Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inspirationsdag eHälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inspirationsdag eHälsa"— Presentationens avskrift:

1 Inspirationsdag eHälsa
Välkomna !! Solveig Sundh Regional eHälsosamordnare

2 eHälsa ….. En spännande utmaning !
Hur blir vi attraktiva kommuner som möter våra invånares förväntningar och krav inom socialtjänsten på ett modernt, effektivt och tidsenligt sätt? Kan vi möta den demografiska utvecklingen utan att ta hjälp av digitalisering och eHälsa? Kommunernas politiker har beslutat om konceptet ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. Vad innebär det? Hur kan verksamhet och IT-avdelning utveckla och utvecklas tillsammans?

3 eHälsa i kommunerna 2014 Uttalade målområden
Arbetar med stöd till länets kommuner för att realisera nationella mål för eHälsa Uttalade målområden eTjänster Mobilitet NPÖ Säker roll och behörighets identifikation Digitala larm

4 eTjänster Sammanlagt 14 st förstudier och/eller pilotprojekt
inom 11 kommuner. IT-stöd till SIP - Meddix öppenvård ”Nattfrid” Nattillsyn via webbkamera (4 projekt) Inventerar behov av interaktiva eTjänster (3 först.) Ansökningar, beställningar via webb (3 projekt) Kartläggning av appar som stöd till funktionshindrade Vårdplanering på distans. I samverkan med ÖLL och länsstyrelsen Chattforum för funktionshindrade I samverkan med Verksamhetslyftet och Vinnova

5 Mobilt arbetssätt Sammanlagt 10 projekt inom 11 kommuner
Mobil dokumentation och informationsåtkomst för legitimerad personal, undersköterskor, personliga assistenter, IFO-handläggare (7 projekt) (Gäller både HSL- och SoL-dokumentation) Mobil insats- och tidsrapportering och/eller åtkomst till dagligplanering inom hemtjänst (3 projekt)

6 NPÖ Sammanlagt 4 projekt inom 3 kommuner
Uppföljning på personnivå (2 projekt) Delprojekt mellan Örebro kommun och 3 vårdavdelningar på USÖ. Syfte: I ökad omfattning använda befintliga digitala system i aktuella vårdrelation. ”Alla papper bort” NPÖ producent (förstudie) MPÖ – Mobilt NPÖ Nationellt projekt Örebro kommun, ÖLL och Inera

7 Säker roll och behörighet
Inga direkta projekt genomförs. Antalet berörd personal med tillgång till säker roll och behörighetsidentifikation ökas där behov uppstår. Exempelvis införande av Meddix Öppenvård, Senior Alert 2015

8 Digitala larm  Övergång till digitala larm klar (2 kommuner)
 Övergång till digitala larm under (2 kommuner)  Övergång till digitala larm under (2 kommuner)  Kartläggning och planering ( 6 kommuner)

9 Örebroregionen- bäst på eHälsa
En utmaning att beakta! Välkomna Lennart Jonasson Nicklas Brissmalm


Ladda ner ppt "Inspirationsdag eHälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser