Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning
samt

2 Avsedd användning Stöd och behandling är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Produkten är en plattform avsedd för vårdgivaren att ansluta olika verktyg/metoder som möjliggör för vård- och omsorgstagare att få stöd och behandling via internet. Plattformen är inte avsedd för permanent lagring av journalinformation; plattformen är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring.

3 Om tjänsten Syfte Att öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrad internetbaserat stöd och behandling. Förutsättningar Att verksamheter inom vård och omsorg både har tillgång till en teknisk behandlingsplattform och behandlingsinnehåll. 1177 Vårdguiden ansvarar för den tekniska lösningen med funktioner och gränssnitt som möjliggör stöd och behandling via internet. Vårdgivare ansvarar för publicerat innehåll och för kvaliteten i behandlingen. Övergripande målsättning är att bidra till; att kommuner och landsting och dess utövare ska kunna erbjuda stöd och evidensbaserad internetbaserad behandling för invånare, patienter och brukare på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt.

4 Om tjänsten forts. Stöd och behandling är uppdelat i två delsystem;
plattform för stöd och behandling plattform för innehållsutveckling (Designverktyget). Designverktyget är en ”kopia” av miljön för stöd och behandling med tillägget design och utgivningsfunktionalitet. I designverktyget får ingen behandling bedrivas utan endast utveckling och kvalitetssäkring/verifiering av innehåll. Designverktyget kommunicerar inte med omvärlden. Det går att testa all funktionalitet med undantag för aviseringar till invånare och behandlare.

5 Liten film https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jLky0M8wIQI

6

7 Verksamheter och aktiviteter
November 2014 – mars 2015: Region Jönköping (Ångesthjälpen) och SLL (Koll på Asperger) bedrivit pilotverksamheter i version 1.0. 7 april Release version 1.1. Övergång från projekt till förvaltning. 7:e april – 4 juli 2015: Internetpsykiatrin bedriver pilotverksamhet i version 1.1 Juni release 1.2 Ny texteditor September 1.3 nya funktioner, bl a bättre översikt, meddelandefunktioner och möjligheter för designer att skapa innehåll samt nya möjligheter för behandlare att skapa individualiserade aktiviteter för invånare.

8 Positionering - plattformen
Verksamhet -Personal -Patient Behandlingsinnehåll Stöd och behandling Designverktyget Gemensam Infrastruktur och stödtjänster Verksamhetssystem -Dokumentation

9 Infrastruktur och stödtjänster
Beskrivning Profil Verifiera Mina vårdkontakter konto Kontrollera aviseringsinställningar Avisering invånare Skicka meddelande/avisering till Mina vårdkontakter Autentiseringstjänst invånare Stark autentisering invånare Autentiseringstjänst personal Stark autentisering personal (Inera säkerhetstjänster) Logg Loggning enligt PDL Personuppgift Verifiera invånare HSA Hämta information personal och vårdenhet/enhet. Kontrollera medarbetaruppdrag (systemberoende behörighetsmodell) Formulär Formulärhantering/Formulärmotor Nationella tjänsteplattformen Lös koppling mellan tjänsteproducent/tjänstekonsument SITHS PKI för system och personal Telia SMS Avisering personal

10 Inloggning invånare

11 Inloggning vårdpersonal

12 1177 Vårdguiden Invånartjänster Redaktionen 1177/tidningen
Ligger under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (SLL) Avd E-hälsa och strategisk IT Utvecklingsråd FOI STAB Chef Chef Chef Drift- och förvaltningschef Marknad/ Införande Utveckling/ design Redaktionen 1177/tidningen 1177 vårdguiden telefon Öppna tjänster 1177.se Inloggade tjänster MVK m.m. Stöd och behandling Förvaltnings-ledare Förvaltnings-ledare Förvaltnings-ledare Förvaltnings-ledare Tjänsteförvaltare Tjänsteförvaltare Tjänsteförvaltare Tjänsteförvaltare Applikationsförvaltare Infrastruktur Systemförvaltare Support (NKS) Support (YouCall) Driftleverantör Driftleverantör Driftleverantör Driftleverantör

13 Nationell förvaltning
Förvaltningsmodell Användarstöd & support Support Samverkan – nätverksgrupp och förvaltningsgrupp Införande och utbildning Daglig drift och service Drift Lämpliga verktyg Releaser av nya versioner Ändringshantering Ta emot ändringsförslag Vidareutveckla Genomföra, testa och kvalitetssäkra ändringar Förvaltningsstyrning Planera på strategisk och taktisk nivå Prioritera ärenden Gemensamma arbetssätt

14 Nätverksgrupp Medverkar till användarcentrerad och behovsstyrd utveckling Viktiga informationsbärare mellan verksamhet och utveckling/förvaltning Bidrar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan landsting och regioner under och efter införande.

15 Förvaltningsgrupp Bistår i framtagandet och uppföljning av förvaltningsplan Medverkar till att synergier tillvaratas mellan förvaltningsobjekt inom det gemensamma e-hälsoarbetet. Stödja utförarens arbete med att genomföra avtalad förvaltningsplan. Ta ställning i vägvalsfrågor.

16 Tack!


Ladda ner ppt "Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser