Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya organisationen Stor delaktighet och förankring - allt på intranätet - 50-talet anställda direkt involverade - några externa aktörer involverade - LKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya organisationen Stor delaktighet och förankring - allt på intranätet - 50-talet anställda direkt involverade - några externa aktörer involverade - LKL."— Presentationens avskrift:

1 Nya organisationen Stor delaktighet och förankring - allt på intranätet - 50-talet anställda direkt involverade - några externa aktörer involverade - LKL styrgrupp/processledargrupp - Cesam referensgrupp - alla chefer direkt informerade

2 Nya organisationen Ett underbyggt förslag ( med 16 bilagor) 10 egna utredningar 2 externa utredningar Omvärldsspaning - kollat in alla kommuner 15000-25000 inv. - haft kontakt med flera kommuner - besökt några kommuner Förslag utifrån demokratiberedningens sammanträde 2010-03-09

3 KommunstyrelseUtbildnings- nämnd Omsorgs- nämnd Myndighets nämnd Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Valnämnd Utskottet för samhälls- utveckling Allmänt utskott Politisk organisation Handikappråd Trygghetsråd Ungdomsråd Pensionärsråd

4 KommunstyrelseUtbildnings- nämnd Omsorgs- nämnd Myndighets nämnd Kommunlednings kontor Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Valnämnd Utbildnings- förvaltningen Omsorgs- förvaltningen Förvaltningen för Samhällsutveckling Utskottet för samhälls- utveckling Allmänt utskott Kommunchef Politisk organisation med förvaltningar och bolag Verksamhetsärenden Myndighetsärenden Ljusdal Kommunhus AB Handikappråd Trygghetsråd Ungdomsråd Pensionärsråd

5 Gymnasieskola Grundskola FörskolaÄldreomsorg Handikappomsorg IFO Fritid Kultur Ekonomi Personal Kommunkansli Information IT Kost Omsorgs- förvaltningen AME/flykting Utbildnings- förvaltningen Vuxenutbildning Förvaltningen för Samhällsutveckling Kommunlednings kontor Framtidsljus Utveckling Teknik Prövning/tillsyn

6 Ljusdals energiföretag AB Ljusdal Energi AB Ljusnet AB Ljusdal Elnät AB VA/Renhållning AB (inriktningsbeslut) Ljusdalshem ABLjusdal Servicehus AB Ljusdal kommunhus AB (Inriktningsbeslut) Stiftelsen Närljus Näringslivs utvecklare Turism Marknadsföring -Drift och förvaltning åt: -Ljusdals servicehus AB -Ljusdals kommun (inriktningsbeslut) * Inriktningsbeslut betyder att ärendet kommer tillbaka till KS eller KF för att fatta erforderliga beslut EU-stöd Internationella frågor Landsbygdsutveckling

7 Nya organisationen Detta återstår efter beslut Nya reglementen inkl. Delegationer Forma förvaltningar och enheter Fortsatta utredningsuppdrag Lokaliseringar Skriva samverkansavtal Få ”verkstad” av organisationen


Ladda ner ppt "Nya organisationen Stor delaktighet och förankring - allt på intranätet - 50-talet anställda direkt involverade - några externa aktörer involverade - LKL."

Liknande presentationer


Google-annonser