Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortare ledtider i cancervården – en nationell satsning 2015-2018 STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortare ledtider i cancervården – en nationell satsning 2015-2018 STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP."— Presentationens avskrift:

1 Kortare ledtider i cancervården – en nationell satsning 2015-2018 STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

2 Bygger på cancerstrategi och RCC 500 mkr per år Nationell expertgrupp handplockad – rådgivande till departementet Sara S Johansson Socialdepartementet projektledare 2014 Mix av prestationsbaserad ersättning och stimulansmedel Planerar för överenskommelse med SKL 2015(-2018?) Landstingsbeslut i ÖK för att ta del av pengarna? Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt]

3 Förarbete hösten 2014 – regeringsbeslut 4 september | 4 mkr Ta fram underlag för standardiserade vårdförlopp för minst 4 diagnoser via RCC i samverkan och de nationella vårdprogramgrupperna. Undersöka förutsättningar för att mäta och följa införandet av standardiserade vårdförlopp via landstingens vårdadministrativa system (SKLs tillgänglighetsteam). Ta fram PREM-frågor (patienterna besvarar enkät om hur nöjda de är med vården) för att följa satsningen samt planera för hur frågorna ska användas under satsningen (RCC Sydöst). Informera, förankra och planera för införande av standardiserade vårdförlopp i landsting och regioner (respektive RCC). Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt]

4 Pilotprojekt hösten 2014 RCC i samverkan har uppdragit till 5 nationella vårdprogramgrupper att ta fram standardiserade vårdförlopp o Huvud-halscancer o Prostatacancer o Urotelial cancer o Akut myeloisk leukemi o Matstrupe-magsäckscancer Socialdepartementets workshop i juni: Professionen positiv och beredd ! Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt]

5 Standardiserat vårdförlopp Ett på förhand innehållsmässigt definierat utredningsförlopp med för varje del definierad värdeskapande ledtid Ingen hänsyn till resurser Förbokade tider för ingående utredningar Bygger på multidisciplinärt arbetssätt och välinformerad patient och närstående Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt]

6 Välgrundad misstanke När det uppfylls skickas remiss märkt ”Standardiserat vårdförlopp misstänkt xx- cancer” till specialiserade vården Exempel lungcancer o Misstänkt förändring på lungröntgen eller datortomografi, eller o normal lungröntgen men andnöd eller blodiga upphostningar som varat mer än 1 vecka, eller o prov från dottersvulst som visat misstanke på lungcancer. Arbetssättet måste förankras i primärvården och i specialiserade vården! Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt]

7 När märkt remiss kommer…. Koordinator bokar in alla utredningar på avsatta obokade tider I snitt 4 gånger fler obokade tider måste avsättas än det blir cancerdiagnoser men olika för olika diagnoser Alla utredande kliniker måste vara med i planeringen! Koordinatorsfunktion måste säkras! Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt]

8 Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt] Socialstyrelsens modell för väntetidsmätning – cancerpatientens väg genom vården Källa: Socialstyrelsen, Väntetider i cancervården – väntetider från remiss till behandling i cancervården, delrapport oktober 2013 Märkt med standardiserat vårdförlopp, misstänkt xx-cancer Start av första behandling Fas 1 Nationella mätpunkter

9 Exempel standardförloppstider i Danmark Tid från mottagen remiss till start av första behandling (operation): Bröstcancer27 dagar Tjock- och ändtarmscancer37 dagar Lungcancer44 dagar Prostatacancer 50 dagar Namn | Sammanhang2014-09-22 [ändra datum manuellt]


Ladda ner ppt "Kortare ledtider i cancervården – en nationell satsning 2015-2018 STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP."

Liknande presentationer


Google-annonser