Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning samt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning samt."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning samt

2 Stöd och behandling är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Produkten är en plattform avsedd för vårdgivaren att ansluta olika verktyg/metoder som möjliggör för vård- och omsorgstagare att få stöd och behandling via internet. Plattformen är inte avsedd för permanent lagring av journalinformation; plattformen är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring. Avsedd användning

3 Om tjänsten Syfte Att öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrad internetbaserat stöd och behandling. Förutsättningar Att verksamheter inom vård och omsorg både har tillgång till en teknisk behandlingsplattform och behandlingsinnehåll. 1177 Vårdguiden ansvarar för den tekniska lösningen med funktioner och gränssnitt som möjliggör stöd och behandling via internet. Vårdgivare ansvarar för publicerat innehåll och för kvaliteten i behandlingen. Övergripande målsättning är att bidra till; att kommuner och landsting och dess utövare ska kunna erbjuda stöd och evidensbaserad internetbaserad behandling för invånare, patienter och brukare på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt.

4 Om tjänsten forts. Stöd och behandling är uppdelat i två delsystem; plattform för stöd och behandling plattform för innehållsutveckling (Designverktyget). Designverktyget är en ”kopia” av miljön för stöd och behandling med tillägget design och utgivningsfunktionalitet. I designverktyget får ingen behandling bedrivas utan endast utveckling och kvalitetssäkring/verifiering av innehåll. Designverktyget kommunicerar inte med omvärlden. Det går att testa all funktionalitet med undantag för aviseringar till invånare och behandlare.

5 Liten film https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jLky0M 8wIQI

6

7 Verksamheter och aktiviteter November 2014 – mars 2015: Region Jönköping (Ångesthjälpen) och SLL (Koll på Asperger) bedrivit pilotverksamheter i version 1.0. 7 april Release version 1.1. Övergång från projekt till förvaltning. 7:e april – 4 juli 2015: Internetpsykiatrin bedriver pilotverksamhet i version 1.1 Juni release 1.2 Ny texteditor September 1.3 nya funktioner, bl a bättre översikt, meddelandefunktioner och möjligheter för designer att skapa innehåll samt nya möjligheter för behandlare att skapa individualiserade aktiviteter för invånare.

8 Positionering - plattformen Gemensam Infrastruktur och stödtjänster Verksamhetssystem -Dokumentation Stöd och behandling Designverktyget Behandlingsinnehåll Verksamhet -Personal -Patient

9 Infrastruktur och stödtjänster TjänstBeskrivning Profil Verifiera Mina vårdkontakter konto Kontrollera aviseringsinställningar Avisering invånare Skicka meddelande/avisering till Mina vårdkontakter Autentiseringstjänst invånare Stark autentisering invånare Autentiseringstjänst personal Stark autentisering personal (Inera säkerhetstjänster) Logg Loggning enligt PDL Personuppgift Verifiera invånare HSA Hämta information personal och vårdenhet/enhet. Kontrollera medarbetaruppdrag (systemberoende behörighetsmodell) Formulär Formulärhantering/Formulärmotor Nationella tjänsteplattformen Lös koppling mellan tjänsteproducent/tjänstekonsument SITHS PKI för system och personal Telia SMS Avisering personal

10 Inloggning invånare

11 Inloggning vårdpersonal http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Stod-och-behandling/

12 Drift- och förvaltningschef Inloggade tjänster MVK m.m. FOI STAB Utvecklingsråd Support (YouCall) Ligger under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (SLL) Avd E-hälsa och strategisk IT Förvaltnings- ledare Tjänsteförvaltare 1177 vårdguiden telefon Öppna tjänster 1177.se Förvaltnings- ledare Tjänsteförvaltare Stöd och behandling Förvaltnings- ledare Tjänsteförvaltare Systemförvaltare Marknad/ Införande Utveckling/ design Redaktionen 1177/tidningen Chef Förvaltnings- ledare Tjänsteförvaltare Infrastruktur Driftleverantör Support (NKS) 1177 Vårdguiden Invånartjänster Applikationsförv altare

13 Förvaltningsmodell 13 Support Samverkan – nätverksgrupp och förvaltningsgrupp Införande och utbildning Användarstöd & support Drift Lämpliga verktyg Releaser av nya versioner Daglig drift och service Ta emot ändringsförslag Vidareutveckla Genomföra, testa och kvalitetssäkra ändringar Ändringshantering Planera på strategisk och taktisk nivå Prioritera ärenden Gemensamma arbetssätt Förvaltningsstyrning Nationell förvaltning

14 Nätverksgrupp Medverkar till användarcentrerad och behovsstyrd utveckling Viktiga informationsbärare mellan verksamhet och utveckling/förvaltning Bidrar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan landsting och regioner under och efter införande.

15 Förvaltningsgrupp Bistår i framtagandet och uppföljning av förvaltningsplan Medverkar till att synergier tillvaratas mellan förvaltningsobjekt inom det gemensamma e-hälsoarbetet. Stödja utförarens arbete med att genomföra avtalad förvaltningsplan. Ta ställning i vägvalsfrågor.

16 Tack! linda.ahlqvist@sll.se


Ladda ner ppt "Introduktion till Stöd och behandling nationell förvaltning samt."

Liknande presentationer


Google-annonser