Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte kontaktpersoner eHälsa Dagordning 1.Inledning Marie Gustafsson 2. Nuläge (enkätsvar) 3. Status NPÖ införande 4. Hur går vi vidare? 5. Övriga frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte kontaktpersoner eHälsa Dagordning 1.Inledning Marie Gustafsson 2. Nuläge (enkätsvar) 3. Status NPÖ införande 4. Hur går vi vidare? 5. Övriga frågor."— Presentationens avskrift:

1 Möte kontaktpersoner eHälsa Dagordning 1.Inledning Marie Gustafsson 2. Nuläge (enkätsvar) 3. Status NPÖ införande 4. Hur går vi vidare? 5. Övriga frågor ¤ Info. SKL ¤ Kick-off

2 Nuläge eTjänster Definition (SKL): Elektroniskt förmedlad tjänst som är interaktiv, alltså sker i dialog mellan brukare och handläggare eTjänst och eHemtjänst Finns i dag eTjänst Hemsida länkar till nationella plattformar. Karlskoga Kommunen har plattform för eTjänster Används av andra förv. Askersund, Karlskoga Klagomålshantering, E-faktura Örebro På gång eTjänst Ansökan servicetjänster samt trygghetslarm. Örebro Förvaltningen fått uppdrag av KS att införa eTjänster. Söker möjlighet till gemensamt proj. Kumla Diskuterar hur man skall ta sej an området. Lekeberg

3 Nuläge eTjänster eHemtjänst Finns i dag eHemtjänst Bildtelefoni via växel, möjlighet att kommunicera via sms och mail. Örebro På gång eHemtjänst Nattillsyn/Tillsyn via kamera Örebro, Nora, Karlskoga Bildtelefoni Nora (Mobilt Örebro) Önskvärt: Kommunicera brukarens planering, vem som kommer samt möjlighet för brukare n att respondera. Kommunicera med anhöriga Örebro

4 Nuläge Säker roll och behörighetsidentifikation Nuläge Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter Alla Biståndshandläggare Alla utom? Hällefors, Kumla, Laxå, Lindesberg, Örebro Enhetschefer Askersund, Degerors, Lekeberg, Nora Handläggare IFO, socialsekreterare. Karlskoga, lekeberg, Ljusnarsberg, Nora IT-chef/tekniker, HSA- administratörer Hällefors, Ljusnarsberg På gång Skolhälsovårdens sköterskor Hallsberg, Lekeberg Chefer Örebro Fler personal. Använda som legitimation Kumla, Karlskoga

5 Nuläge NPÖ konsument Återkommer i senare punkt Nuläge NPÖ producent Ingen kommun. Inga planer finns. För stora kostnader inom nuvarande upphandlig. Inväntar ny upphandling.

6 Nuläge Mobil dokumentation och informationsåtkomst Nuläge Laptop och VPN koppling mot verksamhetssystem för distriktssköterska och personliga assistenter. Degerfors Insatsregistrering av hemtjänstinsatser Örebro På gång Lifecare lösning i mobiltelefon, arbetar med beslut och tidsplan Askersund Dokumentera via surfplatta Sol- handläggare och baspersonal. Ev fler grupper. Karlskoga Dokumentation kopplat till nyckelfri hemtjänst, test av surfplatta (2014) Kumla Viss insatsregistrering kopplat till nyckelfri hemtjänst Lekeberg

7 Nuläge Mobil dokumentation och informationsåtkomst På gång Dokumentation via handdator/mobiltelefon för sjuksköterskor. Elektronisk signering. Läsa och dokumentera mobilt eller via tal/diktering inom hemtjänsten. Örebro

8 Nuläge Digitala trygghetslarm Nuläge Samtliga Lekeberg Stor andel Kumla Inga eller liten andel Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Nora, Örebro, Askersund, Ljusnarsberg På gång Ny upphandling på gång, ev tas hem i egen regi Askersund

9 Hur går vi vidare? Förslag till delprojekt Tillgängliga medel 2,4 millioner 2013 Medfinansiering från kommunerna i form av arbetstid/insats. Grupp för samverkan med ÖLL för diskussion av strategiska frågor ex program för eHälsa Styrgrupp med representation från länsdelar och ÖLL Medel till förstudier, tester och projekt inom aktivitetsgrupperna fördelas länsdelsvis. Beslut om ev. annan fördelning tas i länsdelarna. Styrgruppen fattar löpande beslut om delprojekt / förstudier och fördelar medel. Kick off. Definiera utmaningarna, fördjupa förståelsen för förutsättningarna och klargöra roller.

10 Styrgrupp Marie GustafssonRFÖ Mona ForsbergNorr Isabell LandströmÖrebro Carina NilssonSöder Karin BjörkmanVäster Ulrika LandströmÖLL Solveig SundheHälsosamordnare RFÖ Kerstin Thoreddelprojektledare RFÖ

11 Kontaktpersoner Viktiga personer för att realisera och ”göra verkstad” av satsningen ute i kommunerna Ha mandat att driva frågorna i kommunen, ev vara projektledare Viktiga informationskanaler Er tid räknas in i medfinansieringen

12 Info. SKL Rapport från stödprojekt. Vägledning eTjänster i socialtjänsten SKL:s hemsida: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/ehalsa/kom munal-ehalsa http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/ehalsa/kom munal-ehalsa Länk till vägledningen: http://www.skl.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=649c0594- f827-42e5-b05d- 6c3dd5fc3265&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg _b7b315de-d1da-4491-9441- f95d69749486&FileName=Vagledning_eTjanster130626.pdf& Attachment=False

13 TACK !!! för i dag Take care !!! Kör försiktigt hem Ha en trevlig helg Solveig Sundh Solveig.sundh@regionorebro.se 019-6026371 070-6926371


Ladda ner ppt "Möte kontaktpersoner eHälsa Dagordning 1.Inledning Marie Gustafsson 2. Nuläge (enkätsvar) 3. Status NPÖ införande 4. Hur går vi vidare? 5. Övriga frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser