Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket. Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket. Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents,"— Presentationens avskrift:

1 Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket

2 Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents, bioackumulation) Försiktighetsprincipen vägledande för föreningen Jordbruk – växtnäring genom slam får inte resultera i ackumulering i marken av farliga ämnen Riksstämman 2010 beslutade att föreningen ska verka för att slamspridning i Sverige snarast upphör och att utvecklingen och införandet av system och tekniker för återföring av växtnäring i enlighet med föreningens policys påskyndas

3 På gång Rapport om slam och miljögifter Utspel om miljögifter i slam Diskussion i morgon Förslag om styrelse utskott om slam Fosfor konferens

4 Kemikaliespridning via avloppet IndustriSjukhusHushåll Avlopp Avloppsreningsverk SlamUtflöde Miljö

5 Hur stor betydelse har kretslopp av näringsämnen från avlopp? Vilka lösningar är rimliga på kort och lång sikt? Hur ser du på eventuella risker?


Download ppt "Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket. Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents,"

Liknande presentationer


Google-annonser