Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket. Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket. Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents,"— Presentationens avskrift:

1 Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket

2 Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents, bioackumulation) Försiktighetsprincipen vägledande för föreningen Jordbruk – växtnäring genom slam får inte resultera i ackumulering i marken av farliga ämnen Riksstämman 2010 beslutade att föreningen ska verka för att slamspridning i Sverige snarast upphör och att utvecklingen och införandet av system och tekniker för återföring av växtnäring i enlighet med föreningens policys påskyndas. 2014-09-04 2

3 På gång Rapport om slam och miljögifter Utspel om miljögifter i slam Diskussion i morgon Förslag om styrelse utskott om slam Fosfor konferens 2014-09-04 3

4 Kemikaliespridning via avloppet 2014-09-04 4 IndustriSjukhusHushåll Avlopp Avloppsreningsverk SlamUtflöde Miljö

5 2014-09-04 5 Hur stor betydelse har kretslopp av näringsämnen från avlopp? Vilka lösningar är rimliga på kort och lång sikt? Hur ser du på eventuella risker?


Ladda ner ppt "Slam, fosfor och miljögifter i jordbruket. Policys och beslut Kemikalier – Ingen spridning av ämnen med inneboende farliga egenskaper (toxicitet, persistents,"

Liknande presentationer


Google-annonser