Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontaktsjuksköterskans roll Linda Wilhelmsson Eksjö 2012-10-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontaktsjuksköterskans roll Linda Wilhelmsson Eksjö 2012-10-19."— Presentationens avskrift:

1 Kontaktsjuksköterskans roll Linda Wilhelmsson Eksjö 2012-10-19

2  En viktig kvalitetsfaktor (SOU 2009:11)  Tydliga kontaktvägen in i vården  Stödet kring kommunikationen kring sjukdomen  Hjälpen med koordineringen  Hjälpen med kontakterna (SKL:s delrapport Kontaktsjuksköterska i cancervården 2011) Kontaktsjuksköterskans roll

3  Att alla cancerpatienter ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande på den cancervårdande kliniken. (SOU 2009:11) (SKL:s delrapport Kontaktsjuksköterska i cancervården 2011)MÅL

4  är tydligt namngiven för patienten  har speciell tillgänglighet  informerar om kommande steg  förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov  ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion  vägleder till psykosocialt stöd vid behov  säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård  bevakar aktivt ledtider (Sveriges Kommuner och Landsting 2012) Kontaktsjuksköterskan

5 Har dessutom  Ett tydligt skriftligt uppdrag  Kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess  Ansvar för att en individuell vårdplan upprättas (kan även upprättas av andra)  Ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska  Uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten (Sveriges Kommuner och Landsting 2012) Kontaktsjuksköterskan

6  Kartläggning och nätverksbyggande pågår via RCC  Samma behov av en kontaktsjuksköterska som alla andra cancerdiagnoser  Samspelet med hälso- och sjukvårdsystemet (SKL:s delrapport Kontaktsjuksköterska i cancervården 2011)  Omvårdnadsbehov som berör alla delar av vårdkedjan och kontaktsjuksköterskans roll ( Jönsson & Boderos 2011, Wilhelmsson & Klasa 2009, Andreassen S et al 2006, Vikund P. 2007) Sydöstra regionen

7  Fortsätta och vidareutveckla nätverksbyggandet mellan kontaktsjuksköterskor  Använda SKL:s definition och anpassa den lokalt och regionalt  Skapa trygghetsväven för alla våra patienter i regionen. Framtiden


Ladda ner ppt "Kontaktsjuksköterskans roll Linda Wilhelmsson Eksjö 2012-10-19."

Liknande presentationer


Google-annonser