Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Standardiserade vårdförlopp -En väg till framtidens cancervård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Standardiserade vårdförlopp -En väg till framtidens cancervård."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Standardiserade vårdförlopp -En väg till framtidens cancervård

2 Region Östergötland En nationell cancerstrategi för framtiden Sex sjukvårdsregioner – sex Regionala cancercentrum 2 Goda medicinska resultat men…..

3 Region Östergötland Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att –Förkorta väntetiderna –Minska de regionala skillnaderna –Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter –Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum –Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman Satsning på cancervården 3

4 Region Östergötland Ett innehållsmässigt definierat utredningsförlopp som beskriver Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Standardiserade vårdförlopp 4

5 Region Östergötland För att få ta del av stimulansmedlen ska Region Östergötland Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. √ Ta fram en handlingsplan hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. √ Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015. AML, Huvud/hals, Matstrupe/magsäck, Prostata, Urinvägar Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet. √ 5

6 Region Östergötland Lungcancer Tjock-och ändtarmscancer Malignt melanom Bröstcancer Myelom Hjärntumörer Bukspottkörtelcancer Levercancer Cancer i galla och gallvägar Cancer utan känd primärtumör (CUP) Lymfom Äggstockscancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom På gång under 2016… { {

7 Region Östergötland Vi vill göra: ”En entré till cancervården”

8 Region Östergötland Om en person uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke (t.ex PSA > 10 i två prov, makroskopisk hematuri vid ett tillfälle hos person >40 år): – Informera att det finns anledning att utreda cancermisstanke – Utfärda en standardiserad vårdbegäran – Skicka den till ”Enheten för standardiserade vårdförlopp” Preliminär start 2015-09-01 Följ arbetet på: http://lisa.lio.se/Startsida/Vardprocesser/Standardiserade- vardforlopp/ http://lisa.lio.se/Startsida/Vardprocesser/Standardiserade- vardforlopp/ Vad ska jag göra?


Ladda ner ppt "Region Östergötland Standardiserade vårdförlopp -En väg till framtidens cancervård."

Liknande presentationer


Google-annonser