Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preliminär rapport delas i slutet av maj till alla som deltagit i seminarieserien Tid för synpunkter till midsommar Förslag till slutlig rapport i augusti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preliminär rapport delas i slutet av maj till alla som deltagit i seminarieserien Tid för synpunkter till midsommar Förslag till slutlig rapport i augusti."— Presentationens avskrift:

1 Preliminär rapport delas i slutet av maj till alla som deltagit i seminarieserien Tid för synpunkter till midsommar Förslag till slutlig rapport i augusti lämnas till ASEK-gruppen Förhoppningsvis antar ASEK-gruppen rapporten Ev någon form av presentationsseminarium under hösten Buller på VTI-dagarna Vad händer nu?

2 Hur kan en rapport se ut?

3 1.Sammanfattning 2.Inledning 3.Tydlighet och transparens 4.Användbarhet 5.Erfarenhetsåterföring och stöd till användare 6.Operativ förvaltning 7.Ev nya indata och modeller Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser

4 3.1 Det ska alltid gå att avläsa i vilket syfte en prognos har gjorts 3.2 Varje prognos ska ha ett av utgivaren deklarerat bästföredatum 3.3 Indata ska vara dokumenterade och tillgängliga för granskning 3.4 Indata ska alltid vara kvalitetsdeklarerade 3.5 Antaganden ska dokumenteras och motiveras Bilinnehav och bilparkens framtida sammansättning Framtida tågparkens prestanda Framtida trafikering Faktorprisutveckling och teknikutveckling Biljettavgifter och fraktrater Politiska beslut 3.6 Antaganden om trafik utanför prognosen ska dokumenteras och motiveras 3.7 Dialog ska ske med huvudmän om vilka antaganden som är rimliga 3. Tydlighet och transparens

5 3.8 Avvikelser från nationella prognoser ska redovisas och motiveras Prognosförutsättningar som avviker från ASEK Makroekonomiska antaganden Mer detaljerad kodning Mer realistiska förutsättningar Förenklingar för att skapa uppdaterad prognos Mer detaljerade utsläppsberäkningar Mer aktuella förutsättningar 3.9 En ny prognos ska kunna relateras till tidigare prognoser 3.10 Varje prognos ska åtföljas av en teknisk rapport 3.11 Olika åtgärder ska kunna jämföras 3.12 Varje prognosutgivare har en upplysningsplikt 3.13 Varje prognosanvändare har en undersökningsplikt 3. Tydlighet och transparens

6 4.1 Kraven från den strategiska planeringen ska styra hur de nationella prognoserna tas fram 4.2 Prognosarbetet ska koncentreras till de förutsättningar som har störst betydelse för prognosutfallet och samtidigt är osäkra 4.3 Det ska finnas en genomtänkt strategi för känslighetsanalyser 4.4 Känslighetsanalyser ska vara enkla att göra 4.5 Andra strategiska analyser ska vara jämförbara med kalkyler gjorda i senaste planeringsomgång 4. Användbarhet

7 5.1 Indata till nationella prognoser ska vara lätta att komma åt 5.2 En förvaltare ska ansvara för att indata har sådan kvalitet att … 5.3 Alla användare ska erbjudas modeller och riggningar före utgången 2013 5.4 Alla användare ska vara skyldiga att rapportera fel och brister … 5.5 Det ska finnas ett återkommande forum för resultat och idéer 5.6 Rutiner för kontakter mellan modellutvansvariga och forskare ska stärkas 5.7 Ett vetenskapligt råd ska knytas till modellansvariga på Trafikverket 5.8 Ett Webbaserat gränssnitt ska tas fram före utgången av år 2013 5.9 Användare ska erbjudas exempel på körtider, senaste uppdateringar, kommande utvecklingsplaner etc. före utgången av år 2013 5. Erfarenhetsåterföring och stöd till användare

8 6.1 Innehållet i och ansvaret för förvaltningen av prognosmodeller och databaser ska beskrivas och tydliggöras före utgången av år 2013 6.2 En handlingsplan med aktiviteter för hur Trafikverket utvecklar en förvaltning ska tas fram före utgången av år 2012 6.3 Funktionsansvaret ska beskrivas före utgången av år 2012 6.4 Kompetensutvecklingen hos användarna ska säkerställas före utgången av år 2012 6.5 Rutiner för uppdatering ska tas fram före utgången av år 2013 6. Operativ förvaltning

9 7.1 Formerna för hur beslut om uppdateringar av program och data ska beskrivas före utgången av år 2012 7.2 Ett utvecklingsarbete som syftar till att ta tillvara nya datakällor ska startas omgående 7.3 Nya prognosförutsättningar bör tas fram ca vart fjärde år 7.4 Innan en typ av indata ersätts med en ny typ ska effekterna av bytet studeras och dokumenteras 7. Ev nya indata och modeller


Ladda ner ppt "Preliminär rapport delas i slutet av maj till alla som deltagit i seminarieserien Tid för synpunkter till midsommar Förslag till slutlig rapport i augusti."

Liknande presentationer


Google-annonser