Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Lägesrapport Juni 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Lägesrapport Juni 2011."— Presentationens avskrift:

1 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Lägesrapport Juni 2011

2 www.cancercentrumsyd.se Varför – en nationell cancerstrategi? Dubblering av antalet cancersjuka till 2030 Ojämlik tillgång och kvalitet i cancervården Bristande kontinuitet och långa väntetider Svensk cancerforskning tappar mark

3 www.cancercentrumsyd.se Fem nationella mål för utveckling av cancervården Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

4 www.cancercentrumsyd.se - ska förverkliga förslagen i den nationella cancerstrategin Regionala cancercentra

5 www.cancercentrumsyd.se RCC- KARTAN

6 www.cancercentrumsyd.se Landstinget Kronoberg Region Skåne Region Halland Landstinget Blekinge Regionalt cancercentrum syd - en angelägenhet för hela Södra sjukvårdsregionen Etablerat 2010

7 www.cancercentrumsyd.se 1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt Inventering av preventiva insatser i södra sjukvårdsregionen, 2011 En långsiktig plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer, 2012 Tio kriterier för regionala cancercentra

8 www.cancercentrumsyd.se 2. Vårdprocesser ”att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv genom ett mer patientprocessorienterat arbetssätt” ”att skapa sammanhållna och patientfokuserade vårdprocesser” ”att bereda nya möjligheter för patient/brukarmedverkan i vårdens utformning” Tio kriterier för regionala cancercentra

9 www.cancercentrumsyd.se 2. Vårdprocesser Arbetet inlett 2010 med fem patientprocesser, ca 2/3 av alla cancerpatienter Bröst-, gyn-, lung-, prostata- samt tjock och ändtarmscancer Ytterligare fem patientprocesser 2011 och tio 2012 Lokala multidisciplinära, multiprofessionella team Kontakt med patientföreträdare Inkluderar hela vårdkedjan, över organisatoriska gränser, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård Tio kriterier för regionala cancercentra

10 www.cancercentrumsyd.se 2. Vårdprocesser Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

11 www.cancercentrumsyd.se 3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Utvecklingsprojekt om cancerrehabilitering i Halland sedan 2010 Psykosocialt stöd och rehabilitering integreras i alla patientprocesser Delprojekt cancerrehabilitering påbörjat våren 2011 Delprojekt palliativ vård etableras hösten 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

12 www.cancercentrumsyd.se 4. Patientens ställning Regionalt nätverk med patientföreträdare etablerat Kontaktpersoner till patientprocesserna Patientföreträdare i styrgruppen för RCC Syd Enhetlig uppdragsbeskrivning för funktionen patientkoordinator/kontaktsjuksköterska klar 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

13 www.cancercentrumsyd.se 5. Utbildning och kompetensförsörjning RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård Arbetet påbörjat 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

14 www.cancercentrumsyd.se 6. Kunskapsstyrning Medicinska expertgrupper inom cancerområdet med uppdrag och stöd från RCC Utgå från existerande professionella grupperingar Bröstcancer och prostatacancer påbörjas 2011 Del av regionens kunskapsspridning Tio kriterier för regionala cancercentra

15 www.cancercentrumsyd.se 7. Klinisk cancerforskning och innovation Integreras i patientprocessarbetet Inventering av deltagandet i kliniska studier 2011 Målet att 20% av alla cancerpatienter deltar i kliniska studier Förslag till en regional tumörprovsamling klart 2011 Utvecklingen av Ideon Medicon Village Dialogkonferens om onkologiska läkemedel 2011 Dialogkonferens med unga cancerforskare 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

16 www.cancercentrumsyd.se 8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av kvalitet Från projekt till etablerad organisation 2012 Statsbidrag 2010 – 2012 Samverkan med RCC väst inledd 2010 Nationell samverkan mellan RCC sedan 2011 Uppföljning av kvalitetskriterier påbörjat 2009 Tio kriterier för regionala cancercentra

17 www.cancercentrumsyd.se 9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Arbetet påbörjat 2011 Regional utvecklingsplan klar 2012 Tio kriterier för regionala cancercentra

18 www.cancercentrumsyd.se 10. Nivåstrukturering Överenskommelse 2011 mellan staten och SKL om nationell samordning av delar av den högspecialiserade vården Förutsätter även regional samordning Kartläggning och framtagande av kriterier påbörjat 2011 Tydliga kriterier och öppenhet i arbetssättet ska eftersträvas Förslag till nationell samordning 1 september 2012 Beslut om nationell samordning 1 september 2013 Tio kriterier för regionala cancercentra

19 www.cancercentrumsyd.se Utvecklingen av cancervården innebär omfattande förändringar av såväl synsätt som arbetssätt med stora krav på samverkan

20 www.cancercentrumsyd.se Utvecklingen av p atientprocesser flyttar fokus från produktionsmått för verksamheten till resultatmått för patienterna

21 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Samordnar Stöder Följer upp

22 www.cancercentrumsyd.se Kommunikation www.cancercentrumsyd.se Nyhetsbrev Kommunikatörsnätverk - södra sjukvårdsregionen och SKL Projektplatsen.se Dialogmöten, Webb -TV, intervjuer – åsikter, synpunkter… Filmer Sociala medier


Ladda ner ppt "Www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Lägesrapport Juni 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser