Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Installatörsundersökningen 2010. Bakgrund för våra installatörsundersökningar Under 2008 utförde vi vår första installatörsundersökning och valde då att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Installatörsundersökningen 2010. Bakgrund för våra installatörsundersökningar Under 2008 utförde vi vår första installatörsundersökning och valde då att."— Presentationens avskrift:

1 Installatörsundersökningen 2010

2 Bakgrund för våra installatörsundersökningar Under 2008 utförde vi vår första installatörsundersökning och valde då att göra djupintervjuer med 45 st. installatörer jämt fördelade över vårt nätområde. Resultatet presenterades på våra efterföljande installatörsträffar runt om i landet. Undersökningen visade bl. a. att installatörerna ansåg att vi hade långa handläggningstider och var svåra att komma i kontakt med. Det framkom även att installatörerna tyckte att vi agerade långsamt, trögt och tungrott. Vi lovade på installatörsträffarna att vi skulle arbeta med att förbättra oss framöver och har sedan dess utfört en ny undersökning varje år. Vid vår senaste installatörsundersökning fick vi in 145 st. svar (lite fler än2009.) Frågorna är ställda som flervalsfrågor med möjlighet till fria kommentarer. Den sexgradiga skalan skall tolkas som att 1 är ”inte alls nöjd” och 6 är ”mycket nöjd”. Resultatet från den senaste undersökningen visas på efterföljande bilder och utfallet redovisas procentuellt. Resultatet från 2009 visas där frågorna är lika.

3 3 Hur nöjd är du med tillgängligheten hos våra handläggare?

4 4 Hur upplever du handläggarnas bemötande och generella servicenivå?

5 5 Hur nöjd är du med våra handläggningstider från det att du skickat in föranmälan till dess att du får ett installationsmedgivande?

6 6 Hur nöjd är du med våra handläggningstider från det att du skickat in färdiganmälan till dess att ditt ärende är utfört i fält?

7 7 Hur upplever du att kontakten med våra externa entreprenörer fungerar?

8 8 Använder du dig av installatörssidorna på eon.se?

9 9 Om ja, hur använder du webbplatsen?

10 10 Hur ofta använder du webb föranmälan?

11 11 Vad tycker du om vår webbaserade föranmälan?

12 12 Vad tycker du om nyhetsbrevet ”BranschNytt"? 71 % läser alltid Branschnytt 23 % läser den ibland

13 13 Vilket är ditt helhetsintryck av E.ON Elnät?

14 14 Vilken etableringsort har du mest kontakt med?

15 Slutsatser Hur upplevs vi 2010 jämfört med föregående undersökningar?  Handläggarnas bemötande och generella servicenivå har förbättrats ytterligare.  Handläggningstiden, från inskickad föranmälan till erhållet installationsmedgivande anser majoriteten att den är rimlig. Likaså är handläggningstiden från inskickad färdiganmälan tills ärendet är utfört i fält.  Kontakten med våra externa entreprenörer fungerar något sämre 2010.  Ett större antal av Er installatörer använder vår webbaserade föranmälan, vilket är glädjande. Likaså finner Ni den bättre. Vi kommer fortsätta fokusera på att förbättra och förenkla vår webbaserade föranmälan.  Helhetsintrycket av E.ON Elnät har förbättrats.


Ladda ner ppt "Installatörsundersökningen 2010. Bakgrund för våra installatörsundersökningar Under 2008 utförde vi vår första installatörsundersökning och valde då att."

Liknande presentationer


Google-annonser