Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål med HSA Samla kvalitetssäkrad individ-, funktions- och organisationsinformation från samtliga vård- och omsorgsaktörer. Att kunna erbjuda säkra, väldefinierade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål med HSA Samla kvalitetssäkrad individ-, funktions- och organisationsinformation från samtliga vård- och omsorgsaktörer. Att kunna erbjuda säkra, väldefinierade."— Presentationens avskrift:

1 Mål med HSA Samla kvalitetssäkrad individ-, funktions- och organisationsinformation från samtliga vård- och omsorgsaktörer. Att kunna erbjuda säkra, väldefinierade och anpassade informationstjänster till samtliga vård- och omsorgsaktörer.

2 HSA Nuläge och utveckling Arbetsområden Policy och riktlinjer Infrastruktur Struktur och innehåll (Migrering/ stöd till nya anslutningar)

3 Policy och riktlinjer HSA Policy fastställd HPT-mall fastställd HPT för samtliga anslutna godkänd i höst Anslutningsavtal framtagen Affärsmodell/finansiering?

4 HSA Infrastruktur Klart HSA kataloghotell etablerat HSA testkatalog etablerad Regler för Testkatalog (Administratörsgränssnitt) Pågående arbete Specifikation av gränssnitt –LDAP, WS, UDDI, LDIF, … Sökgränssnitt Planerat Upphandling?

5 Dokumentstruktur

6

7 HSA Struktur och innehåll Personegenskaper Anställd som… Utbildad som… Legitimerad som… Arbetar som…. Tjänstegrenen För IT-tjänster

8 Egenskapsbaserad behörighet (ABAC) Baseras på Identitet Kompetens –Utbildning –Legitimation Uppdrag (Arbetar som…) Tillhörighet

9 Schematisk trädstruktur

10 Checklista vid införande av katalog Bestäm huvudsyfte med katalogen? –Säkerhet, ”Gula sidorna”, ersätta AD, minska antalet kataloger, SITHS, annat Sätt katalogen i relation till befintliga kataloger –PA-system, e-post katalog, telefonkatalog, AD –Vem föder vem med data? Besluta om organisation och resurser för adm. av innehåll –På vilken nivå och är de vidtalade? Dokumentera hur organisationen ser ut? –Vilken avdelning hör till vilken chef –Vilket ”djup” på katalogen är relevant? 1, 2, 3, många nivåer Besluta om verktyg för administration av innehåll

11 Övriga aktiviteter Koppling till SoS HOSP för tillgång till Legitimation och Förskrivarkod Koppling till Skatteverket (Navet) Generellt sökgränssnitt Rensning av Certifikat Historik i HSA?

12 Informationssystem och processtöd Exempel: Journalsystem Administrativa stödsystem Beslutsstöd Förskrivarstöd Nationell patientöversikt Ingång – ”portal” Exempel: Hälsoinformation, rådgivning, tjänster Infrastrukturella stödtjänster Exempel: Kommunikationsnät Identifiering Behörighetskontroll Elektronisk katalog Samtyckeshantering Loggning Informationsstruktur Standarder Regelverk Lagar och föreskrifter Medborgare, patient, brukare Vård- och omsorgspersonal Infrastruktur i sitt sammanhang Patientsäkerhet Vårdkvalitet Tillgänglighet Sjunet SITHS HSA BIF


Ladda ner ppt "Mål med HSA Samla kvalitetssäkrad individ-, funktions- och organisationsinformation från samtliga vård- och omsorgsaktörer. Att kunna erbjuda säkra, väldefinierade."

Liknande presentationer


Google-annonser