Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frågor. Vad är en Fråga? -En fråga är ett urval av information från ett eller flera fält i en eller flera tabeller. - Du använder frågor för att selektera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frågor. Vad är en Fråga? -En fråga är ett urval av information från ett eller flera fält i en eller flera tabeller. - Du använder frågor för att selektera."— Presentationens avskrift:

1 Frågor

2 Vad är en Fråga? -En fråga är ett urval av information från ett eller flera fält i en eller flera tabeller. - Du använder frågor för att selektera information från databasens olika tabeller. - Resultatet brukar i regel presenteras i ett formulär eller en rapport. - Frågor kan även användas för att underlätta och effektivisera inmatningen i databasen.

3 Olika typer av frågor Urvalsfrågor De frågor som du använder för att hämta data från en tabell eller göra beräkningar. Redigeringsfrågor Frågor som lägger till, ändrar och tar bort data. Viktigt!!! En Redigeringsfråga kan inte ångras. Du bör skapa en säkerhetskopia innan du gör något.

4 Operator och jokertecken -När du skriver villkor i en fråga kan du använda dig av operatorer och olika jokertecken för att påverka resultatet. -Ex du använder dem när du endast känner till en del av ett värde, eller vill hitta en text som börjar eller slutar med ett givet tecken.

5 Jokertecken AnvändningExempel *Matchar ett antal tecken och kan användas som det första eller sista tecknet i textsträngen. Vi* hittar vilket, vit virka och så vidare. ?Matchar vilket enskilt alfabetiskt tecken som helst. B?t hittar bit, bet, båt och så vidare. [ ]Matchar ett enskilt alfabetiskt tecken inom hakparentesen. B[ie] hittar bit och bet men inte båt. !Matchar alla tecken som inte står inom hakparentesen. B[!ie] hittar bot och båt men inte bit eller bet. -Matchar alla tecken i ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö). B[a-c]d hittar till exempel badm, bbd och bcd. Det går även att använda tecknen = för att få värden som är större än, mindre än eller lika med eller en kombination av dessa.

6 Övningar Skapa en fråga på en delmängd data i en tabell. Skapa en fråga med villkor. Skapa en fråga utifrån relaterade tabeller. Ställa olika varianter av en fråga med hjälp av parametrar. Göra beräkningar utifrån data. Titta på sammanfattade eller ihoplagda data. Skapa en ny tabell med hjälp av data från andra tabeller. Lägga till data i en tabell med hjälp av data från andra tabeller. Ändra data automatiskt Ta bort data automatiskt.

7 Exempel på frågevillkor Till er hjälp när ni skriver era egna frågor finns ett dokument 27 - Frågor - Exempel på frågevillkor. doc på intranet. Det innehåller exempel på många olika frågor som visar hur man skriver villkoren för att få svar på den fråga som man vill ha.


Ladda ner ppt "Frågor. Vad är en Fråga? -En fråga är ett urval av information från ett eller flera fält i en eller flera tabeller. - Du använder frågor för att selektera."

Liknande presentationer


Google-annonser