga överenskommelser Information och kommunikation – ”Vem kan man lita på” Naturvårdsverkets vägledning om: Förorenade områden och fysisk planering Tolkning av tillsynsansvaret Slutredovisning av efterbehandlingsåtgärd Att välja efterbehandlingsåtgärd Riskbedömning av förorenade områden Riktvärden för förorenad mark MIFO-metodiken Frivilliga överenskommelser Information och kommunikation – ”Vem kan man lita på” Förorenade områden och fysisk planering Tolkning av tillsynsansvaret Slutredovisning av efterbehandlingsåtgärd Direktlänkar till fördjupad information


Ladda ner ppt "Efterbehandlingens ABC En översiktlig introduktion till efterbehandling av förorenade områden."

Liknande presentationer


Google-annonser