Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återkoppling från spridningskonferenser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återkoppling från spridningskonferenser"— Presentationens avskrift:

1 Återkoppling från spridningskonferenser
Göteborg 29/1 & Skövde 3/2

2 Ca 190 deltagare Sammanfattning Två spridningskonferenser där man presenterade resultat och delade med sig erfarenhet och kunskap från de projekt som genomförts inom eHälsa under Uppläggning Projektparad -alla projekt presenteras. Seminariepass - fördjupning kring vissa projekt Monter - alla projekt hade en "monter" som bemannades under alla pauser.

3 Ingen deltagande från:
Dals –Ed, Borås, Bengtfors, Färgelanda, Lysekil, Lilla Edet, Öckerö, Mark. Tanum, Tranemo. Tibro, Gullspån

4 Antal deltagande per kommunalförbund

5 Övriga deltagare

6

7 UTVÄRDERING AV SPRIDNINGSKONFERENSER

8 Jag är nöjd med konferensen i sin helhet
72

9 Maten och fikat var till belåtenhet

10 Lokalerna var trivsamma och väl anpassade för evenemanget

11 Information innan och om konferensen var tillräcklig

12 Jag tycker innehållet var intressant och relevant
Fråga om de olika seminariepassen

13 Jag tycker innehållet var intressant och relevant

14 Jag tycker innehållet var intressant och relevant

15 Jag tycker innehållet var intressant och relevant

16 Jag arbetar som/ har uppdrag som
En kommentar som kommer från många är att man gärna hade sett fler besökare. Det var många som hade uppdrag i projekt som deltog.

17 hur viktigt det är att arbete med de olika områdena UTIFRÅN MÅLDOKUMENTET  

18 Vad deltagarna tycker är viktigt att arbeta med under 2015
Vad deltagarna tycker är viktigt att arbeta med under 2015? – utifrån måldokumentet Vård och omsorgspersonal i Västra Götaland använder tvåfaktorsinloggning för åtkomst till dokumentations- och verksamhetssystem via exempelvis dator, surfplatta eller smartphone utan att behöva ange ytterligare inloggningsuppgifter (Single Sign On). Ett antal kommuner har gemensamt tagit fram kravspecifikation för integrerat system för digitala signeringslistor Ett antal kommuner har beslutat om lokala handlingsplaner utgående från den regionala handlingsplanen. Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra tjänster Ett antal kommuner har gemensamt upphandlat tillsynskameror och tillhörande mjukvara, enligt Continua ramverket Detta är de fem områden som de som svarat tycker är viktigast. Det är 67 personer. eSamordnarna kommer att börja med dessa områden samt de som är på nästa sida. Kommunerna kommer kunna anmäla sitt intresse på webben. Intresserade kommuner kommer sedan att kontaktas på olika sätt för fortsatt planering. Ersättning kommer troligen kunna ges till de kommuner som är med. eSamordnarna lämnar förslag till SSVIT som tar beslut på tisdag nästa vecka. Är kommunen med så får man denna summan då måluppfyllelse är uppnådd. Eventuella projektledare i kommunerna ersätts per timme/ budgeterad.

19 Vad esamordnarna tycker det är viktigt att arbeta med under 2015
Vad esamordnarna tycker det är viktigt att arbeta med under 2015? – utifrån måldokumentet Ett antal kommuner förhandlar gemensamt med leverantör om mobil åtkomst till verksamhetssystem, för bättre villkor. Ett antal kommuner har gjort en fullständig anslutning till HSA med synkronisering från kommunens egen katalog. Ett antal kommunerna som har LYNC använder detta för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorg. Jämföra funktionalitet (lösningar) och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat mot verksamhetsystemen Procapita, Treserva, Magna Cura och Viva.

20 Vad vi inte prioriterar i ett första läge
En kravspecifikation är framtagen, enligt standard, för digital uppföljning av beviljat stöd/insats inom funktionshinder. Utreda förutsättningar för att införa gemensam chatt med socialtjänsten för hela Västra Götaland Ett antal kommuner har tagit fram en permanent lösning för IT-utbildning till seniorer Ett antal kommuner använder säkra kort för andra funktioner än att logga in i dokumentations- och verksamhetssystem Ett antal kommuner använder SITHS-kort för inloggning i Nationella kvalitetsregister Ett antal kommuner har infört och 9 har påbörjat arbetet med att införa digital trygghetskedja Ett antal kommuner är konsumenter av nationell patientöversikt och tar del av kvalitetssäkrad information. Ett antal kommuner har tagit ställning till att producera information till NPÖ/Min journal på nätet Ett antal kommuner har deltagit på utbildning kring gemensam informationsstruktur (NI, SnoMedCT, Klassifikation, Fackterm) Beslut är fattat om förvaltning av eHälsotjänstekatalog. Utredning pågår kring NPÖ. Utredningen genomförs av Carina Arvidsson Grästorp Det kommer bli stöd kring trygghetslarm. Kommunerna kommer kunna anmäla sitt intresse på webben. Intresserade kommuner kommer sedan att kontaktas för fortsatt planering. Socite lyfter aktivitet: Ett antal kommuner har deltagit på utbildning kring gemensam informationsstruktur (NI, SnoMedCT, Klassifikation, Fackterm)

21 Tack !


Ladda ner ppt "Återkoppling från spridningskonferenser"

Liknande presentationer


Google-annonser