Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Bäck Hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Bäck Hälso- och sjukvårdsavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Rehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Bäck Hälso- och sjukvårdsavdelningen

2 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2013 Mål och målgrupper Regionala medicinska riktlinjer Redovisning Ersättningsmodell Generellt utvecklingsbidrag Godkännande av MMR 1 och MMR 2 team

3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionala medicinska riktlinjer: Medicinska riktlinjer vid icke specifika rygg-, nack- och axelbesvär (MMR 1 och MMR 2) Medicinska riktlinjer vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa (KBT och IPT) Beskriver främst de krav (innehåll/kompetens) som ställs med utgångspunkt från den nationella ÖK Aktuella diagnos- och åtgärdskoder Krav på uppföljning

4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Medicinska riktlinjer för Rehabiliteringsgaranti vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa Patient: 16-67 år med diagnos enligt riktlinjerna Medicinsk- och psykologisk bedömning/ställn.tagande KBT och IPT Specificerade kompetenskrav på behandlaren Behandlingen inleds snarast och senast inom 6 veckor Vårdplan/rehabplan Behandlingsserie om minst 8 samtal Enskilt eller i grupp

5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Medicinska riktlinjer för Rehabiliteringsgaranti vid icke specifika Rygg-, nack- och axelbesvär Patient: 16-67 år med diagnos enligt riktlinjerna Långvarig smärta med minst tre månaders varaktighet Omfattande individuell utredning och bedömning Bedöms kunna återgå i arbete eller stanna kvar i arbete Rapport: 2011:02 indikationer för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering nivå 1 (MMR 1) eller nivå 2 (MMR 2) Professioner/kompetenser och innehåll Vårdplan/rehabplan

6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Gäller både KBT/IPT och MMR 1/MMR 2: Finns behov av anpassning av arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetslivsinriktad rehabilitering – kontakta FK! Samtycke från patienten krävs! FHV ska ha möjlighet att remittera patienter Regional ÖK är på gång!

7 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Registrering vid KBT och IPT: Under pågående behandlingsserie ska diagnos och KVÅ- kod (DU010, DU011 eller DU022) anges vid varje besök Vid det avslutade besöket i behandlingsserien ska diagnos och KVÅ-kod (UV111, UV112 eller UV113) anges, om INTE behandlingen ingår i en MMR 1 eller MMR 2 Om KVÅ-koden för avslut inte kan registreras i samband med ett besök kan koden registreras i samband med en telefonnotering och/eller indirekt kontakt (notat om patient i anteckning)

8 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Registrering vid MMR 1 och MMR 2: Under pågående behandlingsserie ska diagnos och KVÅ- kod (UV110 eller UV115) anges vid varje besök Vid det avslutade besöket (=teamkonferens) i behandlingsserien ska diagnos och KVÅ-kod (UV114 eller UV116) anges Det är endast teamdeltagare från den godkända vårdenheten som ska registrera denna KVÅ-kod för avslut! På gång: KVÅ kod för multimodal bedömning

9 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Varför stämmer inte vårdenhetens statistik och uttaget från VEGA? Diagnos saknas KVÅ-kod för avslut saknas Patienten är inte västragötalänning Behandlingsserie har rapporterats tidigare Annan vårdgivare har rapporterat tidigare KBT avslut istället för MMR1/MMR2 avslut

10 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Uppföljning av rehabiliteringsgarantins patienter: Aktivitets- och funktionsförmåga före och efter behandling EQ5D och SF12 ska användas före och efter behandling Audit (minst C) ska användas Resultat registreras i patientens journal om inget kvalitetsregister finns att tillgå MMR 2 team inom specialistsjukvården ska vara ansluten till NRS NRS light är på gång

11 Hälso- och sjukvårdsavdelningen På gång i regionen: Vårdval rehab Medicinska riktlinjer för långvarig icke malign smärta Förslag på nivåstruktur av vården i VGR för patienter med långvarig icke-malign smärta Revidering av KoK-bok 2015 (VG Primärvård) Hemsida: www.vgregion.se/srp


Ladda ner ppt "Rehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Bäck Hälso- och sjukvårdsavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser